عشق و ازدواج

[typed string0=”عشق چیزی فراتر از دوست داشتن شدید است ” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

بیشتر ما کسانی را می شناسیم که خیلی دوستشان داریم اما عاشق آنها نیستیم. برخی از ما به کسانی احساس جاذبه ی شهوانی داریم که هرگز آنها را دوست نداشته ایم.

پرسش های مقیاس دوست داشتن به این مطلب می پردازد که تا چه میزان طرف مقابل دوست داشتنی، قابل احترام، قابل تحسین و دارای پختگی و قضاوت خوب تلقی می شود.

پرسش هایی که میزان عشق را بررسی می کند به سه زمینه ی اصلی می پردازد :

  • احساس دلبستگی (زندگی بدون او برایم سخت است)
  • اهمیت قایل شدن به شخص مقابل (حاضرم همه کار برایش انجام دهم)
  • احساس اعتماد (حس میکنم میتوانم در همه زمینه ها به او اعتماد کنم)

[postbox2 txt=”عشق و ازدواج”]

عشق شهوانی و عشق مشفقانه:

عشق مشفقانه:

 به صورت احساس محبت به کسانی که زندگی ما با آنها آمیخته شده است تعریف میشود.از  ویژگی های این نوع عشق میتوان به اعتماد ، مراقبت، تحمل عیب ها و لجبازی های طرف مقابل اشاره کرد.  مایه ی هیجانی این نوع عشق بیشتر محبت است تا شور سرکش شهوانی.

 عشق شهوانی:

حالت هیجانی ای که در آن احساسات و تمایلات جنسی، شوق و رنج، اضطراب و آرامش، نوعدوستی و حسادت در مجموعه ای از احساسات مبهم در کنار هم قرار گرفته اند.

[typed string0=”عشق لازمه ای برای زندگی مشترک موفق ” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

عشق و ازدواج:

بسیاری از زوجین معتقدند که اگر علاقه ی شدید، دوست داشتن و عشق در ازدواج نباشد همین موضوع دلیلی موجه برای پایان دادن به رابطه است.

عده ی قلیلی از افراد ازدواج بدون عشق را می پذیرند و بسیاری از افراد عشق را دلیل ازدواج می دانند.

بااین حال عشق به تنهایی برای شروع یک زندگی مشترک و پذیرفتن تعهدات آن کافی نیست و باید در کنار فاکتور های دیگری مثل همتایی اعتقادی، مذهبی، فرهنگی، خانوادگی، سطح طبقاتی، سطح مالی، تحصیلی، شغلی،سنی، ژنتیک و…. قرار بگیرد.

[bannerkh]

 

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور