معرفی و گرایش های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

 • معرفی ارشد زبان و ادبیات عربی و گرایش های رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، بررسی تخصصی رشته زبان و ادبیات عربی
 • معرفی گرایش های ارشد زبان و ادبیات عربی ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
 • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد زبان و ادبیات عربی
 • ضرایب دروس در کنکور ارشد زبان و ادبیات عربی ، انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

[postbox txt=”مشاوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی”]

معرفی رشته کارشناسی ارشد زبان عربی:

نقش ادبیات و زبان عربی در جامعه ما بر هیچکس پوشیده نیست و همچنین علاقه و انگیزه در رشته زبان و ادبیات عربی مثل همه رشته ها حرف اول را می زند دانشجویان فارغ التحصیل می توانند در ادارات امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، رسانه های گروهی به فعالیت بپردازند. هم چنین مردم کشور ما امروزه بیش از گذشته نیاز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی دارند.

گرایش های رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

 • گرایش مترجمی عربی:

در این گرایش دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی پس از انتخاب رشته می توانند تسلط کامل به درک مفاهیم و ترجمه ی کامل متون و برگرداندان آن به زبان فارسی روان نمایند.

 • گرایش ادبیات عربی:

در این گرایش دانشجویان بیشتر به صرف و نحو و آشنایی با قواعد عربی می پردازند و کلیه ساختار زبان عربی مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

دروس عمومی و تخصصی گرایش زبان و ادبیات عربی

نام درستعداد واحد
تاریخ و ادبیات از دوره جاهلی تا پایان اموی۲
متون نظم و نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی۲
متون علمی اسلامی-۱۲
آشنایی با کامپیوتر۲
صرف و نحو ۱۲
تاریخ ادبیات از سقط افراد تا دوره معاصر۲
معانی و بیان و بدیع۲
تاریخ ادبیات دوره معاصر۲
مقاله نویسی و محاضره۲
متون نظم و نصر از سقوط بغداد تا دوره معاصر۲
روش تحقیق و سمینار مسائل علمی مربوط به رشته عربی۲
صرف و نحو ۲۲
متون نظم و نثر دوره معاصر۲
تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا سقوط بغداد۲
رساله و پایان نامه۴

[awsa-banners]

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد

توجه داشته باشید که مترجمی عربی از سال ۸۶-۸۵ وارد رشته های گرایش عربی شده است که دانشجویان توانایی انتخاب رشته در این رشته تحصیلی را پیدا کردند و این رشته از حالت محض ادبیات بیرون آمد و در دانشگاه های کشور به عنوان گرایش ارشد معرفی شد.

دروس تخصصی گرایش مترجمی زبان عربی

مبانی نظری ترجمه۲
واژه شناسی و معادل گزینی۲
زبان شناسی کاربردی و ترجمه۲
دستور تطبیقی۲
ترجمه متون مطبوعاتی ( فارسی به عربی)۲
ترجمه متون حقوقی (اسناد)۲
کارگاه ترجمه ( شفا و همزمان) از فارسی به عربی۲
کارگاه ترجمه ( شفاهی و همزمان) از عربی به فارسی۲
رساله / سمینار۴

دروس عمومی گرایش مترجمی زبان عربی:

ترجمه متون حقوقی (گواهی ها)۲
آیین نگارش فارسی۲
تأثیر متقابل زبان و ادبیات عربی و فارسی۲
نقد و بررسی ترجمه های قرآنی و متون دینی۲
نقد ترجمه متون ادبی (فارسی به عربی)۲
شیوه مقاله نویسی به زبان عربی(۲)۲
زبانشناسی اجتماعی۲
سبک شناسی مقابله انواع نثر در ترجمه۲

افراد متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق انتخاب رشته تلفنی کارشناسی ارشد و یا نرم افزار انتخاب رشته اقدام نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • معرفی رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، معرفی رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، گرایش های ارشد زبان و ادبیات عربی
 • معرفی منابع کنکور ارشد زبان و ادبیات عربی ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد زبان و ادبیات عربی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
 • انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، معرفی منابع استاندارد ارشد زبان و ادبیات عربی
 • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ممکن است برایتان پیش آید.

[postbox txt=”مشاوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی”]

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور