آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور سراسری مهندسی برق

  • آخرین رتبه قبولی کارشناسی مهندسی برق و درصد دروس، انتخاب رشته کارشناسی مهندسی برق
  • ظرفیت پذیرش کارشناسی مهندسی برق، راهنمای تکمیل ظرفیت کارشناسی مهندسی برق
  • بورسیه خارج کشور کارشناسی مهندسی برق، زمان انتخاب رشته کارشناسی مهندسی برق
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور سراسری مهندسی برق”]
داوطلبان پیش از انتخاب رشته ی کنکور سراسری مهندسی برق می بایست از تمامی اطلاعاتی که می تواند در انتخاب دانشگاه و گرایش رشته ی مهندسی برق تأثیرگذار باشد، مطلع شوند. یکی از فاکتورهای اساسی اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه ها می باشد. چرا که با اطلاع از این آمار و ارقام می توانیم رتبه ی خود را با رتبه ی نفرات آخر پذیرفته شده در کنکور سراسری مهندسی برق سال های گذشته مقایسه کرده و با یک دید  واقع بینانه و هوشمندانه انتخاب های خود را انجام دهیم. هر چند که نمی توان به طور قطع بر روی این آمار و ارقام تکیه کرد. به همین جهت که هر ساله کنکور تعداد نفرات شرکت کننده و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها تغییر می کند ولی می تواند دید ما را نسبت به انتخاب هایمان تغییر دهد.

[awsa-banners]

اضافه می گردد مشاورین مرکز نیز می توانند شما را از آخرین رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه های کنکور سراسری مهندسی برق مطلع سازند.

در جدول زیر نمونه هایی از آخرین رتبه های پذیرفته شده ی مهندسی برق در شهرهای مختلف را مشاهده می نمایید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۹ ۳۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۱۹۹ ۵۹ منطقه ۲ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۴۳ ۳۶ منطقه ۳ پسر تنکابن مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۳۳۴ ۲۲۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۵۴۳ ۱۶۰ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۱۴۳۲ ۷۴ منطقه ۳ پسر شبستر مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۸۹۳ ۵۴۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۱۰۵۲ ۳۳۶ منطقه ۲ دختر ساری مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۲۱۴۸ ۱۲۶ منطقه ۳ پسر زرند مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۱۷۱۲ ۱۰۱۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۱۸۲۲ ۶۰۰ منطقه ۲ پسر کرمان مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۲۹۰۴ ۲۰۱ منطقه ۳ پسر بیجار مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۲۷۰۷ ۱۵۴۳ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۲۷۹۰ ۹۴۶ منطقه ۲ پسر قم مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۴۸۹۱ ۳۷۷ منطقه ۳ پسر تنکابن مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۳۴۳۰ ۱۹۳۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۳۵۴۰ ۱۲۲۰ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۶۲۸۵ ۵۱۲ منطقه ۳ پسر اسفراین مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۲۶۱۳ ۱۴۹۳ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه

 

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور سراسری مهندسی برق”]
مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • آخرین رتبه قبولی کارشناسی مهندسی برق و درصد دروس، زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی مهندسی برق
  • احتمال قبولی کارشناسی مهندسی برق، لیست دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی مهندسی برق
  • شرایط بورسیه خارج کشور کارشناسی مهندسی برق، مشاوره شغلی و تحصیلی کارشناسی مهندسی برق
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی آخرین رتبه قبولی کارشناسی مهندسی برق

[telbk]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور