معافیت پزشکی رماتیسم

  • معافیت پزشکی رماتیسم، شرایط معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی رماتیسم سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی رماتیسم سربازی، مراحل معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی رماتیسم سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی رماتیسم سربازی و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی رماتیسم”]

شرایط معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی

بیماری رماتیسم، جزء بیماری های روماتولوژی و بافت همبند است که در صورتی که مشمولان خدمت سربازی، طبق آئین نامه ی اجراییی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی، شرایط معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند جهت معافیت پزشکی اقدام نمایند. مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشند که اگر شورای پزشکی وظیفه ی عمومی، بیماری رماتیسم آنان را نپذیرد و یا تنها به معافیت از خدماتی رزمی رأی دهد، برای آنان تاریخ اعزام به خدمت صادر خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا در اسرع وقت کارت پایان خدمت خود از طریق معافیت پزشکی رماتیم را دریافت نمایید.
[bannerne]

مراحل معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی

مشمولان غائب و غیر غائب خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی را دارند، باید جهت دریافت کارت معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی، دفترچه راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی را دریافت نمایند و پس از تکمیل آن، به همراه مدارک مورد نیاز به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نمایند و مراحل بعدی را طی نمایند و در صورتی که کمیسیون پزشکی نظام وظیفه بیماری رماتیسم آن ها را تأیید نماید، کارت معافیت خدمت سربازی از طریق بیماری رماتیسم برای آنان صادر خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن و همچنین اخبار جدید نظام وظیفه، در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید.

[postbox txt=”معافیت پزشکی رماتیسم”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر ، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی رماتیسم، شرایط معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی، معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی رماتیسم خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی رماتیسم، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با ان و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور