آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و درصد دروس انتخاب رشته ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته دانشگاه

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور سراسری ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد توسط نرم افزار انتخاب رشته

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و درصد دروس”]
هنگامی که دانشجوی کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته ی دلخواهش می شود فضایی پر از استرس و التهاب را برای داشتن بهترین انتخاب رشته تجربه می کند. آگاهی دانشجو از آخرین رتبه پذیرفته شده می تواند از التهاب این فضا کاسته و به دانشجو آرامش خاطر ببخشید برای این که دانشجو بتواند به صورت مدون و منظم از ترازها و رتبه های دانشجوهای پذیرفته شده در این رشته آگاهی پیدا کند استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه مشاوره می تواند بهترین گزینه برای انتخاب رشته ای مطمئن و واقع بینانه باشد ضمن این که از استرس دانشجو در زمان انتخاب رشته کاسته و در نهایت انتخاب بهتری برای وی رقم می زند. در ادامه کارنامه ی علمی یکی از دانشجویان ارشد مجموعه حقوق آورده می شود که حاوی رتبه داوطلب در هر رشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک از رشته هاست که در بردارنده ی اطلاعات مفید و ارزشمندی برای دانشجو است.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه سراسری

دانشجویان ارشد رشته ی حقوق که در گرایش حقوق خصوصی درصدهای بهتری در کارنامه ی خود به دست آورده اند با آگاهی از تراز و رتبه و همچنین آخرین رتبه ی قبولی ارشد در این رشته می توانند انتخاب راحت تر و مطمئن تری داشته باشند. این مهم زمانی آسان تر خواهد بود که از برنامه ای مدون و منظم در همین باب استفاده کنند و بهترین انتخاب استفاده از نرم افزار خانه مشاوره است تا بتوانند سنجیده تر عمل کنند و موفقیت های بیشتری در رشته ی حقوق کسب کنند.

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه میانگین توضیحات
۲ ۹۶۲۹ ۲۲.۲۲ ۸۶.۶۷ ۴۰ ۵۵.۵۶ ۹۳.۳۳ ۴۰
۴۰ ۸۲۵۸ ۳۲.۲ ۵۶ ۴۳.۱۱ ۷۱ ۷۰ ۶۵.۶۶۶۶۷
۶۵ ۷۷۹۴ ۰ ۷۳.۳۳ ۴۶.۶۷ ۶۰ ۵۵ ۳۸.۳۳۳۳۳ متون حقوقی به زبان انگلیسی سفید است
۹۲ ۷۵۳۶ ۱۵.۵۶ ۵۶.۶۷ ۲۸.۸۹ ۶۲.۲۲ ۶۲.۵ ۶۲.۵
۱۰۵ ۷۴۶۹ ۰ ۷۵ ۲۴.۴۴ ۶۸.۸۹ ۱۶.۶۷ ۳۷.۵ متون حقوقی به زبان انگلیسی سفید است
۱۱۲ ۷۴۱۷ ۳۷.۷۸ ۵۸.۳۴ ۲۶.۶۷ ۵۵.۵۶ ۶۲.۵ ۶۲.۵
۱۱۴ ۷۴۱۴ ۰ ۷۵ ۴۶.۶۷ ۴۶.۶۷ ۳۳.۳۳ ۳۷.۵ متون حقوقی به زبان انگلیسی سفید است
۱۵۶ ۷۲۶۵ ۰ ۶۱.۶۷ ۶۸.۸۹ ۲۴.۲۴ ۵۶.۶۷ ۰ متون حقوقی به زبان انگلیسی سفید است
۱۵۹ ۷۲۵۹ ۰ ۵۲.۲۲ ۴۰ ۷۷.۷۸ ۴۸.۲۲ ۲۰ متون حقققی به زبان انگلیسی سفید است
۱۶۵ ۷۲۲۵ ۲.۲۲ ۶۸.۳۳ ۵۷.۷۸ ۲۸.۸۹ ۴۵ ۴۵
۱۷۱ ۷۱۷۱ ۰ ۵۳.۳۳ ۶۰ ۶۰ ۵۱.۵۲ ۴۰ متون حقوقی به زبان انگلیسی سفید است
۱۷۷ ۷۱۴۵ ۱.۱۱ ۵۰ ۶۴.۴۴ ۵۷.۷۸ ۵۶.۶۷ ۵۰
۲۰۸ ۷۰۰۵ ۰ ۷۰ ۲۶.۶۷ ۴۶.۶۷ ۳۸.۳۳ ۳۵ متون حقوقی به زبان انگلیسی سفید است
۲۱۶ ۶۹۸۵ ۱۱.۱۱ ۴۱.۶۷ ۶۲.۶۶ ۶۶.۶۷ ۴۵ ۴۵
۲۲۴ ۶۹۶۵ ۶.۶۷ ۵۳.۳۳ ۶۴.۴۴ ۴۸.۸۹ ۴۵ ۴۵
۲۳۲ ۶۹۴۰ ۱۲.۲۲ ۶۵ ۴۴.۲۲ ۶۴.۴۴ ۰ ۳۲.۵

[awsa-breshteh]

درصد درس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه آزاد

دانشجویان ارشد رشته حقوق خصوصی که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه های آزاد شده اند می توانند با رجوع و اطلاع از ترازها و رتبه های پیشین دانشگاه آزاد، انتخابی معقولانه و مطمئن داشته باشند با توجه ب گستردگی اطلاعات و احتمال خطا در آنها بهتر است از نرم افزاری مطمئن استفاده شود تا دانشجو بتواند به راحتی از رتبه ها و ترازها مطلع شود و انتخابی سنجیده تر داشته باشد. استفاده از نرم افزار خانه ی مشاوره می تواند نقش بسزایی در بهترین انتخاب ممکن برای دانشجوی ارشد داشته باشد.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشجویان ارشد که مجاز به انتخاب رشته دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی شده اند می توانند با آگاهی از رتبه ها و ترازهای مشابه با تراز و رتبه ی خود از دانشجویان پذیرفته شده ی سال های پیش انتخابی بهتر و مطمئن تر داشته باشند با توجه به گستردگی آمار موجود در این زمینه و احتمال خطا در آن نرم افزار انتخاب رشته ی خانه مشاوره می تواند بهترین گزینه برای انتخاب رشته ی دانشجویان ارشد حقوق خصوصی باشد.

به عنوان مثال آخرین رتبه ی مجاز در سهمیه ی دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی در کارنامه های داوطلبان به طور میانگین ۱۰۶۷۱ بوده است.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه پیام نور:

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی حقوق که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه های پیام نور شده اند می توانند برای داشتن انتخاب رشته ای مطمئن تر از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنند که با آگاهی از رتبه و تراز دانشجویان پذیرفته شده و درصد دروس آنها در کارنامه هایشان بتوانند انتخاب سنجیده تری داشته باشند. نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره با درنظر گرفتن این امر، انتخاب رشته را برای دانشجویان ارشد آسان تر کرده است.

انتخاب رشته امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و درصد دروس”]

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور