اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

  • اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور، زمان اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور
  • شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور
  • نحوه انتخاب رشته دانشگاه علمی – کاربردی بدون کنکور تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور
  • زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه

[postbox4 txt=”اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور”]

مقدمه

متقاضیان پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی که در بهمن ماه و شهریور ماه ۹۶ اقدام به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه نموده اند، باید منتظر اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور باشند و پس از اعلام نتایج دانشگاه بدون کنکور علمی کاربردی در هفته ی آخر شهریور ماه اقدام به ثبت نام حضوری نمایند. توجه داشته باشید در صورتی که در این مرحله موفق به قبولی نشدید، می توانید در زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه بدون کنکور را دریافت نموده و سپس اقدام به ثبت نام دانشگاه بدون کنکور نمائید.

زمان اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور:

داوطلبانی که در سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی نموده اند، در هفته ی آخر شهریورماه ۹۶ که نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعلام خواهد شد، می توانند در صورت قبولی با مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری اقدام نمایند. توجه داشته باشید در صورتی که در این مرحله شما در دانشگاه علمی کاربردی قبول نشدید، می توانید نسبت به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و یا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری اقدام نمائید و یا منتظر تکمیل ظرفیت باشید و نسبت به ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه بدون کنکور اقدام نمائید.

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور:

دانشگاه علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و در دو نیمسال مهر و بهمن دانشجو می پذیرد. از شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور، معدل کل دیپلم برای انتخاب رشته مقطع کاردانی دانشگاه علمی کاربردی و معدل کل فوق دیپلم برای انتخاب رشته مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشد. همچنین متقاضیان پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی توجه داشته باشند که قبل از اقدام به ثبت نام بدون کنکور، دفترچه ی انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی را دریافت نموده و پس از مطالعه ی دقیق آن اقدام به ثبت نام بدون کنکور نمایند.

[bannerentekhab]

[bannerbk]

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور:

متقاضیان پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی قبل از اقدام به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه، باید دفترچه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور را دریافت نموده و شرایط و ضوابط ثبت نام را مطالعه نموده و سپس اقدام به انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور نمایند و بر اساس علاقه و اولویت خود، انتخاب رشته را انجام نمایند تا احتمال قبولی آنان افزایش یافته و در اسرع وقت و به راحتی وارد دانشگاه علمی کاربردی به صورت بدون کنکور شوند.

نحوه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور:

دانشگاه علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد. نحوه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بر اساس علاقه ی خود داوطلب می باشد. داوطلبان در مقطع کاردانی، ۳۰ انتخاب و در مقطع کارشناسی ناپیوسته ۲۰ انتخاب دارند و قبولی در دانشگاه بر اساس معدل کل دیپلم جهت مقطع کاردانی و معدل کل فوق دیپلم جهت مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشد. پس توجیه ما این است که قبل از ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور، دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور را دریافت نموده و پس از مطالعه ی دقیق آن، نسبت به ثبت نام دانشگاه بدون کنکور اقدام نمائید.

تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور:

در صورتی که پس از اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور موفق به قبولی نشدید، می توانید منتظر زمان اعلام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی بدونن کنکور باشید و در این مرحله دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را دریافت نموده و اقدام به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی نمائید.

توجه داشته باشید که زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی در دو نوبت مهر و بهمن ماه ۹۶ می باشد و می توانید در این زمان اقدام به ثبت نام دانشگاه بدون کنکور نمائید.

[postbox4 txt=”اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
  • اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور، زمان اعلام نتایج نهایی دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور
  • شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه علمی کابردی بدون کنکور
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی، مشاروه تلفنی تکمیل ظرفیت دانشگاه بدون کنکور
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته دانشگاه بدون کنکور که ممکن است برایتان پیش آید.

[telbk]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور