ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مدیریت تکنولوژی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مدیریت تکنولوژی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”مشاوره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی”]

در هنگام انتخاب رشته ارشد نگاهی به ظرفیت پذیرش دانشگاه ها یکی از مهم ترین نکات می باشد که اگر نگاهی دقیق به آن نشود ممکن است با اختلاف های ناچیز در ظرفیت پذیرش دانشگاه مورد نظر شانس قبولی از دست برود. در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته مطلع و نسبت به انتخاب رشته خود دید بهتری را کسب نمایند. همان طور که در جدول هم مشخص است دانشگاه های ارائه کننده رشته مدیریت تکنولوژی در سال های گذشته تعداد اندکی بوده به همین میزان ظرفیت پذیرش هم پایین بوده است.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی در دانشگاه سراسری:

با توجه به میزان ظرفیت پذیرش پایین ارشد در دانشگاه ها باید انتخاب خود را با دقت و ظرافت بیشتری انجام دهیم. زیرا عدم بررسی ترازهای سال های قبل و ظرفیت پذیرش دانشگاه ممکن است به انتخاب اشتباه ختم شود. در جدول زیر  دانشگاه های ارائه کننده سال گذشته که تعدادشان بسیار اندک بوده را می توانید مشاهده کنید.

جدول ظرفیت پذیرش سراسری

دانشگاه/ گرایش مدیریت تکنولوژیکدضریب۵
دانشگاه ارومیه ۰
دانشگاه اصفهان ۰
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) ۰
دانشگاه ایلام ۰
دانشگاه تبریز ۰
دانشگاه تهران ۷۱
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ویژه خواهران) – قم ۰
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر ۰
دانشگاه خوارزمی ۰
دانشگاه زنجان ۰
دانشگاه سمنان ۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان ۰
دانشگاه شهید باهنر – کرمان ۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۰
دانشگاه شهید چمران – اهواز ۰
دانشگاه شیراز ۰
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ۲۰
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۰
دانشگاه کردستان – سنندج ۰
دانشگاه گیلان – رشت ۰
دانشگاه لرستان – خرم آباد ۰
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل ۰
دانشگاه ملایر ۰
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس ۰
دانشگاه یزد ۰
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۰
دانشگاه تربیت مدرس ۰
دانشگاه شاهد – تهران ۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۰
دانشگاه مازندران – بابلسر ۰
دانشگاه قم ۰
دانشگاه علم و صنعت ۱۶

 

[awsa-banners]

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه های آزاد به نسبت دانشگاه های دیگر در رشته مدیریت تکنولوژی ارشد بهتر بوده است. در جدول زیر دانشگاه های ارائه کننده مدیریت تکنولوژی را به تفکیک لیست نموده ایم.

دانشگاههای زیر در ۹ سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهی سال ۸۷ سال ۸۸ سال ۸۹ سال ۹۰ سال ۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ 
علوم تحقیقات تهران تکنولوژی تکنولوژی تکنولوژی تکنولوژی نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،  سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)
تهران جنوب تکنولوژی سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(تکمیل ظرفیت۲) سیاستهای تحقیق و توسعه (اولیه و تکمیل۲) سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)، نوآوری تکنولوژی(تکمیل۱)
تهران مرکزی سیاستهای تحقیق و توسعه (تکمیل۱) سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل۱)
علوم تخقیقات سیرجان تکنولوژی (تکمیل ظرفیت) تکنولوژی (تکمیل ظرفیت۱و۲) تکنولوژی (اولیه و تکمیل۲) تکنولوژی
واحد سیرجان تکنولوژی (اولیه و تکمیل۱)، استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل۱) تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل۱)
فیروزکوه استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل۲) استراتژیهای توسعه صنعتی (اولیه و تکمیل۱)، نوآوری تکنولوژی (تکمیل۱) استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)
امارات متحده عربی تکنولوژی (تکمیل ظرفیت۱و۲) تکنولوژی (اولیه و تکمیل۲) تکنولوژی (اولیه و تکمیل۲) تکنولوژی (اولیه و تکمیل۱) تکنولوژی (اولیه و تکمیل۱)
تهران غرب تکنولوژی تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی
واحد الکترونیکی نوآوری تکنولوژی (تکمیل۲)، انتقال تکنولوژی (تکمیل۲) نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۲و۳)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل۲و۳)، استراتژیهای توسعه صنعتی (تکمیل۱و۲و۳) نوآوری تکنولوژی (اولیه و تکمیل۱)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱) استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)
مبارکه نوآوری تکنولوژی (تکمیل۱) نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)
خلخال نوآوری تکنولوژی (تکمیل۱) نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)
لاهیجان استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل۱) استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)
اصفهان (خوراسگان) تکنولوژی (تکمیل۱)

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی غیر انتفاعی:

در سال گذشته هیچ ظرفیت پذیرشی در رشته مدیریت تکنولوژی مقطع ارشد نداشته ایم.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه ها اکثر داوطلبان شاغل بوده و یا با محدودیت زمانی رو به رو هستند که این دانشگاه با توجه به شرایط خاص خود بسیاری از داوطلبان ر ابه خود جذب کرده است. در جدول زیر فهرستی از دانشگاه های پیام نور ارائه کننده مدیریت تکنولوژی در مقطع ارشد را مشاهده می کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت به تفکیک گرایشها در سال ۹۴

دانشگاه/ گرایش مدیریت تکنولوژیکدضریب۵
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج ۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب ۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری ۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان ۰
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار ۰
دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آباد کتول ۰
دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر ۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم ۰
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه ۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش ۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد ۰
دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر ۰
دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز ۰
دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان ۰
دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت ۰
دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان ۰
دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت ۰
دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز ۰
دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری ۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس ۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

[bannerentekhab]

[postbox txt=”مشاوره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی”]
باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مدیریت تکنولوژی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مدیریت تکنولوژی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور