معافیت کفالت پدر

معافیت کفالت پدر

  • معافیت کفالت پدر ۹۷ و نحوه دریافت معافیت پدر بیمار، مراحل معافیت کفالت پدر
  • شرایط معافیت کفالت پدر۹۷،سؤالات متداول نحوه دریافت معافیت کفالت ۹۷، مراحل معافیت کفالت پدر
  • انواع معافیت کفالت خدمت سربازی، اخبار جدید معافیت سربازی کفالت
  • مشاوره تلفنی معافیت کفالت پدر و سایر معافیت های کفالت با مشاورین مرکز

[postbox txt=”معافیت کفالت پدر”]

یکی از معافیت های کفالت، معافیت کفالت پدر است که بهره مندی از آن دارای شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد. تمام مشمولانی که پدر بالای ۶۰ سال داشته باشند، می توانند درخواست کفالت پدر نمایند و از این طریق از خدمت سربازی معاف شوند. با توجه به اهمیت این موضوع و واجد شرایط بودن بخشی از مشمولان برای معافیت کفالت پدر ما این مطلب را به همین موضوع و مسائل پیرامون آن اختصاص داده ایم.

متقاضیان کفالت پدر در زمان درخواست باید به سن مشمولیت رسیده باشند.

معافیت کفالت پدر بیمار:

معافیت کفالت پدر بیمار بدین معناست که پدر فرد مشمول به دلیل بیماری هایی همچون قلبی، دیسک کمر، و … با تأیید شورای پزشکی مربوطه این امکان را به وجود می آورد که تنها فرزند ذکورش معافیت کفالت پدر بیمار قلبی یا معافیت کفالت دیسک کمر پدر بگیرد.

معافیت کفالت پدر بیمار به مفهوم معافیت کفالت پدر از کار افتاده نیز هست چرا که ممکن است پدر بیمار فرد مشمول از کار افتاده نیز باشد. معافیت کفالت مادر نیز به همین شیوه است. اما شرط سن در آن قید نشده است.

برای اطلاع از جزئیات نحوه دریافت کفالت پدر بیمار با مشاورین مرکز تماس بگیرید.

معافیت کفالت پدر بالای ۶۵ سال:

تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال پدرانی که بیش از ۷۰ سال سن دارند، معافیت کفالت پدر بالای ۶۵ سال می گیرند. در ارتباط با سن پدر، فرد مشمول به منظور معافیت او باید یاد آوری کرد که بر طبق قوانین جدید گرفتن کفالت پدر، افرادی که پدرشان کمتر از ۷۰ سال باشد، نیز مشمول معافیت کفالت پدر می شوند. البته پدر فرد باید بیمار یا از کار افتاده باشد و این شرایط به تأیید شورای پزشکی مزبور رسیده باشد.

معافیت کفالت پدر با داشتن برادر:

معافیت کفالت پدر با داشتن برادر آیا امکان دارد؟ در معافیت کفالت پدر بر طبق دفترچه نظام وظیفه عمومیف فرد مشمول باید تنها فرزند ذکور سالم او باشد و در صورت داشتن برادر ارشد یا بالای ۱۸ سال به تشخیص شورای پزشکی برادر ارشد یا بالای ۱۸ سال به دلیل بیماری، توانایی سرپرستی و مراقبت از پدر را نداشته باشد. در این صورت او معافیت کفالت پدر با داشتن برادر می گیرد.

[typed string0=”سالانه چندین هزار نفر معافیت کفالت پدر با وجود سن کمتر از ۷۰ سال او می گیرند.” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

شرایط معافیت کفالت پدر بیمار:

از شروط اولیه معافیت کفالت پدر، سن پدر فرد مشمول است و مطابق بان آن سن پدر باید بالاتر از ۷۰ باشد و یا به تشخیص شورای پزشکی با وجود سن کمتر از ۷۰ سال نیاز به مراقبت و نگه داری داشته باشد.

از دیگر شرایط کفالت پدر این است که فرد مشمول تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال پدر باشد. مشمولان دارای غیبت از سربازی نباشند.

[bannerne]

مدارک مورد نیاز درخواست کفالت پدر:

مشمولان برای تقاضای معافیت کفالت پدر نیازمند ارائه ی مدارک مورد نیاز درخواست کفالت پدر هستند.

برای این منظور در مرحله ی نخست باید مدارک اولیه را آماده کنند و به سازمان وظیفه ی عمومی تحویل دهند.

مدارکی همچون کپی شناسنامه و کارت ملی فرد مشمول و پدرش، برگ شماره ۵ دفترچه نظام وظیفه عمومی و دیگر مدارکی که مورد نیاز است. برای اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز درخواست کفالت پدر با مشاوران مرکز تماس بگیرید. پس از آنکه مدارک را تحویل دادید، در زمانی مشخص از طرف سازمان وظیفه عمومی در جلسه رسیدگی و تحقیق باید حضور بیابید و در صورتی که شرایط شما مورد تأیید قرار گیرد، شما بر اساس قانون معافیت کفالت پدر از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوید.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد نحوه درخواست کفالت پدر با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

زنده بون مادر منعی برای اخذ معافیت کفالت پدر بزرگ نمی شود.

قوانین معافیت کفالت پدربزرگ:

قوانین معافیت کفالت پدر بزرگ دارای شرایط و ضوابط مربوط به خود است و فرد مشمول باید تنها نوه ذکور سالم بالای ۱۸ سال پدر بزرگ باشد و فرزندان او فوت کرده باشند و اگر نوه ای غیر از فرد مشمول داشته باشند، عدم صلاحیت او برای نگه داری و مراقبت از پدر بزرگ به تأیید شورای پزشکی نیروی انتظامی رسیده باشد.

معافیت کفالت پدر بالای ۷۰ سال:

در ارتباط با سن پدر برای گرفتن معافیت کفالت قبلاً سن بالای ۶۵ سال شرط گرفتن معافیت بود، اما در قوانین جدید نظام وظیفه، سن ۷۰ سال شرط گرفتن کفالت پدر است. البته افرادی که سن پدرشان کمتر از ۷۰ سال باشد، اما نیازمند مراقبت باشد با تأیید شورای پزشکی و کمیسیون مربوطه می تواند معاف شود. پس آنچه که اینجا اهمیت دارد، سهلوت و بیماری پدر فرد مشمول است و نیز سن او در محدود ۶۵ به بالا باشد.

معافیت کفالت پدر نیازمند مراقبت:

متقاضیانی که تنها مراقب و نگهدارنده ی پدر هستند، در صورتی از معافیت کفالت پدر نیازمند مراقبت بهره مند می شوند که ناتوانی پدر ا برای مراقبت و ادامه ی زندگی خود به تأیید کمیسیون پزشکی رسیده باشد. در واقع پدری که تنها یک فرزند سالم بالای ۱۸ سال دارد که می تواند از او مراقبت کند. در صورتی که به خدمت سربازی اعزام شود، در روند زندگی او خلل وارد می شود. بنابراین چنین فردی نیازمند این است که فرزند او معاف شود.

آخرین اطلاعات دقیق را از مشاوران ما بپرسید.

[postbox txt=”معافیت کفالت پدر”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معافیت کفالت پدر ۹۷ و نحوه دریافت معافیت پدر بیمار، مراحل معافیت کفالت پدر
  • شرایط معافیت کفالت پدر۹۷،سؤالات متداول نحوه دریافت معافیت کفالت ۹۷، مراحل معافیت کفالت پدر
  • انواع معافیت کفالت خدمت سربازی، اخبار جدید معافیت سربازی کفالت
  • مشاوره تلفنی معافیت کفالت پدر و سایر معافیت های کفالت با مشاورین مرکز
راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور