معافیت پزشکی همجنسگرایی

  • معافیت پزشکی همجنسگرایی، شرایط معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی همجنسگرایی، مراحل معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی همجنسگرایی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی همجنسگرایی و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی همجنسگرایی”]

شرایط معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی

یکی از نگرانی افراد همجنسگرا، رفتن به خدمت سربازی با توجه به بیماری همجنسگرایی آنان می باشد، از این رو مشمولان خدمت سربازی می توانند برای معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی اقدام نمایند. مشمولان خدمت سربازی باید در جریان باشند که معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی شامل ۳ نوع معافیت دائم یا معافیت موفق و یا معاف از خدمات رزم می باشد. به همین دلیل توصیه می گردد که مشمولان خدمت سربازی، ابتدا با راهنمایی مشاوره تلفنی نظام وظیفه، از شرایط معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی مطلع شده و در صورتی که شامل معافیت دائم شوند نسبت به دریافت کارت پایان خدمت خود اقدام نمایند.

[bannerne]

مراحل معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی

مراحل معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی به شرح ذیل می باشد:

۱- دریافت دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی

۲- مراجعه به یکی از پزشکان معاینه اولیه

۳- تکمیل برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول خدمت سربازی

۴- ثبت درخواست در سیستم کاربر پلیس +۱۰

۵-ارسال برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس مشمول

۶- مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی

۷- ارسال جوابیه بیمارستان به حوزه ی رسیدگی کننده

۸- ارسال دعوتنامه به آدرس مشمول جهت حضور در شورای پزشکی

۹- برگزاری جلسه شورای پزشکی

۱۰- دریافت کارت پایان خدمت

[postbox txt=”معافیت پزشکی همجنسگرایی”]
[sb]

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی همجنسگرایی، شرایط معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی همجنسگرایی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی همجنسگرایی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی همجنسگرایی خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور