تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان در کنکور

تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان در کنکور

  • نحوه اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷
  • مشاوره درباره میزان تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان در کنکور سراسری
  • میزان ظرفیت پذیرش دارندگان سهمیه جانبازان و ایثارگران در کنکور سراسری
  • انتخاب رشته صحیح توسط مشاوران برتر کشور برای دارندگان سهمیه ایثارگران و جانبازان

[postbox txt=”تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان در کنکور”]

اختصاص سهمیه در کنکور یا آزمون های استخدامی مرکز اجرایی آموزش و دولتی به منظور تقسیم فرصت های برابر آموزشی برای افراد یک جامعه است. مقوله ی مشابه این موضوع سهمیه مناطق محروم و منطقه ۳ است که به دلیل برخورداری محدودتر متقاضیان از امکانات آموزشی و رفاهی اعمال می شود. تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان نیز در راستای همین اهداف برای فرزندان ایثارگران و جانبازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس ما به بررسی تأثیر سهمیه ایثارگران در کنکور و نحوه اعمال سهمیه ایثارگران درکنکور پرداخته ایم.

[typed string0=”تأثیر سهمیه ۵ درصدی ایثارگران، ۵ درصد ظرفیت دانشگاه هاست” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

تأثیر سهمیه ۵ درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری:

سهمیه ایثارگران و جانبازان در کنکور سراسری چند دهه است که اعمال می شود. مطابق این قانون، جانبازان و خانواده آنان با ۲۵% جانبازی و بیشتر، آزادگان و خانواده آنان و خانواده شهدا از این سهمیه می توانند استفاده کنند. اما سهمیه ۲۵% و بیشتر به چه معناست؟ متقاضیان کنکور سراسری که دارای سهمیه ۲۵ درصد و بیشتر سهمیه جانباز و ایثارگر هستند، ۲۵ درصد ظرفیت هر رشته در محل به آنان تعلق می گیرد. یعنی برای کسب صندلی این دانشگاه معتبر، رتبه ی آنان به نسبت بقیه شانس چند هزار نفری برای جلو افتادن و کسب رتبه مورد نیاز برای گرفتن آن صندلی را دارا می باشد. تأثیر سهمیه ۲۵ درصد و بیشتر یعنی ۲۵ درصد ظرفیت هر رشته محل متعلق به شرکت کنندگان دارای سهمیه جانباز و ایثارگر است اما سهمیه ۵ درصد ایثارگران و جانبازان به چه معنی است. بدین معنی است که تأثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری با میزان ۵ درصد، احراز ظرفیت ۵ درصد هر رشته محل می باشد. تأثیر سهمیه ها در کنکور به صورتی است که اشاره کردیم. اما تأثیر سهمیه ۵ درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری چه کسانی را شامل می شود؟

جانبازان زیر ۲۵ درصد و خانواده آنها و رزمندگان با سابقه حضور ۶ ماهه در جبهه های جنگ و خانواده ی آنها را شامل می شود.

جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات و نحوه تأثیر سهمیه ها در کنکور با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

[typed string0=”30 درصد سهمیه ایثارگران و جانبازان در کنکور!” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

نحوه اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور:

سهمیه ها در کنکور تأثیر مثبت و صعودی می گذارند. سهمیه مناطق که شامل سهمیه ی منطقه ۱، سهمیه منطقه ۲ و سهمیه منطقه ۳ است، باعث می شود که داوطلبان منطقه ۳ در مقایسه با داوطلبان منطقه ۱ برای قبولی در یک رشته در یک دانشگاه شانس بیشتری داشته باشند. به همین نسبت تأثیر سهمیه ۵ درصد ایثارگران و جانبازان و تأثیر سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران و جانبازان در نتایج کنکور و احراز شرایط قبولی در یک رشته و دانشگاه مثبت است و تأثیر گذار. نحوه اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور بدین شکل است که شرکت کنندگان کنکور دارای سهمیه ایثارگران اگر ۷۰ درصد نمره ی آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته را بدست آورند، می توانند در دانشگاه مورد نظر پذیرفته شوند. بدین ترتیب فرصت قبولی آنان در برابر متقاضیان بدون سهمیه ایثارگری یا همان سهمیه مناطق بیشتر خواهد بود.

تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان:

مشمولان تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان دارای ۵ درصد ظرفیت هر رشته در هر دانشگاه هستند که تأثیر سهمیه جانبازی در کنکور و تأثیر سهمیه ایثارگری در کنکور و تأثیر سهمیه آزادگی در کنکور را شامل می شود. و مبحث دیگر تأثیر ۵ درصد ایثارگران و جانبازان، تغییر در میزان شهریه و هزینه آنان در دانشگاه هاست. پذیرفته شدگان دارای تأثیر سهمیه در کنکور در هر یک از دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی، شبانه و پیام نور بر اساس ضوابط و قوانین مربوط به تأثیر سهمیه می توانند رایگان تحصیل کنند یا حداقل مبلغ را پرداخت نمایند.

با توجه به تأثیر سهمیه ها در کنکور ممکن است موضوع “سهمیه ایثارگران حذف شود” پدید آید که این نیز همانند تأثیر سهمیه ایثارگران دارای زوایا و قوانین مربوط به خود است و سؤالِ “پس عدالت آموزشی برای ایثارگران و جانبازان چگونه اعمال می شود؟!” برای ما مطرح خواهد شد.

[postbox txt=”تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان در کنکور”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
  • نحوه اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷
  • مشاوره درباره میزان تأثیر ۵ درصدی ایثارگران و جانبازان در کنکور سراسری
  • میزان ظرفیت پذیرش دارندگان سهمیه جانبازان و ایثارگران در کنکور سراسری
  • انتخاب رشته صحیح توسط مشاوران برتر کشور برای دارندگان سهمیه ایثارگران و جانبازان

[telbk]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور