معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی

  • معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی
  • مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه
  • شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه، مراحل معافیت تحصیلی طلاب
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن

[postbox txt=”معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی”]

شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی:

طلاب مشمول به شخصی اطلاق می شود که در سن مشمولیت برابر با ضوابط و مقررات مرکز مدیریت علمیه در یکی از حوزه های علوم دینی پذیرش شده و یا اینکه قبل از سن مشمولیت، مشمول به تحصیل مشغول بوده و به سن مشمولیت رسیده اند. بنابراین باید برای معافیت تحصیلی اقدام نمایند. توجه داشته باشید که سنوات تحصیلی طلاب علوم دینی به شرح ذیل می باشد:

سطح پایه توضیحات
سطح ۱ از پایه ۱ تا پایه ۶ به طور متوسط ۶ سال و حداکثر ۹ سال مجاز به تحصیل است.
سطح ۲ از پایه ۷ تا پایه ۹ به طور متوسط ۳ سال و حداکثر ۶ سال مجاز به تحصیل است.
سطح ۳ پایه ۱۰ و ۲ سال حضور در کلاس خارج فقه به طور متوسط ۳ سال و حداکثر ۵ سال مجاز به تحصیل است.
سطح ۴ تحصیل در درون خارج فقه مادامی که مرکز مدیریت حوزه علمیه قطع رابطه ی تحصیلی آنان را اعلام نکند، همچنان از معافیت تحصیلی استفاده خواهد نمود.

 

توجه داشته باشید که می توانید از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا از شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، آگاهی کامل را داشته باشید و نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمائید.

[bannerne]

مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت وظیفه:

طلبه های مشمول، در صورتی که شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند جهت دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمایند. توجه داشته باشید که برای دریافت معافیت تحصیلی طلاب خدمت وظیفه باید از مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی استان نامه ی درخواست معافیت تحصیلی به مراکز خدمت الکترونیک انتظامی ارائه شود. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت وظیفه در کانال تلگرام نظام وظیفه خانه مشاوره عضو شوید تا بتوانید به راحتی معافیت تحصیلی خود را دریافت نمائید.

[postbox txt=”معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه، معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه
  • مشاوره تلفنی معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، مشاوره تلفنی شرایط معافیت تحصیلی طلاب و هر سؤالی که پیرامون معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن که ممکن است برایتان پیش آید.

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور