معافیت پزشکی ارتوپدی

  • معافیت پزشکی ارتوپدی، شرایط معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی ارتوپدی، مراحل معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی ارتوپدی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی ارتوپدی و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی ارتوپدی”]

شرایط معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که نگران گذراندن خدمت هستند، می توانند به راحتی کارت معافیت پزشکی خود را دریافت نمایند. افرادی که مشکل ارتوپدی داشته باشند در صورتی که بیماری آنان در آیین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی قرار بگیرد، می توانند نسبت به معافیت پزشکی اقدام نمایند. چون بیماران ارتوپدی (اختلالات عضلانی استخوانی) بیماری های و آسیب های مفاصل، بیماری های استخوان و جراحی ارتوپدی، هر کدام شرایط خاص خود را دارند، با توجه به شرایط آن ها، یا معاف دائم می شوند یا معاف از خدمات رزمی خواهند شد. بنابراین توصیه می گردد قبل از اقدام برای معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی، ابتدا با کمک مشاوره تلفنی نظام وظیفه از معاف شدن خود مطلع شوید و سپس اقدام نمایید.

[bannerne]

شرایط معافیت پزشکی ارتوپدی (تومورهای خوش خیم استخوانی)

الف) همراه با ایجاد اختلال مشهود در کار عضو به شرطی که با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود: معاف دائم.

ب) داخل اتسخوان در استخوان های فمور، تیبیا، کالکانئوس، تالوس اسکافوئید، هومروس، رادیوس و اولنا با قطر بیشتر از ۱/۳ قطر استخوان: معاف دائم

ج) داخل استخوانی کمتر از ۳۸ قطر استخوان: معاف از خدمات رزمی

مراحل معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی

مشمولان غیب و غیر غایب خدمت سربازی که با کمک مشاوره تلفنی نظام وظیفه، شرایط معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی را دارند، جهت دریافت کارت پایان خدمت سربازی خود از طریق معافیت پزشکی باید مراحل معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی را بدانند و به درستی آن را طی نمایند. هر مشمول خدمت سربازی، پس از دریافت دفترچه ی خدمت سربازی و تکمیل آن، به همراه مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی ارتوپدی به دفاتر خدماات الکترونیک انتظامی مراجعه نموده و ثبت نام می نمایند و در صورتی که در مرحله ی اول، بیماری توسط پزشک اولیه تأیید شود، در مرحله ی دوم، شورای پزشکی بیمارستان آن را بررسی خواهد کرد و در صورت تأیید بیماری، شورای پزشکی وظیفه ی عمومی، جلسه را برگزار می کند و در صورتی که بیماری مشمول خدمت سربازی تأیید شود، کارت پایان خدمت سربازی از طریق معافیت پزشی ارتوپدی برای مشمول صادر می شود. همچنین پینشهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت معافیت پزشکی ارتوپدی، در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید.

[postbox txt=”معافیت پزشکی ارتوپدی”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی ارتوپدی، شرایط معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی ارتوپدی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی ارتوپدی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی ارتوپدی خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مرتبط با نظام و ظیفه، ممکن است برایتان پیش بیاید.
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور