معرفی و گرایش های کارشناسی ارشد فیزیولوژی

 • معرفی ارشد فیزیولوژی و گرایش های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ، بررسی تخصصی رشته فیزیولوژی
 • معرفی گرایش های ارشد فیزیولوژی ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد فیزیولوژی ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد فیزیولوژی
 • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد فیزیولوژی
 • ضرایب دروس در کنکور ارشد فیزیولوژی ، انتخاب رشته ارشد فیزیولوژی ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی

[postbox txt=”مشاوره کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی”]

معرفی رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی

فیزیولوژی یکی از گرایش های تربیت بدنی می باشد که به ساختار اندامهای بدن و دستگاه های مختلف بدن انسان می پردازد عملکرد هریک از اعضاء در دستگاه های بدن را بررسی می کند قبولی در این رشته نسبتاً راحت است و علاقه مندان به این گرایش پس از انتخاب رشته و فارغ التحصیل از دانشگاه مربوطه می توانند به مشاوره های ورزی بپردازند و یا به تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی بپردازند.

این رشته تحصیلی با تأکید ویژه ای که بر روی اندام انسان و آنالیز آن دارد به رفتار اندام انسان از بدو تولد تا لحظه ی مرگ می پردازد.

گرایش های کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

این رشته در کارشناسی ارشد دارای ۵ گرایش می باشد که دانشجویان بر حسب علاقه و کارایی می توانند هر یک از این ۵ گرایش را در انتخاب رشته خود لحاظ نمایند.

 • فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی:

در این گرایش از کارشناسی ارشد به فعالیت های اندام برای بهبود کارایی و سلامت بدن پرداخته می شود.

 • فیزیولوژی ورزشی کاربردی:

 در این گرایش به صورت تخصصی و فنی فیزیولوژی بدن مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد.

 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض:

در این گرایش ساختار و آناتومی بدن به صورت کاملاً تئوری بررسی و کارایی آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی:

در این بخش هم به آناتومی اندام و کارایی آن پرداخته می شود.

 • تغذیه ورزش:

در این گرایش تغذیه و مواد مورد نیاز اندام ها برای بهبود کارایی و سلامت و تندرستی مورد بررسی قرا می گیرد تا بتوانند اعضاء بهترین کارایی را داشته باشند.

۶ واحد پایه – ۱۶ واحد تخصصی- ۶ واحد اختیاری – ۶ واحد پایان نامه

[awsa-banners]

دروس اجباری و اختیاری در مقطع ارشد فیزیولوژی

دروس اجباری فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

نام درستعداد واحد
روش تحقیق در علوم ورزشی 2
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی۲
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی۲
اپیدمی لوزی فعالیت بدنی و تندرستی۲
فیزیولوژی فعالیت بدن کودکان و نوجوانان۲
آزمون تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی۲
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی۲
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت۲
پایان نامه۶

دروس اختیاری فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

نام درستعداد واحد
اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی۲
تکنیک های  میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته۲
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی۲
فعالیت بدنی و پیش گیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها۲
فیزیولوژی فعالیت بدنی زنان و سالمندان۲
ابعاد روانی فعالیت بدنی۲

دروس اجباری فیزیولوژی ورزش – کاربردی

نام درستعداد واحد
زبان خارجه تخصصی۲
رایانه پیشرفته۲
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی۲
فیزیولوژی انسان پیشرفته۲
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی۲
متابولیسم فعالیت ورزش و تمرین۲
روش تحقیق در علوم ورزشی۲
تکنیکهای آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی۲
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی۲
تغذیه ورزشی پیشرفته۲
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت۲
پایان نامه۶

دروس اختیاری فیزیولوژی ورزش- کاربردی

نام درستعداد واحد
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی۲
استفاده و سوء استفاده از داروها۲
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی۲
سمینار پژوهش- تمرین ورزشی۲

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر از گرایش های کارشناسی ارشد به قسمت انتخاب رشته تلفنی کارشناسی ارشد و نرم افزار انتخاب رشته مراجعه نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • معرفی رشته ارشد فیزیولوژی ، معرفی رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ، گرایش های ارشد فیزیولوژی
 • معرفی منابع کنکور ارشد فیزیولوژی ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد فیزیولوژی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد فیزیولوژی ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
 • انتخاب رشته ارشد فیزیولوژی ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ، معرفی منابع استاندارد ارشد فیزیولوژی
 • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ممکن است برایتان پیش آید.

[postbox txt=”مشاوره کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی”]

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور