تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد نفت

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد نفت

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد نفت ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نفت ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد نفت
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته نفت
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته نفت و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد نفت”]

رتبه و تراز کنکور نقش بسزا و تعیین کننده ای را در انتخاب رشته ی داوطلبان ایفا می کند به نحوی که اختلاف ناچیز در رتبه می تواند در تعیین رشته ی ارشد تأثیرگذار باشد. رتبه که همان ترتیب و اولویت داوطلبان کنکور می باشد.

مفهوم تراز چیست؟

برای درک مفهوم تراز در نظر بگیرید که داوطلبی در آزمون سراسری ارشد با رتبه ی ۷۰۰ دارای تراز ۵۰۰۰ و همان داوطلب با رتبه ی ۷۰۰ در آزمون دیگری برابر با تراز ۴۵۰۰ باشد. همچنین میانگین درصد دروس داوطلب در دو آزمون مقدار یکسانی را داشته است. همانطور که مشاهده می کنید اختلاف تراز ۵۰۰  در کارنامه ی این دو آزمون داوطلب مشاهده می شود. این اختلاف به دلیل سطح دشواری و آسانی سؤال ها و یا به بیان دیگر درصد سختی و دشواری هر سؤال در کنکور می باشد که این اختلاف را با مفهوم تراز نشان می دهیم.

۲ راه پیشنهادی برای افزایش تراز:

۱- اگر رشته هایی را انتخاب نمایید که در آن افراد کمتری ثبت نام نموده اند، تراز آن رشته در سال آزمون شما پایین خواهد آمد.

۲- در آزمون ارشد، سعی کنید هوشمندانه بخوانید و صرفاً مطالعات صفحات زیاد و یا صرف ساعات زیاد نتیجه بخش نیست.

چگونگی محاسبه و تأثیر ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی:

سوابق تحصیلی برای دیپلمه های ۸۴ به بعد تا میزان حداکثر ۲۰ درصد با تأثیر مثبت در گزینش نهایی اعمال می شود. به این ترتیب برای هر داوطلب، هر نمره کل یکی بدون تأثیر سوابق تحصیلی و دیگری با تأثیر آن ساخته می شود و نمره ی بالاتر، ملاک گزینش داوطلب قرار می گیرد.

اگر بخواهیم تأثیر معدل را در کنکور ارشد به طور موشکافانه بررسی نماییم. داوطلبینی که معدل بالای ۱۷ کسب نموده اند دارای تأثیر۲۰% و معدل داوطلبان بین ۱۴ و ۱۷ تأثیر چندانی نخواهد داشت. به همین صورت داوطلبانی که معدل زیر ۱۴ کسب نموده اند، تأثیر منفی را برای آن ها دارا می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد باید به رتبه در سهمیه توجه داشت؟

محاسبه رتبه کل در سهمیه، بالاترین نمره ی کل زیر گروه های هر داوطلب استخراج شده و این نمره داوطلبان در هر سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه دهی می شود. داوطلبان چنانچه نمره ی برابری داشته باشند، نمره ی یکسانی را نیز دارا هستند. این رتبه برای اطلاع داوطلب بوده و برای انتخاب رشته باید به رتبه در سهمیه و رتبه ی کشوری (بدون سهمیه) در هر زیر گروه توجه نمود.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد نفت:

می توان رتبه را گفت اساسی ترین فاکتور موجود در تعیین انتخاب رشته ی ارشد دانشگاه سراسری دانست. از جمله دانشگاه های معتبر در رشته ی نفت عبارتند از:

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امبر کبیر تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعت نفت که میانگین پذیرش این دانشگاه ها ۸ نفر می باشد که در مقطع ارشد نسبت به پذیرش داوطلب اقدام می کنند. با توجه به ادغام شدن کنکور دانشگاه های آزاد و سراسری داوطلبان می توانند در دو دانشگاه با توجه به رتبه و تراز خود انتخاب رشته نمایند.

همچنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد با توجه به رتبه و تراز احتمالی خود، دانشگاه هایی را که امکان قبولی در آن ها وجود دارد را مشاهده نمایند.

 

[awsa-banners]

جدول رتبه و تراز دانشگاه سراسری

درصد رتبه های برتر کنکور ارشد نفت ۱۳۹۲-گرایش حفاری

 

رتبه ۲ – محل قبولی تهران
درصد نام درس ردیف
۳.۳۳ زبان ۱
۴۰ ریاضی ۲
۷۱.۶۷ زمین شناسی ۳
۷۱.۶۷ خواص سنگ و سیال مخازن ۴
۴۵ نمودارگیری و چاه آزمایی ۵
۳۸.۳۳ بهره برداری، مخزن، دوفازی ۶
۴۵ مهندسی حفاری.گل و سیمان حفاری ۷

 

 

رتبه ۵- دانشگاه صنعت نفت
درصد نام درس ردیف
۱۳ زبان ۱
۲۳ ریاضی ۲
۳۸ زمین شناسی ۳
۵۰ خواص سنگ و سیال مخزن ۴
۳۵ نمودار گیری و چاه آزمایی ۵
۶۵ بهره برداری مخزن دو فازی ۶
۶۵ مهندسی حفاری.گل و سیمان حفاری ۷

 

 

رتبه ۵- دانشگاه صنعت نفت
درصد نام درس ردیف
۱ زبان ۱
۱۰ ریاضی ۲
۶۳ زمین شناسی ۳
۴۸ خواص سنگ و سیال مخزن ۴
۳۲ نمودار گیری و چاه آزمایی ۵
۶۰ بهره برداری مخزن دو فازی ۶
۵۵ مهندسی حفاری.گل و سیمان حفاری ۷

 

رتبه ۵- دانشگاه صنعت نفت
درصد نام درس ردیف
۱۰ زبان ۱
۱۰ ریاضی ۲
۵۰ زمین شناسی ۳
۴۹.۶ خواص سنگ و سیال مخزن ۴
۵۵ نمودار گیری و چاه آزمایی ۵
۴۴ بهره برداری مخزن دو فازی ۶
۴۱ مهندسی حفاری.گل و سیمان حفاری ۷

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی نفت:

در دانشگاه آزاد نقش تراز را می توان گفت شفاف تر می باشد. از جمله دانشگاه های معتبر پذیرنده ی دانشجو در مقطع ارشد رشته ی نفت، دانشگاه تهران جنوب، دانشگاه علوم و تحقیقات می باشد. در جدول زیر می توانید نمونه کارنامه های داوطلبان را مشاهده نمایید. برخی از اطلاعاتی که می توانید با مشاهده ی این کارنامه های استخراج و برای موفقیت خود در رشته و دانشگاه مورد نظرتان برنامه ریزی دقیق نمایید:

۱- با مشاهده ی درصد و نمره ی خام کسب شده در هر درس، تأثیر آن درس در قبولی نهایی شما مشخص می گردد.

۲- با مشاهده ی رتبه ی افراد قبول شده در دانشگاه، می توانید واحد دانشگاهی که شانس قبولی بیشتری در آن برای شما وجود خواهد داشت را انتخاب نمایید.

۳- با مشاهده ی رتبه ی افراد قبول شده در گرایش های مهندسی نفت، می توانید گرایشی که شانس قبولی بیشتری در آن برای شما وجود خواهد داشت را انتخاب نمایید.

نمونه کارنامه ۱

ردیف نام درس نمره خام درس
۱ زبان تخصصی انگلیسی ۱۳.۳
۲ ریاضیات (کاربردی -عددی) ۵۵.۶
۳ زمین شناسی (زمین شناسی عمومی، زمین شناسی ساختمانی، سنگ شناسی و سنگ های  رسوبی، زمین شناسی نفت ۴۲.۲
۴ مقاومت مصالح و مکانیک سیالات ۸.۹
۵ حفاری  و چاه پیمایی و مهندسی مخازن ۶۰
۶ مکانیک سنگ و ژئوتکنیک ۴۴.۴
نام رشته نام واحد انتخابی رتبه در انتخاب
مهندسی نفت حفاری و بهره برداری ۷
نمره کل ۶۴۸۹ حد نصاب ۴۰۰۰
نمره آخرین نفر انتخاب اول ۵۹۷۹ رتبه آخرین نفر انتخاب اول ۲۶

 

 

رتبه و تراز کنکور برای قبولی ارشد پیام نور:

پیام نور از جمله دانشگاه هایی که در مقطع ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. یکی از ویژگی های دانشگاه پیام نور، امکان عدم حضور در کلاس های تئوری این دانشگاه می باشد که با توجه به شرایط این دانشگاه متقاضیان مربوط به خود را در این دانشگاه داراست. در سال ۹۶ پذیرش دانشجو در مقطع ارشد توسط دانشگاه پیام نور وجود ندارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد نفت”]

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته نفت

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نفت

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته نفت با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد نفت میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • نفت و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته نفت با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته نفت

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد نفت

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد نفت

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور