لیست رشته های دانشگاه غیرانتفاعی بدون کنکور

لیست رشته های دانشگاه غیرانتفاعی بدون کنکور در ۲۳ مرداد ۹۵ اعلام شد و تا ۳۱ همان ماه به پایان رسید. با مدرک دیپلم امکان ثبت نام در رشته های بدون آزمون وجود ندارد مگر آنکه فرد دارای مدرک پیش دانشگاهی ، سال اول ۹۶-۹۵ به عنوان دشد. بر اساس مصوبه دومین جلسه شورای سنجش و پذرش دلان نوع پذیرش دانشجویانی که در ثبت نام غیر انتفاهی بدون کنکور شرکت کرده اند درج نخواهد شد. از آبان ۹۵ ثبت نام غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن  ۹۶-۹۵ آغاز گردیده است و متقاضیان می تونند با مراجعه به سایت ثبت نام کنند و در نمیسال دوم به عنوان دانشجو شروع به تحصیل نمایند.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر از جزئیات رشته ها و ثبت نام میتوانید با مشاوران مجرب ما که دارای سال ها تجربه در این حوزه می باشند تماس حاصل فرمایید.

برای ارتباط با مشاورین ما از تلفن ثابت درهرجای ایران که باشید می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

مرکز ما

پاسخگویی همه روزه و به صورت ۲۴ ساعاته می باشد حتی در ایام تعطیل

لیست رشته های دانشگاه غیرانتفاعی بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیم سال دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه بدون آزمون

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون

شرایط ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون

شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون

شرایط ثبت نام دانشگاه بدون آزمون بهمن

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون بهمن

شرایط ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون بهمن

شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون بهمن

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون بهمن

شرایط ثبت نام دانشگاه بدون آزمون بهمن ماه

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون بهمن ماه

شرایط ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون بهمن ماه

شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون بهمن ماه

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون بهمن ماه

شرایط ثبت نام دانشگاه بدون آزمون ترم دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون ترم دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون ترم دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون ترم دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون ترم دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه بدون آزمون نیمه دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون نیمه دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون نیمه دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون نیمه دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون نیمه دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه بدون آزمون نیمسال دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون نیمسال دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون نیمسال دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون نیمسال دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون نیمسال دوم

شرایط ثبت نام دانشگاه بدون آزمون نیم سال دوم

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور