ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد معماری

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد معماری”]
در زمان انتخاب رشته یکی از مسایل مهم که با آن رو به رو هستیم ظرفیت پذیرش دانشگاه می باشد. زیرا پذیرش داوطلبان هر چند که رتبه ی بالایی داشته باشند بر پذیرش دانشگاه ها، معدل آن ها و درصد پاسخ داده شده ی درس با ضریب بالا بستگی دارد. همچنین داوطلبان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته اطلاع پیدا کنند و انتخاب خود را با آگاهی بیشتری انجام دهند. در قسمت های بعدی جداول ظرفیت پذیرش را به تفکیک دانشگاه های مختلف در مقطع ارشد بررسی نموده ایم.

ظرفیت پذیرش ارشد معماری در دانشگاه سراسری:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسری رشته معماری در مقطع ارشد با توجه به تقاضای بالای دانش آموختگان پایین بوده و در مرحله ی انتخاب رشته رقابت حساس تر و دشوار تر بوده است. در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش دانشگاه های دولتی را در گرایش های ارشد معماری مشاهده می نماییم.

دانشگاه/ گرایش مهندسی معماری مهندسی معماری منظر مهندسی معماری اسلامی مطالعات معماری ایران بازسازی پس از سانحه معماری داخلی
دانشگاه بوعلی سینا – همدان ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه تربیت مدرس ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه تهران ۵۴ ۱۴ ۰ ۱۲ ۰ ۲۷
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه رازی – کرمانشاه ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه زنجان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه شاهرود ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه شهید باهنر – کرمان ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۲۴ ۲۴ ۰ ۱۰ ۱۰ ۰
دانشگاه شیراز ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه کاشان ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه کردستان – سنندج ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه گلستان – گرگان ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه گیلان – رشت ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه مازندران – بابلسر ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه هنر – تهران ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷
دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۱ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰
دانشگاه هنر اصفهان ۱۵ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰
دانشگاه یزد ۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 

ظرفیت پذیرش ارشد معماری در دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد نسبتاً بالاتر بوده اما هنوز رقابت بر سر ظرفیت پذیرش دانشگاه های آزاد مطرح بالا بوده و در بین رقبا حائز اهمیت می باشد.

در جدول زیر ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد را در واحد های مختلف مشاهده می نمایید.

 

شهر ظرفیت پذیرش آذر ۹۰ ظرفیت پذیرش شهریور ۹۰ ظرفیت پذیرش سال ۸۹ ظرفیت پذیرش سال ۸۸
شوشتر ۲۰۰ ۲۰۱ ۱۵۶ ۹۸
خوراسگان ۲۰۰ ۱۹۸ ۷۰ ۷۰
تفت ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۴۶ ۱۲۳
کرمان ۲۰۰ ۲۱۳ ۸۰ ۱۱۹
کرمانشاه ۱۶۰ ۱۵۸ ۱۳۲ ۱۲۰
سپیدان ۱۴۰ ۱۶۱ ۱۵۷ ۱۵۹
زاهدان ۱۴۰ ۱۷۲ ۴۹ ۴۹
شیراز ۲۰۰ ۱۵۴ ۱۰۰ ۸۰
بندرعباس ۱۰۰ ۱۱۹ ۷۵ ۱۱۴
بوشهر ۱۸۰ ۱۲۰ ۶۸ ۹۵
تبریز ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۶۳ ۱۲۰
ورامین ۲۰۰ ۲۰۱ ۱۰۰ ۱۱۹
رودهن ۲۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۱۱۹
قزوین ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۱۵ ۱۲۰
دزفول ۱۸۰ ۱۸۳ ۱۱۰ ۱۰۰
همدان ۲۰۰ ۱۱۹ ۷۴ ۱۲۰
بجنورد ۲۰۰ ۲۰۰ ۷۸ ۱۱۵
مشهد ۲۰۰ ۱۹۳ ۷۵ ۱۱۰
ابهر ۲۰۰ ۱۰۵ ۱۱۳ ۱۲۵
شهرکرد ۱۲۰ ۱۲۰ ۶۱ ۱۰۳
بم ۱۲۰ ۱۲۰ ۵۳ ۵۳
تهران جنوب ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰
بناب ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۱
ایلام ۲۰۰ ۲۰۲ ۸۲ ۶۵
ملایر ۲۰۰ ۱۸۷ ۷۳ ۱۴۰
شاهرود ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۱۶ ۸۲
هریس ۲۰۰ ۱۸۰ ۹۵ ۱۶۴
شهر بابک ۱۲۰ ۱۳۲ ۱۰۰ ۱۰۱
استهبان ۱۶۰ ۱۴۰ ۶۳ ۱۰۲
بیرجند ۱۰۰ ۱۱۱ ۷۴ ۸۸
گنبد کاووس ۸۰ ۱۰۵ ۹۷ ۸۰
سواد کوه ۲۰۰ ۱۸۰ ۶۲ ۶۷
چالوس ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۳۲ ۱۲۳
اهر ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۵۷ ۱۰۱
ایلام ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۱ ۸۸
ارومیه ۲۰۰ ۱۵۰ ۸۸ ۱۰۱
مهاباد ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۱ ۱۲۹
سلماس ۱۲۰ ۱۰۰ ۱۳۲ ۱۱۴
بوکان ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۹ ۵۷
اردبیل ۱۲۰ ۱۶۰ ۱۰۰ ۱۲۰
اسلامشهر ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
نجف آباد ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۱۹
اردستان ۲۰۰ ۶۰ ۶۲ ۱۰۰
نور ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۴۹ ۱۲۰
زنجان ۲۰۰ ۱۸۰ ۶۸ ۱۲۰
نیشابور ۱۲۰ ۱۲۳ ۱۳۲ ۱۲۰
تویسرکان ۲۰۰ ۸۰ ۱۵۶ ۶۲
خمین ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۱۱ ۱۴۹
رودسر ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۶۳ ۸۸
اسلام آباد غرب ۸۰ ۵۳ ۱۱۴ ۶۲
دهاقان ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۸۰
میانه ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۱۵ ۶۵
ایلخچی ۸۴ ۷۹ ۱۲۵ ۱۴۰
مهدی شهر ۱۶۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۰۲
میاندوآب ۸۰ ۸۴ ۱۲۷ ۱۰۱
هیدج ۱۲۰ ۸۲ ۱۱۹ ۱۲۱
هشتگرد ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
شبستر ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۸
دماوند ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۸۰
فیروزکوه ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۵۶
قیام دشت ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۵۷ ۷۰
نطنز ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۶
دامغان ۱۸۰ ۱۸۰ ۶۸ ۱۳۲
تفرش ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۴۶ ۱۵۷
ساری ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۰۰
مشکین شهر ۱۲۰ ۱۷۰ ۱۲۳ ۱۱۵
پرند ۲۰۰
کاشان ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۳۰ ۱۱۰
بهشهر ۱۲۰ ۱۸۰ ۱۱۹ ۷۰
بیضاء فارس ۱۰۰ ۱۶۰ ۹۰ ۷۵
هرند ۲۰۰ ۱۹۰ ۷۵ ۱۶۳
ممقان ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۶۳ ۸۰
شهر ری
زرند ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۴۹
سیرجان ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۱۵ ۶۳
فومن ۲۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۷۳
شهر قدس ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
هشترود ۸۰ ۷۰ ۱۲۳ ۶۹
بندر انزلی ۱۶۰ ۱۴۶ ۱۲۰ ۱۵۶

 

 

[awsa-banners]

ظرفیت پذیرش ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشگاه غیر انتفاعی از جمله دانشگاه های هزینه دار دولتی در مقطع ارشد می باشد. رقابت در این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر با توجه به ظرفیت آسان تر بوده و داوطلبان شانس قبولی بیشتری را دارا می باشند. در جدول زیر لیستی از دانشگاه های غیر انتفاعی را به همراه ظرفیت آن ها مشاهده می نماییم.

دانشگاه/ گرایش مهندسی معماری مهندسی معماری منظر مهندسی معماری اسلامی مطالعات معماری ایران بازسازی پس از سانحه معماری داخلی
دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران ۲۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۲۰
دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی امین – فولاد شهر اصفهان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی ایرانمهر – قروه ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی پردیسان – فریدونکنار ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی تابناک – لامرد ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی جاوید – جیرفت ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی حافظ – شیراز ۲۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهد ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی دیلمان – لاهیجان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران)  کرج ۲۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی روزبه – زنجان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی ساریان – ساری ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی طبری – بابل ۲۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین ۲۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک – نوشهر ۲۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) – تبریز ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰
مؤسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی – قم ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰

 

ظرفیت پذیرش ارشد معماری دانشگاهی پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه دانش آموختگان مشاغل و یا دارای محدودیت زمانی بوده که امکان حضور در کلاس را ندارند. علاوه بر آن دوره های فراگیر بدون کنکور پیام نور هم در مقطع ارشد معماری دانشجو می پذیرد که برای آگاهی از آن به بخش ثبت نام ارشد بدون کنکور مراجعه نمایید.

در جدول زیر لیستی از دانشگاه های پیام نور آورده شده است، در مقطع ارشد دانشگاه های ارائه دهنده معماری تعدادشان محدود می باشد.

دانشگاه/ گرایش مهندسی معماری مهندسی معماری منظر مهندسی معماری اسلامی مطالعات معماری ایران بازسازی پس از سانحه معماری داخلی
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

[postbox txt=”اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد معماری”]

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور