شرایط معافیت کفالت خدمت سربازی

شرایط معافیت کفالت خدمت سربازی

 • شرایط معافیت کفالت خدمت سربازی، شرایط معافیت کفالت خدمت، شرایط معافیت کفالت سربازی
 • قوانین معافیت کفالت خدمت سربازی، شرایط جدید معافیت کفالت خدمت سربازی
 • اخبار مرتبط با معافیت کفالت خدمت سربازی، شرایط معافیت کفالت سربازی، مراحل معافیت کفالت خدمت
 • مشاوره تلفنی سؤالات متداول جهت معافیت کفالت خدمت سربازی

[postbox txt=”شرایط معافیت کفالت خدمت سربازی”]

شرایط معافیت کفالت سربازی:

مشمولان خدمت سربازی که هنوز به خدمت نرفته اند و یا در حین خدمت سربازی می باشند، در صورتی که شرایط معافیت کفالت سربازی را داشته باشند، می توانند از خدمت سربازی معاف شوند و به آسانی کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایند. از این رو، هر مشمول علاوه بر داشتن شرایط عمومی معافیت کفالت، باید شرایط اختصاص کفالت مورد نظر (پدر، مادر، خواهر، برادر صغیر و یا کبیر نیازمند مراقبت، برادر صغیر زیر ۱۸ سال، کفالت جد و کفالت مادر بزرگ) را نیز داشته باشند. پس هر مشمولی که این شرایط را داشته باشد، می تواند به آسانی کارت پایان خدمت سربازی خود را دریافت نماید.

[bannerne]

ضوابط عمومی معافیت های کفالت سربازی

مشمولانی که شرایط عمومی معافیت کفالت خدمت سربازی ذیل را دارا باشند، می توانند شرایط اختصاصی نوع کفالت خدمت سربازی مورد نظر را بررسی نموده و در صورت دارا بودن آن، کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایند:

 1. رسیدن به سن ۱۸ سال تمام در هنگام طرح پرونده در هیئت رسیدگی
 2. نداشتن غیبت
 3. یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست) بودن

انواع معافیت کفالت سربازی

مشمولانی که شرایط عمومی معافیت کفالت خدمت سربازی را دارند، باید شرایط اختصاصی هر نوع معافیت کفالت سربازی را بررسی نموده و در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی آن، نسبت به دریافت کارت پایان خدمت از طریق معافیت کفالت سربازی اقدام نمایند. همچنین توصیه می گردد برای اطلاعات بیشتر، مشاوره تلفنی نظام وظیفه کمک شایانی به شما خواهد کرد.

انواع معافیت کفالت خدمت سربازی

 • معافیت کفالت خدمت سربازی پدر
 • معافیت کفالت خدمت سربازی مادر
 • معفیت کفالت خدمت سربازی خواهر
 • معافیت کفالت برادر صغیر و یا کبیر نیازمند مراقبت
 • معافیت کفالت خدمت سربازی جد
 • معافیت کفالت خدمت سربازی مادربزرگ

همچنین پیشنهاد می گردد که مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی، جهت اطلاع دقیق از شرایط اختصاصی معافیت کفالت مورد نظر از لینک های ذیل استفاده نمایند:

 • معافیت کفالت خدمت سربازی پدر
 • معافیت کفالت خدمت سربازی مادر
 • معافیت کفالت خدمت سربازی خواهر
 • معافیت کفالت برادر صغیر و یا کبیر نیازمند مراقبت
 • معافیت کفالت خدمت سربازی برادر صغیر زیر ۱۸
 • معافیت کفالت خدمت سربازی جد
 • معافیت کفالت خدمت سربازی مادر بزرگ

در انتها توصیه می گردد که جهت اطلاع دقیق از معافیت کفالت خدمت سربازی و آخرین اخبار جدید مرتبط با معافیت کفالت خدمت سربازی و آخری اخبار جدید مرتبط با معافیت کفالت سربازی و اخبار مرتبط با نظام وظیفه، عضو کانال تلگرام خانه ی مشاوره شوید:

[postbox txt=”شرایط معافیت کفالت خدمت سربازی”]

خانه مشاوره در موضوعات ذیل شما را راهنمایی می کند:
 • شرایط معافیت کفالت خدمت سربازی، شرایط معافیت کفالت خدمت
 • قوانین معافیت کفالت خدمت سربازی، اخبار جدید مرتبط با کفالت خدمت سربازی
 • مشاوره تلفنی کفالت خدمت سربازی، مشاوره تلفنی شرایط کفالت خدمت سربازی، مشاوره تلفنی قوانین کفالت سربازی
 • و هر سؤالی که پیرامون معافیت کفالت خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با معافیت کفالت سربازی ممکن است برای شما به وجود آید.
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور