مراحل معافیت پزشکی سربازی

مراحل معافیت پزشکی سربازی

  • مراحل معافیت پزشکی سربازی، معافیت پزشکی خدمت سربازی نظام وظیفه
  • شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی، مراحل معافیت پزشکی خدمت سربازی، معافیت پزشکی
  • انواع معافیت پزشکی خدمت سربازی، اخبار جدید معافیت پزشکی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی سؤالات متداول معافیت پزشکی خدمات سربازی

[postbox txt=”مراحل معافیت پزشکی سربازی”]

مراحل معافیت پزشکی سربازی:

مشمولانی که در شمول معافیت پزشکی قرار می گیرند و می توانند کارت پایان خدمت معافیت دائم را کسب نمایند و یا می خواهند برای معافیت از خدمات رزم، اقدام نمایند. باید ابتدا دفترچه ی خدمت وظیفه ی عمومی خود را دریافت نموده و سپس برای دریافت کارت پایان خدمت خود از طریق معافیت پزشکی سربازی، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نموده و نسبت به انجام ان اقدام نمایند. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی خدمت سربازی از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید.

[bannerne]

انواع معافیت پزشکی سربازی:

مشمولان خدمت سربازی که اطلاعات کاملی از انواع بیماری های معافیت پزشکی سربازی ندارند، می توانند انواع معافیت پزشکی خدمت سربازی را در جدول ذیل مشاهده نمایند:

ماده بیماری عنوان بیماری ماده بیماری عنوان بیماری
بخش اول بیماری های عمومی بخش دهم خون و انکولوژی (بدخیمی ها)
بخش دوم بیماری های غددد مترشحه و داخلی بخش دوازدهم دستگاه ادراری و تناسلی
بخش سوم پوست و بافت های زیر پوست بخش د وازدهم فک و دهان و دندان
بخش چهارم داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) بخش سیزدهم چشم و عوارض بینایی
بخش پنجم اعصاب و روان بخش چهاردهم گوش و حلق و بینی
بخش ششم جراحی مغز و اعصاب بخش پانزدهم قبل و عروق
بخش هفتم ریه و قفسه صدری بخش شانزدهم روماتولوژی و بافت همبند
بخش هشتم بیماری های استخوان (اسکلت) بخش هفدهم عفونی
بخش نهم شکم و دستگاه گوارزش و جراحی عمومی

شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی:

مشمولانی که یکی از انواع بیماری معافیت پزشکی را دارا باشند می توانند برای معافیت پزشکی خدمت سربازی، اقدام نمایند و فقط باید توجه داشته باشند که در صورتی که شورای پزشکی، بیماری مشمول خدمت سربازی را نپذیرد، برگه ی اعزام به خدمت سربازی برای مشمول مورد نظر صادر می شود و مشمول باید خود را به محل آموزشی اعلام شده معرفی نماید. پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی و اخبار نظام  وظیفه ی مرتبط با آن، در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید تا در اسرع وقت بتوانید کارت پایان خدمت معافیت پزشکی سربازی خود را دریافت نمایید.

[postbox txt=”مراحل معافیت پزشکی سربازی”]

خانه مشاوره در موضوعات ذیل، شما را راهنمایی می کند:
  • مراحل معافیت پزشکی سربازی، مراحل معافیت پزشکی خدمت سربازی، معافیت پزشکی
  • انواع معافیت پزشکی سربازی، شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی مراحل معافیت پزشکی سربازی، مشاوره تلفنی انواع معافیت پزشکی سربازی
  • و هر سؤالی که پیرامون مراحل معافیت پزشکی سربازی، انواع معافیت پزشکی و همچنین اخبار جدید نظام وظیفه، ممکن است برایتان پیش آید.

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور