معافیت پزشکی کلیه

  • معافیت پزشکی کلیه، شرایط معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی کلیه سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی کلیه سربازی، مراحل معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی کلیه سربازی و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی کلیه”]

شرایط معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی

اکثر مشمولان خدمت سربازی، بیماری کلیه دارند، اما با توجه به نوع بیماری کلیه، مشمول خدمت سربازی یا معاف دائم می شود یا تنها معاف از خدمات رزمی خواهد شد. اگر در کمیسیون پزشکی، اعضای شورای بیماری کلیه ی مشمولان را تأیید نکنند و یا تنها معاف از خدمات رزمی دهند، تاریخ اعزام برای مشمول مورد نظر صادر خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می گردد که مشمولان خدمت سربازی قبل از اقدام به معافیت پزشکی کلیه، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرند تا از شرایط معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی آگاهی کامل داشته و سریع تر بتوانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی کلیه دریافت نمایند.

[bannerne]

مراحل معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی

در صورتی که مشمولان خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی را داشته باشند، باید برای دریافت کارت معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی، اقدام نمایند. بنابراین باید اطلاع دقیقی از مراحل معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی داشته باشند تا بتوانند در کمترین زمان، کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایند. مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشند که پس از دریافت دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی و تکمیل آن به همراه مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی کلیه، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نمایند و سپس به انجام معاینات تخصصی بپردازند و در صورتی که شورای پزشکی نظام وظیفه، بیماری کلیه آنان را تأیید نماید، می توانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی کلیه را دریافت نمایند. در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار جدید مربوط به نظام وظیفه در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید.

[postbox txt=”معافیت پزشکی کلیه”]

خانه مشاوره در موضوعات ذیل، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی کلیه، شرایط معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی کلیه سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی کلیه خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی کلیه سربازی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی کلیه سربازی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی کلیه  خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور