ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی۹۶ ، انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت بازرگانی
 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت بازرگانی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت بازرگانی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶″]

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:

مهم ترین نگاه در این قسمت توجه به آگاهی از اینکه تعداد نفرات پذیرفته شده در رشته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در سال های گذشته در دانشگاه های مختلف به چه صورت بوده است و آیا دانشگاه مورد نظر ما ظرفیت پذیرش بالای دارد یا خیر. با نگاهی دقیق به این موضوع و تجزیه و تحلیل کردن آمار می توان به درستی راهبردی برای انتخاب دانشگاه مورد نظر یافت هم چنین می توانیم از نرم افزار انتخاب رشته با توجه به سال و تراز و نمره استفاده کنیم که برای اطلاعات بیشتر در این مورد به قسمت نرم افزار انتخاب رشته مراجعه نمایید.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی-کدضریب۱ مدیریت دولتی-کدضریب۲ مدیریت صنعتی-کدضریب۳ مدیریت فناوری اطلاعات-کدضریب۴ مدیریت تکنولوژی-کدضریب۵ مدیریت مالی-کدضریب۶ کارآفرینی-کدضریب۷ مدیریت منابع انسانی-کدضریب۸ مدیریت بازرگانی دریایی-کد ضریب۱۱
دانشگاه ارومیه ۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰
دانشگاه اصفهان ۲۶ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) ۲۰ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰
دانشگاه ایلام ۴۵ ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰
دانشگاه تبریز ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه تهران ۲۱۱ ۱۸۰ ۱۷۲ ۷۴ ۷۱ ۹۸ ۳۰۵ ۱۲۲ ۰
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ویژه خواهران) – قم ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر ۲۶ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه خوارزمی ۲۰ ۰ ۲۰ ۴۰ ۰ ۱۰ ۴۰ ۲۰ ۰
دانشگاه زنجان ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰
دانشگاه سمنان ۱۵ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان ۱۵ ۱۹ ۰ ۴۴ ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۰
دانشگاه شهید باهنر – کرمان ۸ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۷۵ ۰ ۲۰ ۶۸ ۰ ۰
دانشگاه شهید چمران – اهواز ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه شیراز ۷ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ۸۰ ۷۰ ۵۰ ۲۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۰ ۰
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه کردستان – سنندج ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه گیلان – رشت ۳۶ ۰ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه لرستان – خرم آباد ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه ملایر ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس ۱۴ ۷ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه یزد ۸۵ ۰ ۴۸ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۰ ۰
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۱۴ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه شاهد – تهران ۲۷ ۹ ۸ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶ ۰ ۱۸ ۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه مازندران – بابلسر ۲۵ ۰ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۷ ۰
دانشگاه قم ۲۰ ۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب ۶۹ ۱۱۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار ۲۳ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آباد کتول ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم ۱۵ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش ۱۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی چابهار ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان ۴۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی اسوه – تبریز ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین ۲۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری

دانشگاه سراسری با توجه به اینکه نظر کلیه ی دانشجویان با توجه به شرایطی که دارا هستند به روی این دانشگاه ها می باشد. قبولی در این دانشگاه ها نسبت به دانشگاه های دیگر دشوار تر می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پیشتاز در این رشته با ظرفیت ۲۱۱ نفر بیش ترین پذیرش را در بین دانشگاه های موجود را دارا می باشد که در زیر لیستی از دانشگاه های موجود را به تفکیک آورده ایم.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی کدضریب۱
دانشگاه ارومیه ۶۸
دانشگاه اصفهان ۲۶
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) ۲۰
دانشگاه ایلام ۴۵
دانشگاه تبریز ۴۰
دانشگاه تهران ۲۱۱
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ویژه خواهران) – قم ۲۱
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر ۲۶
دانشگاه خوارزمی ۲۰
دانشگاه زنجان ۳۳
دانشگاه سمنان ۱۵
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان ۱۵
دانشگاه شهید باهنر – کرمان ۸
دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۲۸
دانشگاه شهید چمران – اهواز ۲۴
دانشگاه شیراز ۷
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ۸۰
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۲۰
دانشگاه کردستان – سنندج ۲۶
دانشگاه گیلان – رشت ۳۶
دانشگاه لرستان – خرم آباد ۱۲
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل ۱۱
دانشگاه ملایر ۹
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس ۱۴
دانشگاه یزد ۸۵

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه های معتبر مقاطع تحصیلی عالی می باشد که قبولی در این دانشگاه به مراتب نسبت به دانشگاه سراسری آسان تر بوده و دانشجویان علاوه بر آن می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته به انتخاب رشته ی مورد نظر خود با توجه به رتبه و تراز اقدام نمایند.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی غیر انتفاعی:

دانشگاه غیر انتفاعی که یکی از زیر مجموعه های دانشگاه سراسری می باشد به نسبت پذیرش مناسب راحت تری نسبت به دانشگاه سراسری دارا می باشد که در جدول لیستی از دانشگاه ها را ملاحظه می نمایید.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی کد ضریب ۱
دانشگاه غیرانتفاعی چابهار ۲۰
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان ۴۰
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه ۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی اسوه – تبریز ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) – اصفهان ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی امین – فولاد شهر اصفهان ۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین ۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی سبز – آمل ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی کار – قزوین ۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی کومش – سمنان ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی نیما – محمودآباد ۶۰
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی ارس – تبریز ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند ۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی فردوس – مشهد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل ۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس – تبریز ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی آمل ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم ۳۰
مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی – زنجان ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی فضیلت – سمنان ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان ۲۰

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور

دانشگاه پیام نور یکی دیگر از زیر شاخه های مجموعه ی دانشگاه  سراسری می باشد که پذیرش در این دانشگاه ها به مراتب راحت تر است. این دانشگاه ها برای آن دسته از دانشجویانی که وقت لازم را برای حضور در کلاس ندارند آموزش به صورت غیر حضوری را در نظر گرفته که از این باب مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است.

در جدول زیر لیستی از دانشگاه ها و میزان پذیرش آن ها را قرار داده ایم.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی-کدضریب۱
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج ۴۶
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب ۶۹
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری ۴۶
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان ۲۳
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار ۲۳
دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آباد کتول ۲۳
دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر ۲۳
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم ۱۵
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه ۱۵
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش ۱۵
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد ۲۳
دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر ۲۳

 

انتخاب رشته مدیریت بازرگانی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت بازرگانی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت بازرگانی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶″]

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت بازرگانی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت بازرگانی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت بازرگانی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت بازرگانی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور