اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

  • اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، زمان اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور
  • شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور
  • نحوه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور
  • ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

[postbox4 txt=”اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور”]

مقدمه

متقاضیان پذیرش بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی که در مردادماه از طریق سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام به ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نموده اند، باید منتظر اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور در هفته  آخر شهریور ۹۶ باشند و در صورت قبولی اقدام به ثبت نام حضوری در دانشگاه نمایند. توجه داشته باشید در صورتی که در دانشگاه مورد نظر قبول نشدید می توانید منتظر انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور باشید و در این مرحله دفترچه ی انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری را دریافت نموده و پس از مطالعه ی دقیق دفترچه ثبت نام دانشگاه بدون کنکور اقدام به ثبت نام دانشگاه بدون کنکور نمائید.

زمان اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور:

همانطور که می دانید دانشگاه غیر انتفاعی زیر مجموعه ای از دانشگاه های سراسری می باشد که داوطلبان در مردادماه ۹۶ اقدام به ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نموده اند و هم اکنون منتظر اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور می باشند. توجه داشته باشید که زمان اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور هفته ی آخر شهریور ۹۶ می باشد و در صورتی که قبول شوید با مدارک مورد نیاز می توانید جهت ثبت نام حضوری اقدام نمائید.

شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور:

دانشگاه غیر انتفاعی که زیر مجموعه ای از دانشگاه های سراسری می باشد و زمان ثبت نام آن مردادماه می باشد، داوطلبان در صورتی که مدارک لازم جهت ثبت نام را داشته باشند، می توانند در تاریخ مذکور جهت ثبت نام اقدام نمایند. توجه داشته باشید که قبل از ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور را دریافت نموده و پس از مطالعه ی دقیق ضوابط و قوانین اقدام به انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور نمائید.

[bannerentekhab]

[bannerbk]

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور:

متقاضیان پذیرش دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور ۱۵۰ انتخاب دارند که ثبت نام آن در مردادماه صورت می گیرد و نحوه ی پذیرش آن صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می باشد و از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور صورت می پذیرد. پس باید دقت کنید که به نحو احسنت انتخاب رشته خود را انجام دهید. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور را دریافت نموده و پس از مطالعه ی دقیق شرایط و ضوابط انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، اقدام به ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکو اقدام نمائید.

 نحوه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور:

دانشگاه غیر انتفاعی زیر مجموعه ای از دانشگاه سراسری می باشد که تعداد محل های دانشگاهی سراسری در ثبت نام بدون کنکور، ۱۵۰ عدد می باشد و انتخاب ها باید بر اساس علاقه و اولویت بندی داوطلب صورت بپذیرد.

تا داوطلب در بهترین دانشگاه قبول شود و قبولی در دانشگاه غیر انتفاعی بر اساس معدل کتبی نهایی داوطلب می باشد. توجه داشته باشید که حتماً قبل از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور را با دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور نمائید.

تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور:

پس از اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیرانتفاعی بدون کنکور در هفته ی آخر شهریورماه در صورتی که موفق به قبولی در دانشگاه نشدید، می توانید منتظر تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور باشید و در زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور را دریافت نمائید و پس از مطالعه ی ضوابط و قوانین انتخاب رشته دانشگاه سراسری بدون کنکور، اقدام به ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور نمائید.

[postbox4 txt=”اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، زمان اعلام نتایج نهایی دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور
  • شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور
  • مشاوره تلفنی ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور، مشاوره تلفنی ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور
  • و هر سؤالی که پیرامون ثبت نام بدون کنکور دانشگاه و موضوعات مرتبط با آن که ممکن است برایتان پیش بیاید.
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور