آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و درصد دروس

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته روانشناسی تربیتی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی

  • ظرفیت پذیر رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته روانشناسی تربیتی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی تربیتی

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی”]

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه سراسری:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پس از مشاهده ی کارنامه ی اولیه ی خود در سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) باید به فکر انتخاب رشته ی خود باشند. از آنجا که انتخاب محل های دانشگاهی سراسری شما محدود است، باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما نیز افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه سراسری را بدست آورید و بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی خود را انجام دهید.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه آزاد:

متأسفانه برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه آزاد را ندارند و بر این اساس، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی ندارند و در نهایت احتمال قبولی آنان کاهش می یابد. شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتیاستفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما، در کدام یک از دانشگاه های آزاد قبول شده اند و بر اساس آن بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه آزاد قبول شوید.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه غیر انتفاعی:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در هنگام انتخاب رشته باید انتخاب های معقولانه و منطقی بیشتری انجام دهند تا احتمال قبولی آنان افزایش یابد. شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های غیر انتفاعی قبول شده اند و بر اساس آن بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه غیر انتفاعی قبول شوید.

 

[awsa-banners]

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه پیام نور:

اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه پیام نور به شما کمک خواهد کرد که انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید. از آن جا که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است، باید انتخاب محل های دانشگاهی معقولانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. بدین منظور  می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی</strongدر دانشگاه پیام نور استفاده نمائید تا اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی تربیتی در دانشگاه پیام نور را کسب نمائید و بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه پیام نور قبول شوید.

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی
۴ ۸۳۸۳ ۷۴.۴۴ ۱۱.۶۷ ۲۸.۳۳ ۶۳.۳۳ ۷۳.۳۳
۲۳ ۷۳۲۶ ۲۶.۶۷ ۴۸.۳۳ ۰ ۷۵ ۴۶.۶۷
۶۵ ۶۶۸۱ ۱۶.۶۷ ۲۵ ۲۱.۶۷ ۶۱.۶۷ ۵۳.۳۳
۸۱ ۶۵۸۴ ۱.۱۱ ۳۵ ۲۳ ۶۰ ۵۸
۱۵۶ ۶۰۶۲ ۰ ۱۳.۳۳ ۲۱.۶۷ ۶۶.۶۷ ۵۵
۱۸۷ ۵۸۳۶ ۳.۳۳ ۳۸.۳۳ ۲۰ ۴۶.۳۷ ۳۵

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی کلیک کنید

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته روانشناسی تربیتی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته روانشناسی تربیتی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، معرفی رشته روانشناسی تربیتی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی تربیتی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی”]
[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور