ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور در ۲۳ مرداد ۹۵ آغاز شد و تا ۳۱ همان ماه به پایان رسید. با مدرک دیپلم امکان ثبت نام در رشته های بدون آزمون وجود ندارد

مگر آنکه فرد دارای مدرک پیش دانشگاهی ، فوق دیپلم یا کارشناسی باشد. پذیرفته شدگان در رشته های ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکور در این دوره از نیم سال ۹۶-۹۵ به عنوان دانشجو وارد دانشگاه خواهند شد. بر اساس مصوبه دومین جلسه شورای سنجش و پذرش دانشجو مصوب گردید که در مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان نوع پذیرش دانشجویانی که در ثبت نام غیر انتفاهی بدون کنکور شرکت کرده اند درج نخواهد شد. از آبان ۹۵ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور نیمسال دوم ۹۶-۹۵ آغاز گردیده است و متقاضیان می تونند با مراجعه به سایت ثبت نام کنند و در نمیسال دوم به عنوان دانشجو شروع به تحصیل نمایند.

برای ارتباط با مشاورین ما از تلفن ثابت درهرجای ایران که باشید می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

مرکز ما

پاسخگویی همه روزه و به صورت ۲۴ ساعاته می باشد حتی در ایام تعطیل

ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

شرایط ثبت نام آزاد بدون کنکور

شرایط ثبت نام سما بدون کنکور

شرایط ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکور

شرایط ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور

شرایط ثبت نام بدون کنکور بهمن

شرایط ثبت نام آزاد بدون کنکور بهمن

شرایط ثبت نام سما بدون کنکور بهمن

شرایط ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن

شرایط ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور بهمن

شرایط ثبت نام بدون کنکور بهمن ماه

شرایط ثبت نام آزاد بدون کنکور بهمن ماه

شرایط ثبت نام سما بدون کنکور بهمن ماه

شرایط ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن ماه

شرایط ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور بهمن ماه

شرایط ثبت نام بدون کنکورترم دوم

شرایط ثبت نام آزاد بدون کنکورترم دوم

شرایط ثبت نام سما بدون کنکورترم دوم

شرایط ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکورترم دوم

شرایط ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکورترم دوم

شرایط ثبت نام بدون کنکورنیمه دوم

شرایط ثبت نام آزاد بدون کنکورنیمه دوم

شرایط ثبت نام سما بدون کنکورنیمه دوم

شرایط ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکورنیمه دوم

شرایط ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکورنیمه دوم

شرایط ثبت نام بدون کنکورنیمسال دوم

شرایط ثبت نام آزاد بدون کنکورنیمسال دوم

شرایط ثبت نام سما بدون کنکورنیمسال دوم

شرایط ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکورنیمسال دوم

شرایط ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکورنیمسال دوم

شرایط ثبت نام بدون کنکورنیم سال دوم

شرایط ثبت نام آزاد بدون کنکورنیم سال دوم

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور