تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد صنایع

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد صنایع

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد صنایع ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد صنایع ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد صنایع
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته صنایع
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته صنایع و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد صنایع”]

از جمله فاکتورهای بسیار مهم در انتخاب رشته ی داوطلبان رتبه و تراز آن ها در کارنامه ی اولیه (سنجش علمی) می باشد با توجه به اینکه آزمون کنکور سراسری ۹۶ و آزمون کنکور آزاد ۹۶ یکسان شده است اما کماکان انتخاب رشته ی ارشد این دو دانشگاه بصورت جداگانه انجام می پذیرد.

در هنگام انتخاب رشته عموماً با سؤالات بسیاری مواجه می شوید، کدام دانشگاه بهتر است، آموزش محور خوب است یا نه! برای پردیس خودگردان باید حتماً در محل حضور داشته باشیم، و …. برای پاسخ دهی به همه ی این سؤالات می توانید راهنمای انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد صنایع را مطالعه نمایید. در ابتدا به تعریف مختصری از رتبه و تراز در آزمون کنکور ۹۶ می پردازیم.

رتبه که اولویت و ترتیب داوطلبان را بر اساس نمره ی کسب کرده نشان می دهد و تراز که برای تبیین آن با مثالی چگونگی آن را توضیح می دهیم:

فرض کنید تراز داوطلبی در آزمون کنکور برابر با ۵۰۰۰ و تراز همان دانشجو در آزمون دیگری برابر با ۴۷۰۰ با میانگین درصد دروس برابر دو آزمون باشد. همان طور که مشاهده می کنید با شرایط یکسان اختلاف ۳۰۰ در تراز داوطلب مشاهده می شود و این بدین جهت است که ضریب سختی و دشواری سؤال ها در آزمون های مختلف متفاوت بود یا به بیان دیگر هر سؤال ضریب مختص به خود را دارا بوده لذا معنی تراز یعنی اختلاف سطح علمی دو داوطلب در شرایط برابر با یک آزمون که در سال های مختلف و آزمون گوناگون متفاوت است.

۲ راه پیشنهادی برای افزایش درصد قبولی در انتخاب رشته ی دانشگاه:

۱- اگر رشته هایی را انتخاب نمایید که در آن افراد کمتری ثبت نام نموده اند تراز آن رشته در سال آزمون شما پایین تر خواهد آمد.

۲- در آزمون ارشد سعی کنید هوشمندانه بخوانید و صرفاً مطالعات صفحات زیاد و یا صرف مطالعات زیاد نتیجه بخش نیست.

عامل دیگری که در آزمون ارشد انتخاب رشته شما را تحت تأثیر قرار می دهد معدل کسب شده می باشد. به این صورت که معدل بالای ۱۷ دارای تأثیر ۲۰% و معدل بین ۱۴ – ۱۷ فاقد تأثیر و برای معدل های زیر ۱۴ تأثیر منفی را دارا می باشد. نحوه ی محاسبه ی تراز بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی آن ها در کنکور ارشد بدست می آید بر این اساس، بیشترین مقدار ترازی که یک فرد می تواند کسب کند ۱۰.۰۰۰ بوده است که ۸۰% آن مربوط به میانگین و ۲۰ باقی مانده مربوط به معدل داوطلب می باشد.

 

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد صنایع:

در کنکور سراسری رتبه نقش بسیار زیادی را در انتخاب رشته ی داوطلبان داراست. دانشگاه های دولتی و معتبر اکثراً پذیرای رتبه های تک رقمی و دو رقمی در رشته ی صنایع می باشند. از جمله دانشگاه های معتبر می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت و …. اشاره کرد.

در جدول زیر می توانید نمونه رتبه و تراز داوطلبان کنکور سراسری را مشاهده نمایید.


نمونه کارنامه های ارشد صنایع سال ۹۵ (گرایشهای بهینه سازی سیستم، سیستمهای سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری(

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی تحقیق در عملیات تئوری احتمال و آمار مهندسی دروس تخصصی صنایع
۵ ۸۷۵۲ ۶۲.۰۲ ۷۰ ۲۹.۵۷ ۶۲.۰۵
۲۹ ۷۸۹۰ ۲۹.۸۹ ۵۰ ۵۱.۶۷ ۳۱.۳۳
۴۷ ۷۵۴۸ ۴۸.۲۸ ۵۷.۴۱ ۲۸.۳۳ ۲۶.۶۷
۵۵ ۷۳۹۱ ۱۴.۰۸ ۴۶ ۳۵ ۳۸.۰۵
۷۶ ۷۰۸۰ ۴۷.۱۳ ۶۴.۸۱ ۲۳.۳۳ ۱۵.۳۳
۱۴۵ ۶۳۵۵ ۱۷.۲۶ ۵۵ ۲۱ ۲۵
۲۰۰ ۵۹۷۰ ۰ ۳۸ ۳۸ ۳۰
۲۲۹ ۵۸۱۹ ۳۵.۶۳ ۳۸.۸۹ ۱۶.۶۷ ۱۹.۳۳
۲۶۹ ۵۶۳۳ ۲۸ ۴۳ ۲۲ ۱۴
۳۹۰ ۵۱۳۸ ۰ ۵۰ ۳۰ ۱۱
۴۵۹ ۴۷۹۸ ۲۰.۶۹ ۲۸ ۱۵ ۱۸
۵۷۷ ۴۶۳۰ ۱۹.۵۴ ۴۰.۷۴ ۰ ۱۶.۶۷
۷۱۶ ۴۲۵۷ ۵۵ ۲۳ ۲۵ ۰

 

[awsa-banners]

 

نمونه کارنامه های ارشد صنایع سال ۹۵ (گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی تحقیق در عملیات تئوری احتمال و آمار مهندسی ریاضی ۱و ۲ اقتصاد عمومی
۱۰ ۸۶۷۵ ۵۵ ۲۳ ۲۵ ۴۰ ۳۶
۲۹ ۷۲۶۹ ۰ ۵۷ ۱۰ ۵۰ ۵۶
۶۲ ۶۴۰۵ ۳۵.۶۳ ۲۵.۹۳ ۱۳.۳۳ ۲۵ ۴۵
۹۹ ۵۸۹۸ ۲۷.۵۹ ۱۴.۸۱ ۵۰ ۱۰ ۳۰
۱۳۵ ۵۶۶۸ ۲۱.۸۴ ۴۲.۵۹ ۰ ۳۵ ۲۵
۲۸۲ ۴۸۸۰ ۵۶.۳۲ ۲۹.۶۳ ۲۰ ۰ ۰
۳۴۲ ۴۶۹۸ ۲۱.۸۴ ۵۰ ۲۱.۶۷ ۰ ۰
۴۷۱ ۴۳۵۳ ۱۴.۹۴ ۴۰.۷۴ ۸.۳۳ ۱۵ ۱۰
۵۲۰ ۴۲۴۸ ۲۷.۵۹ ۳۱.۴۸ ۰ ۰ ۲۵
۶۷۲ ۳۹۲۸ ۲۶.۴۴ ۳۱.۴۸ ۱۶.۶۷ ۰ ۰
۷۱۵ ۳۸۶۶ ۰ ۳۳.۳۳ ۰ ۰ ۴۰
۷۹۲ ۳۷۴۶ ۲۴.۱۴ ۲۵.۹۳ ۱۸.۳۳ ۰ ۰
۱۰۲۲ ۳۴۳۶ ۵۱.۷۲ ۰ -۱.۶۶ ۰ ۰
۱۲۰۴ ۳۲۵۲ ۰ ۵.۵۶ ۱۳.۳۳ ۳.۳۳ ۲۶.۶۷


رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد صنایع:

یکی از مهم ترین دلایلی که در مقطع ارشد و دانشگاه آزاد می تواند در انتخاب رشته ی دانشگاه تأثیرگذار باشد رتبه و تراز کنکور آزاد می باشد. همچنین باید توجه داشت که مهندسی صنایع چون ظرفیت ارشد در کنکور سراسری خیلی کمتر از رشته های دیگر دارای متقاضی زیادی می باشد.

همچنین با توجه به یکسان شدن آزمون های ارشد و سراسری و آزاد داوطلبانی که در کنکور سراسری ثبت نام نموده اند می توانند در آزمون آزاد هم شرکت نمایند.

در جدول زیر لیست ضرایب دروس در گرایش مختلف رشته صنایع دانشگاه آزاد را مشاهده می کنید. کنکور کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی صنایع شامل دروس زیر است:

۱- زبان تخصصی انگلیسی

۲- تحقیق در عملیات ۱و۲

۳- تئوری احتمال و آمار مهندسی

۴- دروس تخصصی (طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها و اقتصاد مهندسی)

۵- ریاضی عمومی ۱و۲

۶- اقتصاد عمومی ۱و۲

۷- اصول مدیریت و تئوری سازمان

رشته نام درس زبان تخصصی انگلیسی تحقیق در عملیات ۱و۲ تئوری احتمال و آمار مهندسی دروس تخصصی (طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها و اقتصاد مهندسی) ریاضی عمومی ۱و۲ اقتصاد عمومی ۱و۲ اصول مدیریت و تئوری سازمان
مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۲ ۲ ۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰
مهندسی مالی ۲ ۲ ۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰
مهندسی صنایع مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین ۲ ۲ ۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰

 

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی برای قبولی ارشد صنایع:

دانشگاه غیر انتفاعی یکی از دانشگاه های سراسری می باشد که با توجه به شرایط پذیرش راحت تر، متقاضیان زیادی را دارا می باشد. در جدول زیر می توانید اهمیت رتبه و تراز داوطلبان را در دانشگاه غیر انتفاعی مشاهده نمایید.

ردیف دانشگاه گرایش زبان تحقیق در عملیات آمار و احتمال دروس تخصصی
۱ دانشگاه علم و فرهنگ (غیر انتفاعی) مهندسی مالی ۳۱.۱۱ ۲۵ ۶.۶۷ ۲۰.۵۷
۲ مؤسسه غیر انتفاعی کاسپین – البرز (قزوین) صنایع ۳۵.۵۶ ۱۸.۳۳ ۱.۶۷ ۲۳.۴
۳ دانشگاه علم و فرهنگ (غیر انتفاعی) صنایع ۱۲.۲۲ ۲۰ ۱۸.۳۳ ۲۶.۲۴
۴ مؤسسه غیر انتفاعی کار – قزوین صنایع ۷.۷۸ ۴۱.۶۷ ۲۸.۳۳ ۱۲.۰۶
۵ دانشگاه علم و هنر (غیر انتفاعی) صنایع ۱۲.۲۲ ۲۰ ۱۸.۳۳ ۲۶.۲۴
۶ مؤسسه غیر انتفاعی کار – قزوین صنایع ۷.۷۸ ۴۱.۶۷ ۲۸.۳۳ ۱۲.۰۶
۷ دانشگاه علم و فرهنگ مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین ۴۴.۴۴ ۱۶.۶۷ ۰ ۱۵.۹۴
۸ دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد (مشهد) صنایع ۵۸.۸۹ ۱۱.۶۷ ۱۳.۳۲- ۲۰.۴۱
۹ دانشگاه علم و فرهنگ غیر انتفاعی مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین ۰ ۱۵ ۱۵ ۲۶.۹۵
۱۰ دانشگاه علوم و فنون مازندران – بابل صنایع ۰ ۲۵ ۰ ۲۹.۷۹
۱۱ دانشگاه علوم و فنون مازندران – مازندران مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین ۱۸.۸۹ ۵ ۱۳.۳۳ ۲۵.۳۶
۱۲ مؤسسه غیر انتفاعی خاتم – تهران مهندسی مالی ۲۵.۵۶ ۱۶.۶۷ ۰ ۲۲.۴۶
۱۳ مؤسسه غیر انتفاعی امام جواد صنایع ۲۶.۶۷ ۲۰ ۰ ۱۹.۸۶
۱۴ دانشگاه علم و هنر صنایع ۱۸.۸۹ ۲۵ ۱۰- ۲۱.۷۴
۱۵ دانشگاه علم و فرهنگ مهندسی مالی ۳۱.۱۱ ۲۵ ۶.۶۷ ۲۰.۵۷
۱۶ مؤسسه غیر انتفاعی کاسپین صنایع ۳۵.۵۶ ۱۸.۳۳ ۱.۶۷ ۲۳.۴
۱۷ دانشگاه علم و فرهنگ صنایع ۱۲.۲۲ ۲۰ ۱۸.۳۳ ۲۶.۲۴
۱۸ دانشگاه علم و هنر صنایع ۱.۱۱ ۳۱.۶۷ ۰ ۲۸.۴۷
۱۹ دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد صنایع ۵۸.۸۹ ۱۱.۶۷ ۱۳.۳۲- ۲۰.۴۱
۲۰ دانشگاه علم و فرهنگ مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین ۰ ۱۵ ۱۵ ۲۶.۹۵
۲۱ مؤسسه غیر انتفاعی امام جواد (ع) صنایع ۲۶.۶۷ ۲۰ ۰ ۱۹.۸۶
۲۲ مؤسسه غیر انتفاعی پویش – قم صنایع ۱۱.۱۱ ۱۶.۶۷ ۰ ۱۰.۱۴

 

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد نفت:

دانشگاه پیام نور از جمله دانشگاه هایی است که با توجه به شرایطی که برای داوطلبان مهیا می کند یکی از دانشگاه های دارای متقاضی زیاد می باشد. از جمله این شرایط می توان به پذیرش بدون کنکور یا امکان شرکت نکردن در کلاس های دانشگاهی را نام برد. تعداد دانشگاه های پیام نور در سال های گذشته اندک بوده است. در جدول زیر لیستی از دانشگاه های پیام نور را می توانید مشاهده نمائید.

 

ردیف نام دانشگاه گرایش زبان تحقیق در عملیات آمار و احتمال دروس تخصصی
۱ دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال صنایع زبان تحقیق در عملیات آمار و احتمال دروس تخصصی

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

 

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد صنایع”]

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته صنایع

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد صنایع

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته صنایع با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد صنایع میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • صنایع و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته صنایع با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته صنایع

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد صنایع

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد صنایع

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور