معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی

  • معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی، معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی
  • مراحل معافیت پزشکی رباط صلیبی سربازی، شرایط معافیت پزشکی رباط صلیبی خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی رباط صلیبی سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی رباط صلیبی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی رباط صلیبی و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی”]

شرایط معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که دچار پارگی رباط صلیبی شده باشند، در صورتی که طبق آئین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند اقدام به معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی نمایند. به طور مثال، در موارد پارگی رباط ACL و PCL مشمول خدمت سربازی معاف دائم خواهد شد. شما می توانید برای اطلاع دقیق از شرایط معافیت دائم و یا معاف از خدمات رزم از بیماری پارگی رباط صلیبی، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا بتوانید در اسرع وقت، نسبت به معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی اقدام نمایید و کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایید.

مراحل معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی 

مشمولانی که شرایط معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی را داشته باشند باید از مراحل معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی مطلع شوند و مراحل ذیل را طی نمایند.

۱- دریافت دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی

۲- مراجع به یکی از پزشکان معاینه ی اولیه

۳- تکمیل برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول خدمت سربازی

۴- ثبت درخواست در سیستم توسط کاربر در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی

۵- ارسال برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس مشمول

۶- مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی

۷- ارسال جوابیه بیمارستان به حوزه رسیدگی کننده

۸- ارسال دعوتنامه به مشمول خدمت سربازی

۹- برگزاری جلسه شورای پزشکی

۱۰- دریافت کارت پایان خدمت سربازی

همچنین توصیه می گردد جهت اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی رباط صلیبی و مراحل معافیت پزشکی، در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید.

[postbox txt=”معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی”]
خانه مشاوره در موضوعات ذیل، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی، شرایط معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی پارگی رباط صلیب سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مرتبط با نظام وظیفه ممکن است برایتان پیش آید.
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور