برای رفتن به سربازی باید از کجا شروع کنیم؟

معمولاً قوانین مرتبط با نظام وظیفه به طور مستمر بروز رسانی می شوند، بنابراین اگر شمع تولد ۱۸ سالگی تان را به تازگی فوت یا درستان را مدتی است که تمام کرده اید و یا مطابق قوانین معافیت، شامل هیچ یک از موارد نمی شوید، بررسی قوانین مرتبط با اعزام به خدمت سربازی را باید در لیست کارهای همیشگی تان قرار دهید.

  • وقت آن رسیده است که پوتین های سربازی تان را بپوشید؟
  • از قوانین اخذ معافیت های سربازی مانند معافیت کفالت، معافیت پزشکی، معافیت ایثارگران، معافیت تحصیلی و … آگاه نیستید؟
  • سوالاتی در زمینه کسری خدمت سربازی ، دریافت امریه و پذیرش ارگان های دولتی و نظامی و انواع معافیت ها و کسری ها برای خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان و آزادگان و هر سوال تخصصی پیرامون خدمت سربازی نظام وظیفه دارید؟

  • با خانه مشاوره همراه باشید

[postbox txt=”خدمت سربازی نظام وظیفه”]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور