مشاوره نامزدی و پیش از ازدواج

مشاوره نامزدی و پیش از ازدواج

 • روابط صحیح برای دوران نامزدی و قبل از ازدواج و چگونگی مدیریت آن
 • نحوه صحیح شناخت کامل فرد مقابل در دوران نامزدی و قبل از ازدواج
 • خطوط قرمز روابط در دوران نامزدی و قبل از ازدواج
 • بررسی اشخاصی که نبایستی با آنها وارد دوران نامزدی شد

[postbox2 txt=”نامزدی و پیش از ازدواج”]

بررسی کارشناسی دوران نامزدی و قبل از ازدواج:

نامزدی دوران شیرین و کوتاهی از زندگی هرفرد را شامل می شود. شناخت صحیح و واقع بینانه در دوران نامزدی، شما را به سمت زندگی مشترک هرچه بهتر هدایت می کند. گاهی ممکن است رفتارهایی که در این دوران از خود بروز می دهید شما را به مخاطره بیندازد.

ما به شما می آموزیم چگونه دوران نامزدی شیرینی را سپری کنید و در عین حال چگونه همسر آینده خود را در دوران نامزدی و قبل از ازدواج ارزیابی کنید. شما می توانید به انتخاب خودتان با یک مشاور آقا یا خانم صحبت کرده و مسائل خود را با مشاوران مطرح نمایید. مشاورین این مرکز محرم اسرار شما هستند و به شما کمک خواهند کرد.

[typed string0=”نامزدی نقطه بسیار مهم برای آینده ای بهتر ” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

چرا مشاوره تلفنی؟؟
 • شما می توانید هم اکنون به مشاورین ما متصل گردید
 • سرعت مشاوره و قابلیت دسترسی سریع به مشاور
 • محرمانه ماندن اطلاعات تماس 
 • مکالمه راحت و بیان بدون محدودیت
 • صرفه جویی در زمان، بدون مشکلات رفت و آمد به مرکز مشاوره
 • قابلیت مشاوره برای سراسر ایران

[fb]

[postbox2 txt=”نامزدی و پیش از ازدواج”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
 • مشاوره دوران نامزدی و قبل از ازدواج، مشاوره جنسی در این دوران
 • شناخت صحیح و آموزش رفتار های مناسب در دوران نامزدی و قبل ازدواج
 • شک و تردید در دوران نامزدی، تنوع طلبی در نامزدی و راهکارهای مناسب
 • و هرسوالی که ممکن است پیرامون این موضوع برایتان پیش آید
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور