تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مهندسی مکانیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و درصد دروس”]

رتبه و تراز مهم ترین عامل در تعیین انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد داوطلب می باشد. رتبه ای که برای ترتیب اولویت داوطلبان در آزمون کنکور بوده و با توجه به نمره ی اکتسابی آن ها تعیین می شود.

و اما تراز چیست؟

فرض کنید که در آزمون سراسری تراز داوطلبی برابر با ۵۰۰۰ با میانگین درصد دروس ۳۷% و همان دانشجو با میانگین درصد ۳۷% ترازی برابر ۴۷۰۰ را کسب نموده که مشاهده می کنیم با میانگین درصد دروس یکسان یک داوطلب، اختلاف تراز ۳۰۰ مشاهده می شود. علت این موضوع سختی و راحتی آزمون ها می باشد که باعث اختلاف این موضوع شده است و عامل دیگر، میزان ارزش هر تست کنکور بوده که این موضوع نشان می دهد ارزش سؤال های کنکور یکسان نبوده است.

۲ راه ساده و پیشنهادی برای افزایش تراز:

۱- اگر رشته هایی را انتخاب نمایید که در آن افراد کمتری ثبت نام نموده اند، تراز آن رشته در سال آزمون شما پایین تر خواهد آمد.

۲- در آزمون ارشد سعی کنید هوشمندانه بخوانید و صرفاً مطالعات صفحات زیاد و یا صرف ساعات زیاد نتیجه بخش نیست.

عامل دیگری که در آزمون ارشد به روی رتبه ی داوطلب تأثیر گذار است، معدل کسب شده ی شما می باشد. به این صورت که معدل بالای ۱۷ دارای تأثیر ۲۰% و معدل بین ۱۴ و ۱۷ تأثیر چندانی نداشته  و داوطلبانی که معدل آن ها زیر ۱۴ می باشد، تأثیر منفی بر روی انتخاب رشته ی ارشد آن ها داراست. داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد با وارد کردن رتبه و تراز احتمالی لیستی از گرایش های ارشد عمران را که می توانند در آن ها پذیرفته شوند به نمایش در آورد.

نحوه ی محاسبه ی تراز:

بر اساس تراز داوطلبان، رتبه ی آنها در ارشد بدست می آید. بر این اساس بیشترین مقدار ترازی که یک فرد می تواند کسب کند. ۱۰.۰۰۰ بوده که ۸۰% آن مربوط به میانگین درصد دروس و ۲۰% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

انتخاب نمونه، تراز بالا

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مکانیک:

در کنکور سراسری رتبه ی داوطلبان نقش بسزایی را در انتخاب رشته ارشد دارد. بگونه ای که تغییر کوچکی در رتبه ی داوطلب، رتبه ی داوطلبان را دستخوش تغییرات می کند. در کنکور سراسری همان طور که در بین کارنامه ی داوطلبان مشاهده می شود، دروس حرارت و سیالات جامدات از ارزش بالایی برای کسب رتبه ی بالا برخوردار است. در جدول زیر می توانید لیست رتبه و تراز کسب شده ی داوطلبان سال های گذشته را در گرایش های مختلف ملاحظه نمایید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش تبدیل انرژی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
۲۰ ۸۰۱۶ ۳.۳۳ ۵۰ ۷۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۲۵
۳۸ ۷۵۹۱ ۷۷.۷۸ ۲۱.۶۷ ۵۵ ۳۵ ۳۵
۳۹ ۷۵۸۳ ۰ ۰ ۷۰ ۵۶.۶۷ ۵۵
۴۶ ۷۴۳۸ ۲۵.۵۶ ۵۰ ۴۱.۶۷ ۴۶.۶۷ ۳۸.۳۳
۵۷ ۷۲۶۲ ۰ ۳۳.۳۳ ۵۶.۶۷ ۴۸.۳۳ ۳۳.۳۳
۶۹ ۷۰۸۲ ۰ ۳۰ ۶۰ ۴۶ ۲۸.۳۳
۹۶ ۶۷۷۱ ۱۲.۲۲ ۴۴.۳۳ ۴۵ ۵۵ ۱۸.۳۳
۱۰۷ ۶۶۷۵ ۰ ۲۸.۳۳ ۶۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۳۶.۶۷
۱۲۹ ۶۵۲۸ ۱۲.۲۲ ۱۳.۳۳ ۶۳.۳۳ ۳۸.۳۳ ۲۶.۶۷
۱۷۹ ۶۲۰۲ ۰ ۳۸.۳۳ ۴۶.۶۷ ۴۵ ۱۵
۲۵۶ ۵۸۲۵ ۰ ۳۰ ۴۱.۶۷ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳
۲۹۶ ۵۶۸۱ ۴۴.۴۴ ۸.۳۳ ۳۸.۳۳ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳
۳۶۰ ۵۴۹۲ ۰ ۲۵ ۵۳.۳۳ ۱۶.۶۷ ۲۱.۳۳
۴۰۵ ۵۳۸۳ ۰ ۳۸.۳۳ ۲۸.۳۳ ۳۵ ۲۳.۳۳
۵۱۰ ۵۰۹۵ ۰ ۵ ۴۶.۶۷ ۳۳.۳۳ ۱۸.۳۳
۶۲۱ ۴۹۱۶ ۲۸.۸۹ ۲۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۲۶.۶۷ ۲۱.۶۷
۷۰۰ ۴۷۷۶ ۵۱.۱۱ ۰ ۳۶.۶۷ ۱۸.۳۳ ۱۵
۷۴۱ ۴۶۹۳ ۰ ۱۳.۳۳ ۴۶.۶۷ ۲۰ ۳.۳۳
۸۶۸ ۴۴۸۲ ۵.۳۳ ۲۳.۳۳ ۵ ۲۸.۳۳ ۳۸.۳۳
۱۰۳۹ ۴۲۵۸ ۵۶.۶۷ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۳.۳۳
۱۱۰۱ ۴۱۷۴ ۰ ۱۱.۶۷ ۳۱.۶۷ ۱۵ ۱۸.۳۳
۱۱۹۳ ۴۰۶۷ ۴۱.۱۱ ۵ ۱۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۱۰
۱۲۴۳ ۴۰۰۹ ۴۵.۵۶ ۱۵ ۱۳.۳۳ ۲۱.۶۷ ۱.۶۷
۱۵۹۷ ۳۶۹۶ ۸.۸۹ -۱.۶۶ ۳۰ ۲۲.۳۳ ۵
۱۷۰۹ ۳۶۰۹ ۱۲.۲۲ ۱۰ ۳.۳۳ ۲۸.۳۳ ۲۵
۱۹۸۹ ۳۴۳۰ ۳۰ ۰ ۱۶.۶۷ ۱۳.۳۳ ۱۵
۲۱۵۸ ۳۳۲۷ ۲.۲۲ ۸ ۲۱.۶۷ -۱۲.۲۲ ۲۶.۶۷
۲۴۴۲ ۳۱۷۲ ۱۷.۷۸ -۱۳.۳۲ ۲۰ ۱۳.۳۳ ۱۳.۳۳
۳۵۶۰ ۲۷۵۴ ۳۱.۱۱ ۵ ۶.۶۷ ۲۰ -۱.۶۶
۴۰۷۰ ۲۶۲۳ ۰ ۳.۳۳ ۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۱۱.۶۷
۴۵۱۸ ۲۵۱۵ ۵.۵۶ ۰ ۳.۳۳ ۲۰ ۵

 

 

[awsa-banners]

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش طراحی کاربردی(

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
۳۵ ۷۵۳۶ ۳.۳۳ ۵۰ ۷۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۲۵
۳۶ ۷۵۱۰ ۲۵.۵۶ ۵۰ ۴۱.۶۷ ۴۶.۶۷ ۳۸.۳۳
۴۲ ۷۴۱۲ ۰ ۰ ۷۰ ۵۶.۶۷ ۵۵
۵۳ ۷۱۷۹ ۵۳.۳۳ ۳۰ ۳۰ ۴۳.۳۳ ۴۸.۳۳
۵۴ ۷۱۵۸ ۰ ۳۳.۳۳ ۵۶.۶۷ ۴۸.۳۳ ۳۳.۳۳
۷۳ ۶۹۵۳ ۰ ۰ ۶۸.۳۳ ۶۱.۶۷ ۳۸.۳۳
۷۷ ۶۹۰۹ ۱۲.۲۲ ۴۴.۳۳ ۴۵ ۵۵ ۱۸.۳۳
۹۱ ۶۷۸۳ ۰ ۳.۳۳ ۴۸.۳۳ ۶۱.۶۷ ۴۵
۹۷ ۶۷۲۲ ۰ ۳۰ ۳۱.۶۷ ۴۸.۳۳ ۵۵
۱۳۵ ۶۴۱۱ ۰ ۴۰ ۳۸.۳ ۵۱.۸ ۲۵
۲۳۵ ۵۸۷۰ -۱.۰۱ ۲۵ ۵۳.۳۳ ۲۶ ۳۳.۳۳
۲۶۸ ۵۷۱۹ ۰ ۳۰ ۴۱.۶۷ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳
۳۳۳ ۵۴۷۶ ۰ ۳۸.۳۳ ۲۸.۳۳ ۳۵ ۲۳.۳۳
۵۶۴ ۴۹۶۴ ۲۸.۸۹ ۲۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۲۶.۶۷ ۲۱.۶۷
۶۵۶ ۴۷۹۵ ۵.۳۳ ۲۳.۳۳ ۵ ۲۸.۳۳ ۳۸.۳۳
۷۶۸ ۴۶۰۲ ۰ ۸.۳۳ ۸.۳۳ ۵۵ ۵
۹۵۴ ۴۳۴۳ ۰ ۱۳.۳۳ ۴۶.۶۷ ۲۰ ۳.۳۳
۱۱۴۴ ۴۱۲۳ ۴۵.۵۶ ۱۵ ۱۳.۳۳ ۲۱.۶۷ ۱.۶۷
۱۳۱۴ ۳۹۵۵ ۰ ۱۱.۶۷ ۳۱.۶۷ ۱۵ ۱۸.۳۳
۱۴۴۴ ۳۸۴۳ ۲۲.۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۳.۳۳ ۱۳.۳۳
۱۶۸۲ ۳۶۶۹ ۱۳.۳۳ ۵ ۴۰ -۳.۳۲ ۲۶.۶۷
۱۸۵۷ ۳۵۳۶ ۳۴.۴۴ ۰ ۳۱.۶۷ ۳.۳۳ ۱۵
۲۱۶۷ ۳۳۶۳ ۶۰ ۱.۶۷ ۰ ۲۰ ۱.۶۷
۲۳۷۶ ۳۲۵۳ ۰ ۵ ۱۰ ۲۸.۳۳ ۰
۲۷۳۷ ۳۰۷۹ ۷.۷۸ ۱۵ ۰ ۲۵ ۰

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش ساخت و تولید(

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
۱۲۸ ۶۲۶۵ ۱۰ ۰ ۳.۳۳ ۱.۶۷ ۵ ۵۵
۱۷۱ ۶۰۲۵ ۴۲.۲۲ ۱۰ ۳۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۳۵ ۰
۲۱۴ ۵۸۴۳ ۴۲.۲۲ ۳۸.۳۳ ۲۱.۶۷ ۳۱.۶۷ ۲۰ ۰
۲۵۲ ۵۷۲۸ ۰ ۳۵ ۳۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۱۵ ۰
۳۰۰ ۵۵۵۲ ۰ ۳۰ ۴۱.۶۷ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۰
۴۴۸ ۵۱۷۲ -۱.۱ ۵ ۱.۶۷ ۰ -۱.۶۶ ۴۶.۶۷
۵۰۸ ۵۰۴۶ ۷۸.۸۹ ۰ ۳.۳۳ ۱۵ -۱.۶۶ ۱۸.۳۳
۶۸۶ ۴۷۷۳ ۰ ۰ ۰ ۸.۳۳ ۰ ۴۰
۷۱۵ ۴۷۳۰ ۲۳.۳۳ ۲۰ ۱۳.۳۳ ۱۶.۶۷ ۱۰ ۱۳.۳۳
۷۵۷ ۴۶۸۱ ۵۸.۸۹ ۲۱.۶۷ -۱۰ ۳۰ ۱۶.۶۷ ۰
۸۲۳ ۴۶۰۷ ۵۶.۶۷ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۳.۳۳ ۰
۸۶۲ ۴۵۴۹ ۷.۷۸ ۱۵ ۰ ۲۵ ۰ ۱۶.۶۷
۹۷۹ ۴۴۳۱ ۴۵.۵۶ ۱۵ ۱۳.۳۳ ۲۱.۶۷ ۱.۶۷ ۰
۱۳۵۱ ۴۱۰۰ ۶۵.۵۶ ۱.۶۷ ۶.۶۷ ۵ ۱۳.۳۳ ۶.۶۷
۱۶۳۸ ۳۸۹۰ ۲۲.۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۳.۳۳ ۱۳.۳۳ ۰
۲۰۰۳ ۳۶۸۳ ۱۵.۵۶ ۲۰ -۶.۶۶ ۲۰ -۶.۶۶ ۶.۶۷

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش مکاترونیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
۴۶ ۷۴۰۳ ۳.۳۳ ۵۰ ۷۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۲۵ ۰
۴۸ ۷۳۳۰ ۵۳.۳۳ ۳۰ ۳۰ ۴۳.۳۳ ۴۸.۳۳ ۰
۹۷ ۶۷۰۴ ۰ ۲۰ ۴۵ ۵۰ ۵۰ ۰
۱۴۹ ۶۳۴۸ ۰ ۲۶.۶۷ ۵۵ ۳۵ ۴۳.۳۳ ۰
۲۷۱ ۵۶۴۵ ۰ ۳۰ ۴۱.۶۷ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۰
۳۷۵ ۵۳۱۹ ۴۲.۲۲ ۱۸.۳۳ ۳۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۱۰ ۰
۴۷۵ ۵۰۵۵ ۵۰ ۸.۳۳ ۱۶.۶۷ ۴۳.۳۳ ۱۶.۶۷ ۸.۳۳
۵۱۴ ۴۹۷۶ ۵.۳۳ ۲۳.۳۳ ۵ ۲۸.۳۳ ۳۸.۳۳ ۰
۷۵۰ ۴۵۳۶ ۵۱.۱۱ ۰ ۳۶.۶۷ ۱۸.۳۳ ۱۵ ۰
۹۴۶ ۴۲۸۱ ۵۶.۶۷ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۳.۳۳ ۰
۱۱۹۰ ۳۹۸۸ ۴۷.۷۸ ۱۵ ۱۶.۶۷ ۳.۳۳ ۱۸.۳۳ ۰
۱۳۸۱ ۳۸۳۰ ۰ ۱۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۴۰ ۳.۳۳ ۰
۱۴۹۲ ۳۷۴۲ ۲۲.۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۳.۳۳ ۱۳.۳۳ ۰
۲۲۴۵ ۳۲۶۶ ۸.۸۹ -۱.۶۶ ۳۰ ۲۲.۳۳ ۵ ۰

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش بیومکانیک )

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید دروس تخصصی مهندسی پزشکی (بیومکانیک) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی)
۲۸ ۷۵۱۴ ۵۳.۳۳ ۳۰ ۳۰ ۴۳.۳۳ ۴۸.۳۳ ۰ ۰
۳۴ ۷۳۹۲ ۳.۳۳ ۵۰ ۷۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۲۵ ۰ ۰
۷۷ ۶۸۰۹ ۱۲.۲۲ ۴۴.۳۳ ۴۵ ۵۵ ۱۸.۳۳ ۰ ۰
۱۰۳ ۶۵۴۴ ۵۴.۴۴ ۲۰ ۴۳.۳۳ ۲۶.۶۷ ۲۸.۳۳ ۰ ۰
۱۵۳ ۶۱۸۷ ۷۳.۳۳ ۱۱.۶۷ ۳۶.۶۷ ۱۱.۶۷ ۳۵ ۰ ۰ ۰
۲۳۰ ۵۸۲۰ ۴۴.۴۴ ۸.۳۳ ۳۸.۳۳ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۰ ۰
۲۷۱ ۵۶۵۹ -۱.۰۱ ۲۵ ۵۳.۳۳ ۲۶ ۳۳.۳۳ ۰ ۰
۴۲۸ ۵۲۰۵ ۵۶.۶۷ ۲۱.۶۷ ۱۶.۶۷ ۱۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۳.۳۳ ۰
۵۹۸ ۴۸۸۴ ۵۱.۱۱ ۰ ۳۶.۶۷ ۱۸.۳۳ ۱۵ ۰ ۰
۱۱۶۴ ۴۱۸۴ ۱۵.۵۶ ۱۸.۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶.۶۷ ۲۵

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مکانیک:

چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ادغام شده است. آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک موجود نمی باشد. از جمله واحدهای معتبر دانشگاه آزاد که برای پذیرش در این دانشگاه ها نیازمند تراز بالای ۷۰۰۰ می باشد عبارتند از دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران مرکزی، تهران شمال و تهران غرب و شرق که میانگین تراز برای قبولی در این دانشگاه ها برابر با ۷۰۰۰ می باشد.

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی برای قبولی ارشد مکانیک:

از دیگر دانشگاه های سراسری که می توان به آن اشاره کرد، دانشگاه غیر انتفاعی بوده که تراز پایین تری نسبت به دانشگاه های دیگر می باشد و میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاه ها به میزان کم بوده لذا رقابت برای قبولی در این دانشگاه ها به نسبت سخت تر از رشته های دیگر می باشد. لازم به ذکر است که تحصیل در این دانشگاه ها مستلزم صرف هزینه می باشد.

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مکانیک:

دغدغه ی بسیاری از متقاضیان ورود به دانشگاه پیام نور و شاید مهم ترین سؤال در مورد پیام نور، اعتبار مدرک دانشگاه پیام نور است، دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم و دارای مدرک معتبر است. که یک ساختار استاندارد از لحاظ سیستمی را دارا می باشد که در سال های اخیر، دانشگاه پیام نور در مقطع ارشد رشته ی مکانیک اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش های طراحی کاربردی، ساخت و تولید و تبدیل انرژی می کند.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیک نمایید

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و درصد دروس”]

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور