ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد
  • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ژئوفیزیک
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته ژئوفیزیک
  • بررسی احتمال قبولی شما در رشته ژئوفیزیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک”]

میزان پذیرش و حد نصاب لازم می تواند نقش بسیار زیادی را برای انتخاب رشته داوطلبان و پذیرفته شدن آن ها داشته باشد. کارشناساسی ارشد ژئو فیزیک در گرایش های لرزه شناسی، زلزله شناسی، گرانی سنجی، ژئومغناطیس، پترولوژی در دانشگاه های مختلف آزاد به پذیرش داوطلب می پردازد. در هنگام انتخاب رشته دانشگاهی که دارای ظرفیت پایین هستند پذیرفته شدن در آن ها کلی سخت بوده چرا که با وجود متقاضیان بالا، ظرفیت این دانشگاه ها ۱ یا ۲ نفر می باشد. پس توصیه می کنیم که اگر رتبه ی شما بالا نباشد به سراغ این دانشگاه ها نروید. چرا که شانس قبولی به نسبت در این دانشگاه ها پایین می آید.

ظرفیت پذیرش ارشد ژئوفیزیک سراسری:

ظرفیت پذیرش میزان ورودی های دانشگاه در یک سال تحصیلی می باشد. مجموعه ی ژئوفیزیک در گرایش های لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی، ژئوالکتریک در دانشگاه های نوبت روزانه و شبانه پذیرش دانشجو دارد.

[awsa-banners]

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها را به طور مستقل مشاهده نمایید.

ردیفنام دانشگاهگرایشظرفیت
۱دانشگاه ارومیهژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
۲دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
۳دانشگاه تهرانژئو فیزیک / لرزه شناسی۸
۴دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل)ژئو فیزیک / لرزه شناسی۶
۵دانشگاه صنعتی شاهرودژئو فیزیک / لرزه شناسی۷
۶دانشگاه ارومیهژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
۷دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
۸دانشگاه تهرانژئو فیزیک / لرزه شناسی۱۵
۹دانشگاه خلیج فارس – بوشهرژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
۱۰دانشگاه فردوسی مشهدژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
۱۱دانشگاه هرمزگان – بندرعباسژئو فیزیک / لرزه شناسی۱۲
نوع پذیرشکد دانشگاهنام دانشگاهرشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانه۱۶۸۹۳دانشگاه ارومیهژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
روزانه۱۶۸۹۴دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
روزانه۱۶۸۹۵دانشگاه تهرانژئو فیزیک / لرزه شناسی۸
روزانه۱۶۸۹۶دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج)ژئو فیزیک / لرزه شناسی۶
روزانه۱۶۸۹۷ژئو فیزیک / لرزه شناسی۷
روزانه۱۶۸۹۸ژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
روزانه۱۶۸۹۹ژئو فیزیک / لرزه شناسی۵
روزانه۱۶۹۰۰ژئو فیزیک / لرزه شناسی۱۵
روزانه۱۶۹۰۱ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۲ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۳ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۴ژئو فیزیک / لرزه شناسی۱۲
روزانه۱۶۹۰۵ژئو فیزیک / لرزه شناسی۹
روزانه۱۶۹۰۶ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۷ژئو فیزیک / لرزه شناسی۳
روزانه۱۶۹۰۸ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۹ژئو فیزیک / لرزه شناسی۳
روزانه۱۶۹۱۰ژئو فیزیک / لرزه شناسی۷
روزانه۱۶۹۱۱ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۱۲ژئو فیزیک / لرزه شناسی۲
روزانه۱۶۹۱۳ژئو فیزیک / لرزه شناسی۳
روزانه۱۶۹۱۴ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۱۵ژئو فیزیک / لرزه شناسی۷
روزانه۱۶۹۱۶ژئو فیزیک / لرزه شناسی۳
روزانه۱۶۹۱۷ژئو فیزیک / لرزه شناسی۳
روزانه۱۶۹۱۸ژئو فیزیک / لرزه شناسی۴
روزانه۱۶۹۱۹ژئو فیزیک / لرزه شناسی۳

مجموعه ژئوفیزیک کد ضریب ۱

نوع پذیرشکد دانشگاهنام دانشگاهگرایشظرفیت پذیرش
روزانه۱۶۸۹۳دانشگاه ارومیهلرزه شناسی۵
روزانه۱۶۸۹۴دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانزلزله شناسی۵
روزانه۱۶۸۹۵دانشگاه تهرانزلزله شناسی۸
روزانه۱۶۸۹۶دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج)لرزه شناسی۶
روزانه۱۶۸۹۷دانشگاه صنعتی شاهرودلرزه شناسی۷
روزانه۱۶۸۹۸دانشگاه ارومیهزلزله شناسی۵
روزانه۱۶۸۹۹دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانلرزه شناسی۵
روزانه۱۶۹۰۰دانشگاه تهارنزلزله شناسی۱۵
روزانه۱۶۹۰۱دانشگاه خلیج فارس – بوشهرزلزله شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۲دانشگاه فردوسی مشهدزلزله شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۳دانشگاه هرمزگان – بندر عباسزلزله شناسی۴
روزانه۱۶۹۰۴پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهزلزله شناسی۱۲
روزانه۱۶۹۰۵مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجانزلزله شناسی۹
روزانه۱۶۹۰۶دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانژئو مغناطیس۴
روزانه۱۶۹۰۷دانشگاه تهرانژئو مغناطیس۳
روزانه۱۶۹۰۸دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوارژئو مغناطیس۴
روزانه۱۶۹۰۹دانشگاه رازی – کرمانشاهژئو مغناطیس۳
روزانه۱۶۹۱۰دانشگاه صنعتی شاهرودژئو مغناطیس۷
روزانه۱۶۹۱۱دانشگاه هرمزگان – بندرعباسژئو مغناطیس۴
روزانه۱۶۹۱۲مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجانژئو مغناطیس۲
روزانه۱۶۹۱۳دانشگاه تهرانگرانی سنجی۳
روزانه۱۶۹۱۴دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوارگرانی سنجی۴
روزانه۱۶۹۱۵دانشگاه صنعتی شاهرودگرانی سنجی۷
روزانه۱۶۹۱۶مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجانگرانی سنجی۳
روزانه۱۶۹۱۷دانشگاه اراکژئوالکتریک۳
روزانه۱۶۹۱۸دانگشاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانژئو الکتریک۴
روزانه۱۶۹۱۹دانشگاه تهرانژئو الکتریک۳
۱۶۹۲۰دانشگاه رازی – کرمانشاهژئوالکتیک۳
روزانه۱۶۹۲۱دانشگاه صنعتی شاهرودژئو الکتریک۷
روزانه۱۶۹۲۲مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجانژئوالکتیک۲
روزانه۱۶۹۲۳دانشگاه تهرانلرزه شناسی۷
نوبت دوم۱۶۹۲۴دانشگاه صنعتی شاهرودلرزه شناسی۲
نوبت دوم۱۶۹۲۵دانشگاه تهرانلرزه شناسی۱۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

[postbox txt=”اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک”]

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته ژئوفیزیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد ژئوفیزیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

  • ژئوفیزیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته ژئوفیزیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
  • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ،انتخاب رشته ارشد ، انتخاب رشته ارشد آزاد
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور