معافیت پزشکی گوش و شنوایی

  • معافیت پزشکی گوش و شنوایی، معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی، شرایط معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی
  • مراحل معافیت پزشکی گوش و شنوایی، مراحل معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی گوش و شنوایی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

[postbox txt=”معافیت پزشکی گوش و شنوایی”]

شرایط معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که مشکل شنوایی دارند و یا عوارضی در شنوایی و گوش خود می بینند، اگر طبق آئین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی نظام وظیفه، شرایط معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند اقدام به دریافت کارت معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی نمایند. بدین منظور، لازم است هر مشمول خدمت سربازی، ابتدا مطمئن شوند که در معافیت پزشکی، معاف دائم می شوند یا تنها معاف از خدمات رزمی خواهند شد. پس پیشنهاد می گردد قبل از اقدام به معافیت پزشکی، از شرایط معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی آگاهی کامل داشته و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نمایند.

پیشنهاد می گردد که مشمولان خدمت سربازی جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی بیماری های گوش، حلق و بینی از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرند تا سریع تر، کارت پایان خدمت سربازی خود را دریافت نمایند.

به طور مثال، فقدان کامل مادرزادی یا اکتسابی لاله ی گوش، در صورتی که دو طرفه باشد، معاف دائم و اگر یک طرفه باشد، فقط معاف از خدمات رزمی به مشمول خدمت سربازی، تعلق می گیرد.

[bannerne]

 مراحل معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی

مشمولان غائب و غیر غائب خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی را داشته باشند، می تواند جهت دریافت کارت معافیت پزشکی بیماری های گوش، حلق و بینی اقدام نمایند. بدین منظور مشمول خدمت سربازی، باید دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی را دریافت نماید و به همراه مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت معافیت پزشکی، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نماید، پس اطلاع از مراحل معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی، به شما کمک خواهد کرد که سریع تر، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی را دریافت نمائید. در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی گوش و شنوایی و اخبار مرتبط با آن، در کانال تلگرام نظام وظیفه ی خانه ی مشاوره عضو شوید.

[postbox txt=”معافیت پزشکی گوش و شنوایی”]
خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی گوش و شنوایی، شرایط معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی گوش و شنوایی سربازی، کارت معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی گوش و شنوایی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی گوش، حلق و بینی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی گوش و شنوایی خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش بیاید.

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور