معافیت پزشکی قند خون

معافیت پزشکی قند خون

 • معافیت پزشکی قند خون، شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
 • مراحل معافیت پزشکی قند خون، مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
 • کارت معافیت پزشکی قند خون، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
 • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی قند خون و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی قند خون”]

شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی

مشمولان غائب و غیر غائب خدمت سربازی که مشکل قند خون دارند، می توانند برای معافیت پزشکی اقدام نمایند. مشمولان باید توجه داشته باشد که در صورتی که شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی را طبق آئین نامه ی معافیت پزشکی نظام وظیفه داشته باشند می توانند یا به طور دائم، معاف شوند و یا تنها معاف از خدمات رزمی شوند.

شرایط معافیت پزشکی قند خون یا دیابت در آیین نامه معافیت پزشکی جزو بیماری های غدد مترشحه داخلی قرار می گیرد که در بند ۸ که مربوط به بیماری های تغذیه و متابولیک است در بندهای (الف ) و (ب) به بیماری دیابت و انواع آن اشاره می کند. براین اساس مشمولان دارای بیماری دیابت قندی تیپ A، معافیت دائم می گیرند و بیماران دیابتی وابسته به انسولین که هموگلوبین A1C بیشتر از ۷ و قند ناشتای بالاتر از ۱۲۶ داشته باشند و در طی مراحل معافیت پزشکی قند خون اثبات شده باشد معاف دائم شناخته می شوند. شرایط معافیت پزشکی دیابت قندی باید بر اساس تصمیم کمسیون پزشکی نظام وظیفه تعیین شود و برای معافیت سربازی قند خون همانند انواع دیگر معافیت های پزشکی باید مراحل مورد نیاز معافیت پزشکی را طی نمایید تا در اسرع وقت به درخواست معافیت پزشکی شما رسیدگی شود. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از اقدام برای معافیت پزشکی قند خون، ابتدا با راهنمایی مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه از شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی، آگاهی کامل را داشته باشند تا بتوانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی قند خون دریافت نمایند.

برای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.

[bannerne]

مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی را که در بالا توضیح دادیم داشته باشند، پس از تهیه ی مدارک مورد نیاز شامل:

 1. تکمیل برگ وضعیت مشمولان برگه شماره۱
 2. تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه برگه شماره۲
 3. تکمیل برگ واکسیناسیون برگه شماره ۵ اصل وتصویرکارت ملی مشمول
 4. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکسدارمشمول
 5. اصل وتصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل
 6. افتتاح حساب عابربانک سپه و درج شماره حساب دربرگ شماره یک (ویژه متقاضیان اعزام، معافیت پزشکی و کفالت)

باید جهت اقدام به معافیت پزشکی، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نمایند. مراحل معافیت قند خون سه پروسه است که ابتدا باید بیماری توسط پزشک اولیه، تایید شود، در مرحله دوم، تایید شورای پزشکی بیمارستان اهمیت دارد و در مرحله سوم، شورای پزشکی نظام وظیفه اظهار نظر خواهد کرد. بنابراین مشمولان خدمت سربازی توجه داشته باشند که ابتدا پزشک اولیه  سپس شورای پزشکی بیمارستان و در نهایت کمسیون پزشکی نظام وظیفه باید بیماری قند خون آن ها را بررسی نماید و در نهایت در صورتی که بیماری قند خون مشمول، توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی تأیید شود، می توانند کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایند. پس پیشنهاد می گردد که مشمولان خدمت سربازی جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن و همچنین اخبار جدید مرتبط با نظام وظیفه، در کانال تلگرام نظام وظیفه خانه مشاوره عضو شوید همچنین راه آسانتر و سریع تر ارتباط تلفنی با آنهاست پس با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

روند رسیدگی به معافیت پزشکی قند خون

کاهش زمان رسیدگی به ثبت درخواست معافیت پزشکی توسط مشاوران نظام وظیفه مرکز

روند رسیدگی به معافیت پزشکی قند خون پروسه زیر را در برمی گیرد و متقاضیان می بایست مراحل زیر را با توجه به مدارک مورد نیاز طی نمایند تا روند رسیدگی به معافیت پزشکی آنها سریعتر انجام شود.

 1. دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای تنظیم و کامل کردن مدارک لازم
 2. مراجعه به یکی از پزشکان معاین اولیه و کامل کردن برگه معاینه اولیه توسط پزشک
 3. قبل از مراجعه به نزد پزشک معاین اولیه می بایست ابتدا برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول که در پشت برگ معاینه اولیه قرار دارد را به دقت تکمیل و آن را به پزشک ارایه نمایند
 4. ثبت درخواست در سیستم از طریق مراکز پلیس +‌۱۰
 5. ارسال برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به نشانی فرد مشمول
 6. حضور مشمول در بیمارستان به منظور انجام معاینات تخصصی
 7. فرستادن پاسخ بیمارستان به حوزه رسیدگی کننده.
 8. ارسال دعوت نامه به نشانی مشمول به منظور حضور در شورای پزشکی
 9. برگزاری جلسه شورای پزشکی

در صورتی که شخص معاف دائم تعیین شود از کارت معافیت برخوردار شده و در صورتی که سرباز یا معاف از رزم معرفی شود برگ اعزام به خدمت برای او صادر و ارسال خواهد شد.

[postbox txt=”معافیت پزشکی قند خون”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
 • معافیت پزشکی قند خون، شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
 • مراحل معافیت پزشکی قند خون، مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
 • کارت معافیت پزشکی قند خون، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
 • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی قند خون و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور