معافیت پزشکی هیپوسپادیاس

  • معافیت پزشکی هیپوسپادیاس، شرایط معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی هیپوسپادیاس، مراحل معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی هیپوسپادیاس، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی هیپوسپادیاس و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی هیپوسپادیاس”]

شرایط معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که دارای بیماری هیپوسپادیاس می باشند، بیماری های بخش یازدهم (بیماری های دستگاه ادراری تناسلی) را دارا می باشند. بدین منظور. اگر مشمول خدمت سربازی، طبق آیین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی نظام وظیفه، شرایط معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند جهت کارت پایان خدمت سربازی با معافیت پزشکی هیپوسپادیاس اقدام نمایند. مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشند که معافیت پزشکی، به سه نوع معافیت دائم، معافیت موقت و معاف از خدمات رزمی تقسیم می شوند. به همین علت باید قبل از اقدام برای معافیت پزشکی هیپوسپادیاس، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرند تا بتوانند معافیت دائم خود را دریافت نمایند.

[bannerne]

مراحل معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی

مشمولان غائب و غر غائب خدمت سربازی، در صورتی که شرایط معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی را داشته باشند، باید از مراحل معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی مطلع بوده تا بتوانند در اسرع وقت، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی هیپوسپادیاس را دریافت نمایند. مشمولان خدمت سربازی در صورتی که بیماری هیپوسپادیاس آن ها توسط پزشکی اولیه و شورای پزشکی بیمارستان تأیید شد به شورای پزشکی وظیفه ی عمومی دعوت می شوند و در صورتی که اعضای کمیسیون بیماری هیپوسپادیاس مشمول مورد نظر را تأیید نمایند، کارت پایان خدمت از طریق معافیت پزشکی هیپوسپادیاس برای مشمول خدمت سربازی صادر می شود. پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی و اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی، در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید.

[postbox txt=”معافیت پزشکی هیپوسپادیاس”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی هیپوسپادیاس، شرایط معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی هیپوسپادیاس، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی هیپوسپادیاس
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی هیپوسپادیاس خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مرتبط با نظام وظیفه ممکن است برایتان پیش آید.

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور