آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مهندسی مواد ، انتخاب رشته دانشگاه مهندسی مواد

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مهندسی مواد ، انتخاب رشته کنکور سراسری مهندسی مواد ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مهندسی مواد توسط نرم افزار انتخاب رشته مهندسی مواد

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مهندسی مواد
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان به کمک نرم افزار انتخاب رشته مهندسی مواد
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی مواد و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”مشاوره آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و درصد دروس”]

آخرین رتبه در هر گرایش و دانشگاه می تواند نقش بسزایی در انتخاب رشته داوطلبان داشته باشد به همین دلیل با مقایسه کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته و آخرین رتبه ی فرد قبول شده می توانیم دید بهتری نسبت به انتخاب رشته خود داشته باشیم. در قسمت بعدی لیستی از آخرین رتبه و تراز ارشد سال های گذشته را در دانشگاه های سراسری،‌آزاد،‌ غیرانتفاعی و پیام نور بررسی می کنیم.

درصد دروس و آخرین رتبه قبول ارشد مهندسی مواد در دانشگاه سراسری:

نگاهی به دروس پاسخ داده شده داوطلبان در سال های گذشته  و بررسی رتبه و شهر محل انتخاب آن ها می تواند تا قسمت زیادی به انتخاب رشته ما کمک کند و اشتباهاتی که در انتخاب رشته داوطلبان در سال های گذشته داشته اند را تکرار نکنیم. برای مثال در سال ۸۸ آخرین رتبه قبول شده در ارشد مهندسی مواد نمره ای برابر ۶۲۵۷ را داشته و رتبه آخرین فرد انتخاب اول ۲۴ بوده است که اگر رتبه  فردی از آخرین نفر قبول شده بالاتر باشد (۲۵) آن فرد قادر به انتخاب رشته نخواهد بود.

جدول درصد دروس سراسری 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک میانگین توضیحات
۴۱ ۷۸۹۳ ۱۷.۸۶ ۳۳.۳۳ ۵۵ ۷۳.۳۳ ۶۱.۶۷ ۴۸.۲۳۸
۴۸ ۷۷۴۳ ۳۴.۴۸ ۱۶.۶۷ ۵۰ ۶۳.۳۳ ۶۵ ۴۵.۸۹۶
۶۲ ۷۵۵۱ ۲.۰۳ ۵ ۸۱.۶۷ ۶۶.۶۷ ۵۰ ۴۱.۰۷۴
۹۷ ۷۰۹۹ ۸.۳۳ ۵۶.۶۷ ۵۳.۳۳ ۶۱.۶۷ ۴۰ ۴۴
۱۱۴ ۶۸۷۴ ۵۳.۵۷ ۲۵ ۵۳.۳۳ ۳۰ ۵۶.۶۷ ۴۳.۷۱۴
۱۷۰ ۶۴۳۵ ۰ ۰ ۵۱.۶۷ ۷۰ ۴۶.۶۷ ۳۳.۶۶۸ دروس ریاضی و زبان عمومی پاسخ داده نده است
۲۰۸ ۶۱۴۹ ۲۹.۸۹ ۱۳.۳۳ ۵۳.۳۳ ۳۶.۶۷ ۴۳.۳۳ ۳۵.۳۱
۲۵۹ ۵۹۱۹ ۳۹.۰۸ ۰ ۳۶.۶۷ ۴۳.۳۳ ۴۳.۳۳ ۳۲.۴۸۲ درس ریاضی پاسخ داده نشده است
۳۳۰ ۵۵۹۷ ۲۵.۲۹ ۰ ۶۱.۶۷ ۴۱.۳۳ ۲۱.۶۷ ۲۹.۹۹۲ درس ریاضی پاسخ داده نشده است
۳۹۲ ۵۲۹۷ ۳۶.۹ ۰ ۴۶.۶۷ ۴۳.۳۳ ۲۵ ۳۰.۳۸ درس ریاضی پاسخ داده نشده است
۵۰۷ ۴۷۰۴ ۲۰.۲۴ ۰.۰۳ ۳۱.۶۷ ۵۳.۳۳ ۱۶.۶۷ ۲۴.۳۸۸
۶۳۴ ۴۱۶۹ ۳.۶۷ ۱۰ ۳۰ ۴۵ ۱۰ ۱۹.۷۳۴
۶۹۴ ۳۹۱۱ ۲۷.۵۹ ۰ ۳۸.۳۳ ۲۰ ۱.۶۷ ۱۷.۵۱۸ درس ریاضی پاسخ داده نشده است
۸۹۱ ۳۲۷۱ ۰ ۰ ۳۸.۳۳ ۱۵ ۱۰ ۱۲.۶۶۶ دروس ریاضی و زبان عمومی پاسخ داده نده است
۱۰۴۷ ۲۸۵۲ ۰ ۵ ۲۱.۶۷ ۲۵ -۸.۳۲ ۸.۶۷ درس زبان عمومی پاسخ داده نشده است

 

[awsa-banners]

همچنین در جدول زیر می توانید حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی ارشد مهندسی مواد را مشاهده کنید.

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی ارشد سراسری مهندسی مواد

ادبیات فارسی ۲۸% ۱۸% ۲۸% ۳۱% ۳۲%
عربی ۱۵% ۳۰% ۱۱% ۲۶% ۶%
دین و زندگی ۳۰% ۲۴% ۲۷% ۴۸% ۳۸%
زبان انگلیسی ۲۱% ۶۲% ۰% ۲۴% ۴۱%
ریاضی ۰% ۱% ۷% ۱-% ۱۷%
فیزیک ۳% ۳% ۹% ۱۲% ۵-%
شیمی ۰% ۸% ۰% ۹% ۱۲%
رتبه در منطقه ۱ ۳۳۵۷۹ ۲۴۴۹۸ ۲۴۱۳۴ ۲۳۹۵۳ ۲۲۶۷۳
رتبه کشوری ۸۸۹۶۳ ۵۹۲۷۶ ۵۸۱۲۱ ۵۷۵۹۹ ۵۳۵۸۷
شهر محل سکونت مشهد مشهد تبریز تبریز تبریز
رشته محل قبولی مجتمع اموزش عالی گناباد دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه بناب دانشگاه بناب دانشگاه بناب
میانگین ۱۴% ۲۱% ۱۲% ۲۵% ۲۴%

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مهندسی مواد در دانشگاه آزاد:

اطلاع از درصد دروس و رتبه های دانشگاه آزاد هم به مانند سراسری می تواند نقش بسزایی را داشته و در کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته بررسی کنیم که آیا دانشجویی که چندین درس را پاسخ نداده است هم توانسته در انتخاب رشته خود به انتخاب خود برسد و یا نه،

در جدول زیر چند نمونه کارنامه را به همراه میانگین دروس مشاهده می کنید.

میانگین درصد دروس نام دانشگاه
۴۵% علوم تحقیقات
۵۴% علوم تحقیقات
۵۰% تهران جنوب
۵۲% تهران شمال
۴۸% تهران جنوب

 

درصد دروس آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد دانشگاه پیام نور:

پس از ثبت نام در این دانشگاه ها دانش آموختگان به مدت ۳ تا ۴ ماه پس از ثبت نام فرصت این را دارند در دفترچه ای که ارائه شده است برای هر رشته تعدادی دروس مشخص شده است. برای آن رشته منابع خود را تهیه کرده و تمام آن ها را مطالعه می نمایند. نکته ای که حائز اهمیت است خارج نبودن سؤالات از این منابع می باشد. در آزمون تستی ارشد مهندسی مواد پیام نور داوطلبان باید حداقل نمره ۱۴ را برای واجد شرایط شدن ثبت نام کسب نمایند.

بعنوان مثال فرض کنید که در رشته مهندسی مواد ارشد ۵۰ نفر ظرفیت اعلام می کنند در نظر بگیرید تعداد کل دانشجویان شرکت کننده برابر ۴۵۰۰ نفر می باشد و نمره ی ۱۵۰۰ نفر آن ها در آزمون ارشد بالای ۱۴ شده است. حال از این ۱۵۰۰ نفر باید ۵۰ نفر برای ظرفیت دانشگاه ها انتخاب شوند. پس در انتخاب رشته دانشگاه پیام نور ارشد دقت نماییم که یک نمره ی حد نصاب برای قبولی وجود دارد و پس از آن رقابتی می باشد. نکته دیگر در ارشد فراگیر پیام نور ظرفیت پایین آن است پس داوطلبانی که فکر می کنند قبولی در این دانشگاه ها راحت است باید بدانند که تعداد شرکت کنندگان بالا و ظرفیت آن پایین می باشد.

در گرایش شناسایی انتخاب مواد دانشگاه پیام نور در مقطع ارشد دانشجو پذیرش می کند.

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با مهندسی مواد به لینک زیر مراجعه نمایید:

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد

[bksb]

 

انتخاب رشته مهندسی مواد امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مهندسی مواد هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مهندسی مواد با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مهندسی مواد تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مهندسی مواد و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”مشاوره آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و درصد دروس”]
مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مواد و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مهندسی مواد با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مهندسی مواد

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مهندسی مواد

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مهندسی مواد و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مهندسی مواد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی مواد ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مهندسی مواد کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مهندسی مواد ممکن است برایتان پیش آید

[teldo]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور