تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد برق ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد برق
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته برق
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته برق و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق”]

رتبه و تراز کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق

رتبه و تراز نقش بسیار بالایی در تعیین انتخاب رشته ی داوطلبان داراست. به گونه ای که معیاری برای سنجش داوطلبان در کنکور ارشد می باشد. به گونه ای که رتبه های بالا در کنکور ارشد با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به داوطلبان دیگر می توانند انتخاب رشته ی خود را انجام دهند. در این جا اشاره ای به رتبه و تراز می نمایی. رتبه ه همان ترتیب و اولویت داوطلبان می باشد و در آزمون کنکور معمولاً از رتبه های یک رقمی شروع و به رتبه های چهار رقمی ختم می شود و تراز داوطلب که اختلاف علمی آن ها را رسانده و نشان دهنده ی مسیر آن اختلاف علمی آن ها در درصد دروس پاسخ داده شده می باشد. بعنوان مثال فرض کنید داوطلبی در کنکور ارشد ترازی ۴۰۰۰ را دارد و داوطلب دیگر دارای تراز ۵۰۰۰ می باشد. این بدان معناست که از لحاظ علمی اختلاف تراز ۱۰۰۰ بین این دو داوطلب وجود دارد. تأثیر معدل روی رتبه و تراز نیز تا حدودی وجود دارد. معدل دانش آموختگان بررسی بر روی آن ها تأثیر ۲۰% را دارد اما برای آن دسته از داوطلبانی که معدل بالای ۱۷ داشته باشند. لذا برای داوطلبانی که معدل بین ۱۴ الی ۱۷ را دارا هستند. چندان تأثیری نداشته و برای داوطلبانی که معدل آن ها ۱۴ می باشد تأثیر منفی دارد. در جداول زیر دانشگاه هایی که امکان قبولی در ارشد برق را دارا می باشند، مشاهده می کنید. همچنین بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی ارشد آن ها بدست می آید.

بیشترین مقدار تراز ۱۰.۰۰۰ بوده که ۸۰% آن مربوط به میانگین درصد دروس پاسخ داده شده در ۲۰% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

 

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد برق:

رتبه و تراز در کنکور سراسری از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که اختلاف ناچیز در رتبه ی ما می تواند شهر و رشته را دستخوش تغییرات نماید. در هنگام انتخاب رشته، داوطلبان دقت نمایند که کوچکترین کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته را بررسی و انتخاب های آن ها را با توجه به رتبه و تراز و قبولی و مردودی با کارنامه ی خود مقایسه نمایند. با مطالعه ی کارنامه ی داوطلبان در سال های گذشته مشخص می شود که داوطلبان ترازی بین ۸۰۰۰ تا ۸۴۰۰۰ را دارا هستند. اما این طرز تفکر که اگر چنین ترازی نداشته باشیم امکان قبول شدن در دانشگاه و رشته ی خوبی را نداریم اشتباه است. زیرا داوطلبان با ترازهای پایین تر توانسته اند در رشته و گرایش مورد نظرشان را انتخاب نمایند. به شرط آن که دید خود را به انتخاب رشته واقع بینانه نماییم.

البته رتبه و تراز در گرایش های مختلف برق متفاوت بوده که جدول زیر ملاحظه می کنید.

نمونه کارنامه های ارشد برق سال ۹۵ (گرایش الکترونیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها
۲۱ ۷۶۳۶ ۵۰ ۵۴.۵۵ ۴۲.۴۲ ۷۷.۷۸ ۱۹.۴۴ ۰ ۶۹.۴۴
۴۴ ۶۹۸۰ ۶۸.۸۹ ۲۳.۲۲ ۴۲.۴۲ ۶۶.۶۶ ۰ ۰ ۸۸.۸۸
۵۸ ۶۷۴۰ ۵۱.۱۱ ۴۰ ۴۵.۴۵ ۳۰.۵۶ ۱۶.۶۷ ۲۵ ۵۸.۳۳
۹۶ ۶۳۶۷ ۵.۵۶ ۵۶.۶۷ ۵۱.۵۲ ۶۹.۴۴ ۱۹.۴۴ ۰ ۴۱.۶۷
۱۱۵ ۶۱۹۶ ۵۸.۸۹ ۰ ۴۵.۴۵ ۷۵ ۳۶.۳۶ ۰ ۳۸.۸۹
۱۸۳ ۵۷۱۰ ۰ ۵۳ ۹.۰۹ ۶۱ ۱۹ ۱۶.۶۸ ۵۸
۲۱۶ ۵۵۵۲ ۰ ۴۰ ۴۵.۴۵ ۵۵.۵۶ ۰ ۱۶.۶۷ ۴۱.۶۷
۳۷۵ ۴۹۹۹ ۰ ۳۰ ۳۹.۳۹ ۵۲.۷۸ ۰ ۰ ۴۷.۲۲
۴۴۰ ۴۸۶۷ ۰ ۲۶.۶۷ ۴۵.۴۵ ۵۰ ۱۸.۱۸ ۰ ۳۳.۳۳
۴۹۵ ۴۷۴۷ ۲۱.۱۱ ۳۰ ۳۶.۳۶ ۲۲.۲۲ ۱۸.۱۸ ۸.۳۳ ۴۱.۶۷
۵۵۲ ۴۶۲۹ ۰ ۶۰ ۳۳.۳۳ ۲۲.۲۲ ۱۵.۱۵ ۰ ۲۵
۵۹۰ ۴۵۵۶ ۰ ۳۰ ۳۶.۳۶ ۲۷.۷۸ ۳۶.۳۶ ۵.۵۶ ۲۵
۶۹۸ ۴۳۸۲ ۲۳.۳۳ ۱۳.۳۳ ۲۴.۲۴ ۴۴.۴۴ ۰ ۸.۳۳ ۳۸.۸۹
۸۰۵ ۴۲۵۹ ۲۳.۳۳ ۱۰ ۱۵.۱۵ ۳۳.۳۳ ۱۵.۱۵ ۰ ۵۲.۷۸
۸۴۹ ۴۲۱۱ ۳۸.۸۹ ۲۰ ۲۴.۲۴ ۲۵ ۰ ۰ ۳۶.۱۱
۱۰۱۰ ۴۰۲۵ ۰ ۳۰ ۲۱.۲۱ ۸.۳۳ ۰ ۰ ۶۶.۶۷
۱۰۷۰ ۳۹۶۰ ۵۰ ۳۰ ۱۸.۱۸ ۱۱.۱۱ ۱۵.۱۵ ۰ ۱۶.۶۷
۱۱۴۴ ۳۹۰۰ ۶۲.۲۲ ۶.۰۶ ۱۸.۱۸ ۰ ۲۴.۲۴ ۲.۷۸ ۳۰.۵۶
۱۲۶۵ ۳۸۰۵ ۲.۲۲ ۳۹.۳۹ ۳۰.۳ ۴۴.۴۴ ۰ ۰ ۰
۱۴۳۷ ۳۶۶۴ ۲۰ ۲۴.۲۴ ۲۷.۲۷ ۱۳.۸۹ ۰ ۰ ۲۲.۲۲
۱۶۸۲ ۳۵۱۲ ۱۰.۱ ۶۳.۶۴ ۱۵.۱۵ ۰ -۶.۰۶ ۲۲.۲۲ ۰
۱۶۸۲ ۳۵۱۲ ۱۰.۱ ۶۳.۶۴ ۱۵.۱۵ ۰ -۶.۰۶ ۲۲.۲۲ ۰
۱۹۱۶ ۳۳۹۱ ۳۰ ۳۳.۳۳ ۳۹.۳۹ ۱۱.۱۱ -۱۱.۱ ۸.۳۳ -۱۱.۱
۲۰۰۰ ۳۳۵۶ ۰ ۱۶.۶۷ ۳۳.۳۳ ۳۳.۵۶ ۶.۰۶ ۰ ۰
۲۲۷۱ ۳۲۴۱ ۰ ۰ ۴۵.۴۵ ۳۰.۵۶ ۰ ۰ ۸.۳۳
۲۴۲۱ ۳۱۷۵ ۲۵.۵۶ ۲۷.۲۷ ۱۸.۱۸ ۰ ۲۱.۲۱ ۰

 

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد برق:

دانشگاه آزاد در بین داوطلبان آزمون ارشد نیز از طرفداران زیادی برخوردار می باشد. در کنکور ۹۶ با توجه به یکی بودن آزمون های ارشد آزاد و سراسری این امر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در جدول زیر نمونه کارنامه های داوطلبان دانشگاه آزاد در سال گذشته را مشاهده می نمایید.

نمونه کارنامه پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷
درس نام درس نمره خام درس درس نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۵۳.۳ ۷ تجزیه و تحلیل سیستم ۳۳.۳
۲ ریاضیات ۴۵ ۸
۳ مدارهای الکتریکی (۱و۲) ۷۶.۷ ۹
۴ الکترونیک (۱و۲) ۵۳.۳ ۱۰
۵ سیستمهای کنترل خطی ۵۰ ۱۱
۶ الکترومغناطیس ۳.۳ ۱۲
نام رشته مهندسی برق – الکترونیک رتبه در انتخاب
نام واحد انتخابی تهران علوم و تحقیقات ۹۲
نمره کل ۶۲۹۱ حد نصاب ۴۰۰۰ توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۶۰۲۶ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۱۶۱ قبول
نتیجه کلی آزمون قبول در انتخاب اول واحد قبولی تهران علوم و تحقیقات

 

[awsa-banners]

 

 

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (سهمیه بسیج) سال ۸۷
درس نام درس نمره خام درس درس نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۸۶.۷ ۷ تجزیه و تحلیل سیستم ۱۳.۳
۲ ریاضیات ۷۶.۷ ۸
۳ مدارهای الکتریکی (۱و۲) ۷۰ ۹
۴ الکترونیک (۱و۲) ۶.۷ ۱۰
۵ سیستمهای کنترل خطی ۲۵ ۱۱
۶ الکترومغناطیس ۰ ۱۲
نام رشته مهندسی برق – الکترونیک رتبه در انتخاب
نام واحد انتخابی اراک ۴۷
نمره کل ۵۷۸۶ حد نصاب ۴۰۰۰ توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۵۷۲۵ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۵۱ قبول
نتیجه کلی آزمون قبول سهمیه در انتخاب اول واحد قبولی اراک

 

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۸۶
درس نام درس نمره خام درس درس نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۶.۷ ۷ بررسی سیستمهای قدرت ۳۰
۲ ریاضیات ۷۰ ۸
۳ مدارهای الکتریکی (۱و۲) ۶۹.۷ ۹
۴ ماشین های الکتریکی(۱و۲) ۵۸.۳ ۱۰
۵ سیستمهای کنترل خطی ۳۸.۳ ۱۱
۶ الکترومغناطیس ۰ ۱۲
نام رشته مهندسی برق – قدرت رتبه در انتخاب
نام واحد انتخابی تهران علوم وتحقیقات ۳۱
نمره کل ۶۴۴۴ حد نصاب ۵۲۰۰ توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۶۲۳۲ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۵۱ قبول
نتیجه کلی آزمون قبول در انتخاب اول واحد قبولی تهران علوم وتحقیقات

 

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۸۶
درس نام درس نمره خام درس درس نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۱۰ ۷ بررسی سیستمهای قدرت ۵-
۲ ریاضیات ۱۶.۷ ۸
۳ مدارهای الکتریکی (۱و۲) ۲۴.۲ ۹
۴ ماشین های الکتریکی(۱و۲) ۲۰ ۱۰
۵ سیستمهای کنترل خطی ۲۵.۶ ۱۱
۶ الکترومغناطیس ۲۸.۳ ۱۲
نام رشته مهندسی برق – قدرت رتبه در انتخاب
نام واحد انتخابی ساوه ۹۹
نمره کل ۵۲۱۸ حد نصاب ۵۲۰۰ توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۵۹۵۲ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۲۲ مردود
نتیجه کلی آزمون مردود واحد قبولی

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷
درس نام درس نمره خام درس درس نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۱۰۰ ۷ تجزیه و تحلیل سیستم ۵۸.۳
۲ ریاضیات ۹۵ ۸
۳ مدارهای الکتریکی (۱و۲) ۹۰ ۹
۴ الکترونیک (۱و۲) ۱.۷ ۱۰
۵ ماشین های الکتریکی(۱و۲) ۳۸.۳ ۱۱
۶ سیستمهای کنترل خطی ۳۵ ۱۲
نام رشته مهندسی برق – کنترل رتبه در انتخاب
نام واحد انتخابی تهران علوم و تحقیقات ۴
نمره کل ۷۰۴۵ حد نصاب ۴۰۰۰ توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۶۳۶۷ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۴۴ قبول
نتیجه کلی آزمون قبول در انتخاب اول واحد قبولی تهران علوم و تحقیقات

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷
درس نام درس نمره خام درس درس نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۲۶.۷ ۷ تجزیه و تحلیل سیستم ۳۰
۲ ریاضیات ۱۰۰ ۸
۳ مدارهای الکتریکی (۱و۲) ۹۰ ۹
۴ الکترونیک (۱و۲) ۸۶.۷ ۱۰
۵ سیستمهای کنترل خطی ۷۳.۷ ۱۱
۶ الکترومغناطیس ۸.۳ ۱۲
نام رشته مهندسی برق – الکترونیک رتبه در انتخاب
نام واحد انتخابی قزوین ۱
نمره کل ۷۰۸۶ حد نصاب ۴۰۰۰ توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۶۰۳۰ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۲۱ قبول
نتیجه کلی آزمون قبول سهمیه در انتخاب اول واحد قبولی قزوین

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۶
درس نام درس نمره خام درس درس نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۸.۳- ۷ تجزیه و تحلیل سیستم ۲۷.۳
۲ ریاضیات ۷۰ ۸
۳ مدارهای الکتریکی (۱و۲) ۳۹.۴ ۹
۴ الکترونیک (۱و۲) ۳۵ ۱۰
۵ سیستمهای کنترل خطی ۴۶.۲ ۱۱
۶ الکترومغناطیس ۰ ۱۲
نام رشته مهندسی برق – مخابرات رتبه در انتخاب
نام واحد انتخابی بوشهر ۶
نمره کل ۵۴۵۹ حد نصاب ۵۰۰۰ توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۵۰۰۴ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۱۹ قبول
نتیجه کلی آزمون قبول در انتخاب اول واحد قبولی بوشهر

 

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی قبولی ارشد برق:

دانشگاه غیر انتفاعی که زیر مجموعه ی دانشگاه های سراسری بوده و مستلزم هزینه می باشد، در رشته ی ارشد برق در گرایش های مختلف ارائه می شود که ترازهای داوطلبان این دانشگاه بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ می باشد که با توجه به تعداد دانشگاه ها در این مرحله و امکان تحصیل هر دانشجو در شهر محل سکونت خود متقاضیان این دانشگاه ها بیشتر از سال های گذشته شده است.

رتبه و تراز کنکور پیام نور قبولی ارشد برق:

با توجه به امکان تحصیل بدون حضور در کلاس ها، علاقه مندان این دانشگاه ها بیشتر دانش آموختگان شاغل و آن دسته از افرادی هستند که امکان حضور در کلاس را نداشته اند. لذا متقاضیان ارشد برق در این دانشگاه ها هم زیاد بوده و داوطلبان باید با دقت تمام نسبت به انتخاب رشته ی خود اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشتهبرق و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته برق توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد برق
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد برق ، معرفی رشته برق و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد برق ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد برق
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد برق

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق”]
[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور