معرفی و گرایش های کارشناسی ارشد حقوق

  • معرفی ارشد حقوق و گرایش های رشته کارشناسی ارشد حقوق ، بررسی تخصصی رشته حقوق
  • معرفی گرایش های ارشد حقوق ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد حقوق ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد حقوق
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد حقوق ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد حقوق
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد حقوق ، انتخاب رشته ارشد حقوق ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد حقوق”]

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق:

از بنیانی ترین رشته هایی که از ابتدای تاریخ بشریت همواره انسان را با خود درگیر کرده است رشته حقوق و آشنایی با مبانی و اصول حقوق افراد در ارتباط با دولت و دیگر افراد جامعه و حتی در ارتباط با خویش است.

محتسب از رشته حقوق ناخواسته انسان را با الزام هایی رو به رو می کند که توسط قانون و دولت پیگیری می شود و دارای ضمانت اجرایی و پشتوانه ای برای پیروزی از این قوانین است. دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق هم می توانند وکیلی حاذق باشند و هم یک پژوهشگر حقوقی همچنین مشاورهای حقوقی، قضاوت و سردفترهای اسناد این رشته در میان رشته های علوم انسانی از شغل هایی است که فارغ التحصیلان حقوق می توانند بر حسب علاقه و گزینش کند.

دارای بازاری که مناسب در انتخاب گرایش های این رشته ویژگی ها و فاکتورهای مهمی وجود دارد که از آن ها می توان به بازار کار، وضعیت ادامه تحصیل در خارج از کشور و نیازهای روز دانشگاه های کشور و پژوهش های علمی مرتبط با آن اشاره کرد.

گرایش های کارشناسی ارشد رشته حقوق:

۱- گرایش حقوق عمومی در کارشناسی ارشد حقوق:

وقتی صحبت از حق و حقوق میان افراد جامعه و دولت می شود، حقوق عمومی نمود پیدا می کند. میزان دخالت و قدرت حکومت و دولت و جلوگیری از تضییع حقوقی افراد جامعه از مباحث عمده ی این گرایش است.

۲- گرایش حقوق خصوصی در کارشناس ارشد حقوق:

در این گرایش نقش دولت به مراتب کمتر خواهد بود و به بررسی روابط افراد جامعه با یکدیگر و حقوق آن ها در ارتباط با هم خواهد پرداخت.

۳- گرایش حقوق جزا و جرم شناسی در کارشناسی ارشد حقوق:

برای جلوگیر از وجود بی نظمی های موجود در جامعه و یا جلوگیری از تکرار آنها توسط فرد خاطی، قانون مجازاتی را برای افراد خاطی در نظر می گیرد. دانشجویان کارشناسی ارشد با انتخاب این گرایش با مباحثی همچون روانشناسی و روان پزشکی کیفری، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و پزشکی قانونی  آشنا می شوند.

۴- گرایش حقوق تجارت بین الملل در کارشناسی ارشد حقوق:

ویژگی فرامرزی این گرایش سبب جذب بیشتر علاقه مندان به رشته حقوق شده است. در این گرایش به بررس قواعد حقوقی حاکم بر روابط تجاری میان اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخته می شود. نباید فراموش کرد که تسلط به زبان انگلیسی لازمه حضور پر رنگ و فعال در این رشته است.

۵- گرایش حقوق بشر در کارشناسی ارشد حقوق:

یکی از جدیدترین رشته های حقوق که به صورت میان رشته ای به بررسی حقوق مختلف افراد جامعه در حوزه های مذهبی و سیاسی و حتی از نگاه فلسفه و جامعه شناسی می پردازد و بهترین انتخاب برای دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند.

۶- گرایش حقوق مالکیت فکری در کارشناسی ارشد حقوق:

این گرایش از زیر شاخه های هم حقوق خصوصی است. دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته، با مباحثی همچون حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مالکیت صنعتی، حقوق علایم و ناهنجاری تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مالکیت صنعتی، حقوق علایم و ناهنجاری تجاری، حقوق نرم افزارهای رایانه ای، حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی آشنا می شوند.

۷- گرایش حقوق بین الملل در کارشناسی ارشد حقوق:

دانشجویان کارشناسی ارشد با انتخاب این گرایش می توانند به بررسی اصول و قواعد حقوقی میان دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین اشخاص حقیقی در این زمینه بپردازند.

۸- گرایش حقوق خانواده در کارشناسی ارشد حقوق:

دانشجویان این گرایش به بررسی مباحث مربوط به حقوق خانواده می پردازند. این رشته از زیر شاخه های حقوق خصوصی است که برای نخستین بار در دانشگاه قم ارائه شده است.

۹- گرایش حقوق اقتصادی در کارشناسی ارشد حقوق:

این گرایش از حقوق با آموزش مبانی اقتصادی و اصولی که حاکم بر بخش عمومی و خصوصی است، بینش اقتصادی جدیدی به دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته می بخشد. علاقه مندان به این رشته با تحلیل اقتصادی حقوق و همین طور آشنایی با حقوق بانکی و مالیاتی، همچنین بررسی حقوق بین الملل اقتصادی، راهی جدید برای روابط اقتصادی و ارتباط آن با حقوق باز می کنند.

۱۰- گرایش حقوق محیط زیست در کارشناسی ارشد حقوق:

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق با انتخاب این گرایش گویی از علاقه ی بسیار خود به محیط زیست نیز سخن می گویند. با بررسی ارتباط میان حقوق و محیط زیست، فعالیت هایی را که سبب تخریب یا آسیب به محیط زیست می شوند رصد کرده و برای آن ها قوانین به وجود می آورند که سبب کنترل آسیب های وارد به محیط زیست می شود.

[awsa-banners]

دروس و واحد های الزامی و اختیاری کارشناسی ارشد رشته حقوق:

گرایش حقوق عمومی

دروس الزامیدروس اختیاری
مبانی حقوق عمومیتاریخ حقوق عمومی ایران
حقوق سمومی در اسلامتاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان
حقوق بین المللی عمومیحقوق معاهدات بین المللی
حقوق اساسی تطبیقیحقوق بین الملل اسلامی
حقوق اداری ایرانحقوق اساسی کشورهای اسلامی
حقوق اداری تطبیقیجامعه شناسی حقوق عمومی
متون حقوق عمومی به زبان خارجیقرارداد های اداری
حقوق کارتأمین اجتماعی
حقوق مالیحقوق محیط زیست
سمینارحقوق حل و فصل اختلافات بین الملل
پایان نامهحقوق کار تطبیقی
نظام های انتخاباتی
آزادی های عمومی
حقوق شهری و روستایی
حقوق منابع طبیعی
حقوق مخاصمات مسلحانه

گرایش حقوق خصوصی

دروس الزامیدروس اختیاری
حقوق بین المللی خصوصیفلسفه حقوقی
حقوق هدفی (۱) و (۲)مسئولیت مدنی
قواعد فقهحقوق تجارت بین الملل
اصول فقه
سمینار
پایان نامه
متون حقوق به زبان خارجی
حقوق تجارت
متون فقه
حقوق داوری بین المللی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

دروس الزامیدروس اختیاری
متون حقوقی به زبان خارجیآیات الاحکام
حقوق جزای بین المللپلیس علمی و کشف علمی جرائم
متون فقه جزاییحقوق کیفری و اقتصادی
حقوق جزای اختصاصیتاریخ تحولات حقوق کیفری
حقوق جزای عمومیحقوق برای اختصاصی تطبیقی
آیین دادرسی کیفریروان پزشکی جنایی
پزشکی قانونیعلم کلام
جرم شناسیتاریخ حقوق کیفری
جامعه شناسی جناییحقوق اسلامی تطبیقی
سمینارمسئولیت مدنی
پایان نامهحقوق جزای عمومی
روان شناسی جنایی
فلسفه حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

دروس الزامیدروس اختیاری
حقوق قراردادهای بین الملل (۱) و (۲)حقوق مالکیت فکری
پرداخت های بین المللی و تضمین های آنحقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات
حقوق نفت و گازحقوق شرکت های تجاری فرا ملی
داوری، بازرگانی بین المللیحقوق نمایندگی
حقوق سازمان تجارت جهانیحقوق انتقال فناوری
حقوق حمل و نقلحقوق رقابت
مسئولیت مدنی در تجارت بین المللتعارض قوانین و صلاحیت محاکم بین المللی
حقوق سرمایه گذاری خارجیفقه قرارداد های تجارت بین المللی
حقوق تجارت الکترونیکحقوق بورس
متون حقوقی
تنظیم قراردادهای بین المللی
سمینار
پایان نامه

گرایش حقوق بشر

دروس الزامیدروس اختیاری
نقد مبانی فلسفی حقوق بشرمبانی انسان شناختی حقوق بشر و تنوع فرهنگی
حقوق مدنی و سیاسیحقوق زن
حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیحقوق کودک
حقوق همبستگیحقوق کار
دولت و حقوق بشرحق تعیین سرنوشت و حقوق ملت ها
نماد کارها و ساز و کار های جهانی حمایت از حقوق بشرسازمان های بین المللی غیر دولتی و حمایت از حقوق بشر
نماد کارها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشردادرسی عادلانه و مدیریت قضایی
حقوق و بشر از دیدگاه اسلامحقوق پناهندگی
نظام بین المللی حقوق بشر در ایرانآزادی بیان و اجتماعات و تشکیلات
آموزش حقوق بشرحمایت از حقوق مالکیت
حقوق بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی فردی در قبال نقض حقوق بشر
متون حقوقی به زبان خارجی
سمینار
پایان نامه

گرایش مالکیت فکری

دروس الزامیدروس اختیاری
حقوق قرارداد هامبانی نظری فقهی مالکیت فکری و حقوق بشر
حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکریحقوق اموال
متون حقوقیحقوق ثبت مالکیت فکری
تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکریحقوق زیست فن آوری
حقوق مالکیت ادبی و هنری (۱) و (۲)حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک
حقوق مالکیت صنعتی (۱) و (۲)حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی
حقوق رایانه و ارتباطات جدیدداری های بین المللی و حل و فصل اختلافات مالکیت فکری
سمینارفقه حقوق مالکیت فکری
پایان نامهمبانی فنی ناظر به رایانه و انتقال داده
حقوق رقابت تجارتی

گرایش حقوق بین الملل

دروس الزامیدروس اختیاری
حقوق معاهداتتاریخ تحولات حقوق بین الملل
حقوق دریاهاحقوق مخاصمات مسلحانه
مسئولیت بین المللیحقوق دیپلماتیک و کنسولی
سازمان های بین المللیسازمانی های منطقه ای
حقوق بین الملل اسلامحقوق بین المللی کار
روش های حقوق حل و فصل اختلافات بین المللمسئولیت مدنی
حقوق بین الملل خصوصیحقوق تجارت بین الملل
متون حقوقی به زبان خارجینظریه های مختلف در روابط بین الملل
سمینارحقوق بین الملل هوا و فضا
پایان نامهحقوق جزای بین الملل
تأمین و جانشینی دولت ها در حقوق بین المللی
حقوق بین الملل ارتباط جمعی
حقوق بین الملل توسعه
حقوق دریایی
حقوق بین الملل محیط زیست
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین المللی

گرایش حقوق خانواده

دروس الزامیدروس اختیاری
عقد نکاح (۱) و (۲)حقوق خویشاوندان
انحلال نکاححقوق تطبیقی خانواده
الباب قرابتمبانی نظری تحکیم خانواده
حقوق والدین و فرزندانمقررات بین المللی حقوق خانواده
آیین دادرسی دعاوی خانوادهمددکاری و مشاوره خانواده
امور حسبیمبانی حقوق خانواده در کتاب و سنت
ارث و وصیتروان شناسی خانواده
حقوق جزای خانواده

گرایش حقوق خانواده

دروس الزامیدروس اختیاری
متون حقوقیاخلاق خانواده
فقه تطبیقی (۱) (عقد نکاح)جرایم کودکان
فقه تطبیقی (۱) (انحلال نکاح)حقوق کودک
اصول فقهحقوق زن
تحلیل آراء قضاییاحوال شخصیه
سمینارجاهله شناسی خانواده
پایان نامهتحولات پزشکی و خانواده
تابعیت اعضای خانواده

گرایش  حقوق اقتصادی

دروس الزامیدروس اختیاری
مبانی فقهی حقوق مالی – اقتصادی (۱)مبانی فقهی حقوق مالی – اقتصادی (۲)
متون حقوقی (۱) و (۲)حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران
سازمان های اقتصادی بین المللیتاریخ عقاید اقتصادی
حقوق مالیاتیحقوق بازرگانی و گمرکی
حقوق تجارت الکترونیکحقوق اداری پیشرفته
حقوق مالی – محاسباتی و بودجهحقوق کیفری اقتصادی (۲)
حقوق رقابتحقوق مسئولیت مدنی
حقوق کیفری اقتصادی (۱)حقوق محیط زیست
حقوق بانکیحقوق مالکیت معنوی
تجزیه و تحلیل آراء قضایی مرتبط با مسائل مالی و اقتصادیحقوق بیمه
حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکیحقوق بورس اوراق بهادار و کالا
سمینار
پایان نامه

گرایش محیط زیست

دروس الزامیدروس اختیاری
حقوق حفاظت از آب هاحقوق بشر و محیط زیست
حقوق حفاظت از جانورانحقوق ثمری و روستایی
حقوق انرژی و صنعتتجارت بین الملل و حقوق محیط زیست
سازمان های بین المللی و حفاظت از محیط زیستتوسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در رویه قضییه کشورها
مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت های زیست محیطیحفاظت از محیط زیست در رویه بین المللی
حقوق اداریحفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی
حقوق حفاظت از پوشش گیاهی
حقوق حفاظت از هوا
سازمان های داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست
ضمانت های حقوقی حفاظت از محیط زیست
متون حقوقی به زبان خارجی
سمینار
پایان نامه

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معرفی رشته ارشد حقوق ، معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق ، گرایش های ارشد حقوق
  • معرفی منابع کنکور ارشد حقوق ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد حقوق
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد حقوق ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
  • انتخاب رشته ارشد حقوق ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق ، معرفی منابع استاندارد ارشد حقوق
  • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد حقوق ممکن است برایتان پیش آید.

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد حقوق”]

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور