لجبازی کودکان

لجبازی کودکان

لجبازی رفتاری است که به دنبال اصرار ورزی به تمایلات و رسیدن به اهداف شکل می گیرد. لجبازی با خشونت، جیغ و فریاد، انجام دادن کارهای نابهنجار و رفتارهای منع شده شکل می گیرد.

[postbox2 txt=”کودکان و نوجوانان”]

لجبازی ممکن است در هر سنی اتفاق بیافتد. کودکان دو ساله معمولا از لحاظ رفتاری لجبازتر هستند. والدین باید بدانند که کودکان در سنین دو تا سه سال به دلیل نیاز به استقلال بیشتر بدخلق و لجباز می شوند و باید در این سنین آنها را تحمل کنند و بدانند که بروز این رفتارها درفرزندشان همیشگی نیست.

لجبازی کودکان هدفدار است و اگر کودک بداند که با لجبازی کردن به آن هدف نمی رسد پس به آن اصرار نمی کند بنابراین والدینی که قاطعانه حرف می زنند و نظرشان با لجبازی کودکان تغییر نمی کند موفق ترند.

از علت های لجبازی می توان به خستگی جسمی وروحی کودک، ناتوانی در درست انجام دادن کارها، برانگیختگی روانی، ناکامی در رسیدن به تمایلات ویا ناتوانی در بروز احساسات اشاره کرد.

[typed string0=”لجبازی کودک می تواند با واکنش های  مناسب درمان شود ” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

با کودکان لجباز چه کنیم؟

  • بی توجه باشید هدف اصلی آنها جلب توجه است و وقتی با بی توجهی مواجه شوند لجبازی نمی کنند.
  • به کارهای خودتان بپردازید. حتی به او نگاه نکنید.
  • از محل دور شوید یا کودک را به محل دیگری ببرید.
  • به رفتارهای درست کودک پاداش دهید. توجه کنید که پاداش دادن به انجام رفتارهای خوب بهتر از پاداش دادن به انجام ندادن رفتارهای بد است.
  • آنها از جیغ و داد و لجبازی برای شانه خالی کردن از وظایف استفاده می کنند، به آنها این اجازه را ندهید.

در تصمیم گیری، کلام و عمل قاطع باشید، نباید لجبازی آنها باعث تغییر در پاسخ شما باشد.

[bannerkh]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور