آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسی
 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور سراسری حقوق جزا و جرم شناسی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و درصد دروس”]

هنگامی که دانشجوی کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته می شود فضایی پر از استرس را برای داشتن بهترین انتخاب رشته تجربه می کند. آگاهی دانشجوی ارشد از آخرین رتبه ی پذیرفته شده می تواند از التهاب این فضا کاسته و به دانشجو آرامش بدهد برای اطلاع از رتبه ی پذیرفته شدگان ارشد و در همین رشته استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره بهترین گزینه برای داشتن انتخابی هوشمندانه و واقع بینانه است.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه سراسری

دانشجویان ارشد رشته ی حقوق که در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی مجاز به انتخاب رشته شده اند با آگاهی از تراز و رتبه و همچنین آخرین رتبه ی قبولی ارشد در این رشته می توانند انتخابی راحت تر و مطمئن تر داشته باشند. استفاده از برنامه ای مدون و منظم در همین زمینه بهترین گزینه برای دانشجوی ارشد است. در همین راستا نرم افزار انتخاب رشته با کمک به دانشجو برای رسیدن به رشته و دانشگاه دلخواهش، ضمن داشتن نگاهی واقع بینانه بهترین گزینه برای انتخاب رشته ی دانشجوی کارشناسی ارشد است.

برای مثال آخرین رتبه ی مجاز در سهمیه ی داوطلب برای دانشگاه سراسری در رشته ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۳۴۱ بوده است.

درصد دروس و آخرین رتبه ی  قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد:

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی که میل به ادامه ی تحصیل در دانشگاه های آزاد هستند می توانند جهت داشتن انتخابی معقولانه و مطمئن از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنند چرا که با توجه به گستردگی اطلاعات و احتمال خطا در آنها، همچنین انتخاب محدود دانشجو بهترین گزینه استفاده زا روش مطمئن برای انتخاب رشته ای بهتر است. نرم افزار انتخاب رشته  به دانشجوی ارشد این امکان را می دهد که با وارد کردن تراز و رتبه ی خود از دانشگاه و رشته ی پذیرفته شدگان دوره های پیش که رتبه ی آن ها تقریباً مشابه با داوطلب است مطلع شوند. و این امر قطعاً نگاهی واقع بینانه برای انتخاب رشته ای بهتر به دانشجوی ارشد می دهد.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشجویان ارشد که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی شده اند می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته انتخابی بهتر با توجه به علایق و اولویت های خود داشته باشند. این نرم افزار ب توجه به دانشگاه انتخابی دانشجو یا رشته ی مورد علاقه ی او،‌تراز و رتبه ی مورد نیاز را ارائه می دهد و بهترین گزینه برای انتخاب رشته ی دانشجویان ارشد است.

 [awsa-banners]

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور می تواند بهترین گزینه برای دانشجویان کارشناسی ارشد باشد که شاغل هستند زیرا با توجه به الزامی نبون حضور دانشجو در دوره ی ارشد نسبت به بقیه ی دانشگاه ها وقت بیشتری در اختیار دانشجوی ارشد قرار می دهد. با توجه به این امتیاز برای داشتن انتخاب رشته ی متناسب با رتبه و تراز داوطلب بهتر است از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره استفاده شود تا دانشجو از دانشگاه و رشته ی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد با توجه به علاقه ی خود مطلع شود. در ادامه برای آگاهی از درصد دروس و توضیحات مرتبط با آن ها چند نمونه از تراز و رتبه ی پذیرفته شدگان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آورده می شود.

رتبهترازمتون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسهمتون فقهحقوق جزای عمومیحقوق جزای اختصاصیآیین دادرسی کیفریمیانگینتوضیحات
۱۹۹۱۶۷۱۷.۷۸۹۳.۳۳۸۲.۲۲۷۶.۶۷۸۲.۲۲۷۰.۴۴۴
۵۶۸۵۵۸۱۴.۱۴۵۳.۳۳۸۴.۴۴۷۸.۸۸۸۴.۴۴۶۳.۰۴۶
۹۲۸۲۸۱۴۵.۵۶۸۱.۶۷۶۶.۶۷۸۶.۶۷۶۴.۴۴۶۹.۰۰۲
۱۰۶۸۱۶۴۷۷.۷۸۲۸.۳۳۶۰۸۰۶۴.۴۴۶۲.۱۱
۱۱۹۸۰۵۸۰۶۱۷۷.۷۸۷۰۷۷.۷۸۵۷.۳۱۲تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۱۳۳۷۹۵۰۷.۰۸۴۶.۶۶۸۶.۶۶۷۵.۵۵۶۶.۶۶۵۶.۵۲۲
۱۳۴۷۹۴۳۰۲۱.۶۷۸۴.۴۴۷۶.۶۷۷۵.۵۶۵۱.۶۶۸تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۱۷۶۷۷۶۷۳.۳۳۴۱.۶۷۶۴.۴۴۹۳.۳۳۶۴.۴۴۵۳.۴۴۲
۱۹۱۷۶۸۷۴۰۱.۶۷۵۷.۷۸۸۶.۶۷۷۳.۳۳۵۱.۸۹
۱۹۷۷۶۵۳۸.۸۴۱.۶۶۰۷۰۸۴.۴۴۵۲.۹۶۸
۲۲۸۷۵۰۴۰۴۵۶۸.۸۹۸۳.۳۳۶۲.۲۲۵۱.۸۸۸تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۲۶۱۷۳۸۶۰۵۵۵۳.۳۳۷۶.۶۷۶۸.۸۹۵۰.۷۷۸تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۲۷۴۷۳۴۶۰۲۳.۳۳۷۷.۷۸۶۱.۶۷۷۵.۵۶۴۷.۶۶۸تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۳۳۷۷۱۳۸۱۵.۵۶۴۳.۲۳۴۲.۲۲۶۱.۶۷۸۴.۴۴۴۹.۴۲۴
۳۸۵۶۹۹۴۰۴۵۵۳.۳۳۵۵۸۲.۲۲۴۷.۱۱تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۴۱۰۶۹۴۶۰۴۰۶۰۸۸.۳۳۴۲.۲۲۴۶.۱۱تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۵۰۹۶۷۶۶۰۵۶.۶۷۲۸.۸۹۷۱.۶۷۷۳.۳۳۴۶.۱۱۲تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۶۵۴۶۴۵۲۰۳۰۳۵۶۵۸۳۴۲.۶تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۷۹۳۶۲۴۴۰۱۰۶۶.۶۷۵۶.۶۷۷۳.۳۳۴۱.۳۳۴تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۹۰۴۶۱۰۷-۲.۲۱۲۰۴۲.۲۲۶۸.۳۳۶۴.۴۴۳۸.۵۵۶متون حقوقی انگلیسی یا فرانسه درصد منفی دارد
۱۴۴۱۵۵۲۶۱۵.۵۶-۶.۶۶۴۶.۶۷۵۵۵۵.۵۶۳۳.۲۲۶متون فقه درصد منفی دارد
۱۹۱۷۵۱۱۹۰۰۴۶.۶۷۴۶.۶۷۶۴.۴۴۳۱.۵۵۶تست متون انگلیسی یا فرانسه و متون فقه سفید است
۲۰۸۲۵۰۰۵۲.۲۲۰۵۵.۵۶۵۶.۶۷۳۱.۱۱۲۹.۱۱۲تست متون فقه سفید است
۲۵۳۶۴۷۳۳۰۴۸.۳۳۲۰۵۳.۳۳۲۴.۴۴۲۹.۲۲تست متون انگلیسی یافرانسه سفید است
۳۵۰۸۴۲۳۹۰۳.۳۳۵۵.۵۶۱۸.۳۳۴۶.۶۷۲۴.۷۷۸تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید است
۴۰۱۱۴۰۳۰۵۳.۳۳۰۲۶.۶۷۳۱.۶۷۱۷.۷۸۲۵.۸۹تست متون فقه سفید است

انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های حقوق جزا و جرم شناسی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور حقوق جزا و جرم شناسی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و درصد دروس”]

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته حقوق جزا و جرم شناسی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته حقوق جزا و جرم شناسی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری حقوق جزا و جرم شناسی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد
 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی کنکور آزاد و سراسری
 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور