اعزام به خدمت

اعزام به خدمت

 • اعزام به خدمت، قوانین مربوط به اعزام به خدمت، مشاوره اعزام به خدمت
 • پاسخ به سؤالات متداول در زمینه اعزام به خدمت، نکات مرتبط با اعزام به خدمت
 • مشاوره اعزام به خدمت، مشاوره برگه های اعزام به خدمت
 • مشاوره تلفنی نحوه اعزام به خدمت و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز

[postbox txt=”اعزام به خدمت”]

سربازی یکی از مراحل پیش روی تمام مردان ایرانی است. اگر در میان تبصره ها و قوانین مربوط به معافیت سربازی، شرایط مطابق با شما پیدا نشود و مشمول انواع معافیت سربازی مانند: معافیت سه برادری، معافیت مدد جویان، معافیت تک فرزندی، معافیت پزشکی و معافیت کفالت شوید. باید به خدمت اعزام شوید. اعزام به خدمت همانند ورود به دانشگاه می تواند دارای چالش ها و فرصت ها باشد. پس به آن به دیده کسب تجربه و خاطرات به یاد ماندنی با همراهان جدید نگاه کنید. این مطالب به قوانین کلی اعزام به خدمت، مراحل اعزام و درخواست تمدید موعد اعزام به خدمت و دیگر شرایط و ضوابط مربوط به آن می پردازد. در کنار مطالعه ی این مقاله از همفکری و مشورت با مشاوران مجرب در این حوزه نیز استفاده کنید و با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

قوانین کلی اعزام به خدمت:

هر شخص ذکور ایرانی که مطابق با قوانین کلی اعزام به خدمت به سن مشمولیت می رسد، در زمان مقرر شده از طرف وظیفه عمومی باید وضعیت سربازی خود را مشخص نماید. برای تعیین وضعیت نظام وظیفه، هر فرد باید مراحل :۱- ارائه مدارک مورد نیاز ۲- مراجعه و اقدام ۳- تکمیل فرم درخواست ۴- معاینه اولیه و واکسیناسیون و در پایان اعزام به خدمت را طی کند. زمان های اعزام به خدمت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمولان مشخص می شود که باید در زمان مقرر شده باید اقدام کنند و در صورت گذشت تاریخ مزبور، فرد به عنوان مشمول غایب به حساب خواهد آمد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

در فرجه ی قانونی، امکان درخواست تاریخ اعزام پیشنهادی وجود دارد.

مراحل اعزام به خدمت:

مشمولان برای اعزام به خدمت، ابتدا باید دفترچه راهنمای خدمت سربازی  را از مراکز پلیس ۱۰+ دریافت کنندو همراه با تمام مدارک لازم، درخواست اعزام به خدمت خود را ثبت نمایند. پس از آن تاریخ اعزام مشمولان مشخص می شود که امکان درخواست تاریخ اعزام پیشنهاد در فرجه ی قانونی برای مشمولان نیز وجود دارد.

ده روز قبل از زمان اعزام به بخدمت، مرکز آموزش از طرف سازمان وظیفه ی عمومی تعیین می شود و مشمولان یک هفته قبل از اعزام باید معرفی نامه مراکز آموزشی نیروهای مسلح را از مراکز پلیس ۱۰+ دریافت کنند.

مراحل اعزام به خدمت سربازی را از مشاوران مرکز بپرسید. 

دانلود دفترچه اعزام به خدمت:

شما می توانید دفترچه ی اعزام به خدمت را از مراکز خدمات الکترونیک انتظامی یا همان پلیس ۱۰+ دریافت کنید یا دانلود دفترچه ی اعزام به خدمت از طریق این لینک (www.evazifeh.epolice.ir)  انجام دهید.

چگونگی دریافت دفترچه اعزام به خدمت را از مشاوران مرکز جویا شوید. 

مشمولان زیر دیپلم تا اول ماه تولد ۱۸ سالگی باید خود را به مراکز وظیفه عمومی معرفی نمایند.

[bannerne]

زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه:

زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه با توجه به وضعیت تحصیلی و مدارک تحصیلی مشمولان مشخص می شود. کلیه ی مشمولان فارغ التحصیل، انصرافی و اخراجی تا یک سال فرصت دارند نسبت به درخواست اعزام به خدمت خود اقدام نمایند. دارندگان مدرک دیپلم، زیر دیپلم و کاردانی یا فوق دیپلم نوزدهم هر ماه و مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر اول ماه های زوج عازم خدمت می شود.

در بازه زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه با مشاوران مرکز حتماً تماس بگیرید.

دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر، اول ماه های زوج به خدمت اعزام می شوند.

تاریخ اعزام به خدمت لیسانس:

مشمولان فارغ التحصیل دارای مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری با آغاز ماههای زوج به خدمت اعزام می شوند. زمان اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه بالاتر اشاره گردید.

برای اطلاع از تاریخ اعزام به خدمت لیسانسه ها با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

اعزام مشمولان به دو شیوه حضوری و انفرادی انجام می شود.

پیگیری محل اعزام به خدمت:

پیگیری محل اعزام به خدمت با توجه به مسافت محل سکونت مشمولان خواهد بود. بر این اساس به دو صورت اعزام حضوری اعزام انفرادی می باشد. در اعزام حضوری، فرد مشمول به معاونت وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه می کند و از طریق آن به مرکز آموزشی مورد نظر اعزام خواهد شد.

در اعزام انفرادی فرد مشمول مستقیماً به مرکز آموزش تعیین شده اعزام می شود. زیرا مسافت مرکز آموزشی مورد نظر با محل سکونت وی کوتاه است.

برای نحوه ی پیگیری محل اعزام به خدمت با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

برگ سبز، تاریخ اعزام به خدمت را مشخص می کند.

برگ سبز اعزام به خدمت:

برگ سبز اعزام به خدمت پاسخ اولیه و نامه ی نخستی است که سازمان نظام وظیفه ی عمومی در جواب درخواست خدمت شما، ارسال می کند و حاوی تاریخ اعزام به خدمت است. برگ سفید نیز کد محل آموزش و ساعت اعزام را مشخص می کند.

میزان تمدید تاریخ اعزام مشمولان دیپلم و زیر دیپلم یک ماه و فوق دیپلم و بالاتر دو ماه است.

درخواست تمدید موعد اعزام به خدمت:

درخواست تمدید موعد اعزام به خدمت برای مشمولانی است که تاکنون از تسهیلات تمدید و یا تعجیل استفاده نکرده اند، می توانند تا ۴۰ روز قبل از اعزام به خدمت، نسبت به تکمیل فرم و ثبت درخواست خود از طریق دفاتر پلیس ۱۰+ اقدام کنند و بعد از گذشت یک هفته برای مشخص شدن نتیجه به همان مراکز پلیس ۱۰+ دوباره مراجعه نمایند.

در کنار درخواست مشمولان متقاضی تمدید، مشمولانی نیز هستند که متقاضی تعجیل هستند. شرایط این مشمولان چگونه است؟

برای کسب اطلاعات مربوط به درخواست مشمولان متقاضی تعجیل با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

به درخواست تمدید مشمولان غایب رسیدگی نخواهد شد.

شرایط مشمولین غایب:

شرایط مشمولین غایب به شرح زیر است:

 1. مشمولان احضار شده که در زمان مشخص شده از طرف سازمان وظیفه عمومی خود را معرفی نکنند.
 2. مشمولان دارنده معافیت موقت بعد از گذشت یک ماه از اتمام اعتبار آن هنوز وضعیت سربازی خود را مشخص نکرده اند.
 3. مشمولانی که در مقاطع تحصیلی مختلف بیشتر از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی، ادامه تحصیل داده باشند.

کدهای مراکز آموش نظامی:

دفترچه اعزام به خدمت مشمولان، حاوی یک کد است. این کدها، در واقع کدهای مراکز آموزش نظامی  هستند که محل آموزشی فرد را مشخص می کنند. قطعاً اصلاح از محل و شهر آموزشی، برایتان اهمیت دارد. با توجه به این اهمیت، کد محل آموزش خود را از این لینک دانلود کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کدهای مراکز آموزشی با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

[postbox txt=”اعزام به خدمت”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
 • اعزام به خدمت، قوانین مربوط به اعزام به خدمت، مشاوره اعزام به خدمت
 • پاسخ به سؤالات متداول در زمینه اعزام به خدمت، نکات مرتبط با اعزام به خدمت
 • مشاوره اعزام به خدمت، مشاوره برگه های اعزام به خدمت
 • مشاوره تلفنی نحوه اعزام به خدمت و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور