معرفی و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی)

  • معرفی ارشد مهندسی مواد (متالورژی) و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، بررسی تخصصی رشته مهندسی مواد (متالورژی)
  • معرفی گرایش های ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی)
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مهندسی مواد (متالورژی)
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی)

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد (متالورژی)”]

معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی):

کارشناسی ارشد جوشکاری:

دانشجویان این رشته توانایی جوشکاری (جوشکاری لوله های صنعتی، جوشکاری در ارتفاعات، زیر آب و ..) را بدست می آورند و همچنین توانایی در کنترل آزمایشهای کیفی را بر اساس استاندارد های بین المللی بدست می آورند.

گرایش های کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی:

دانشجویان محصل در این رشته به بررسی علت های تخریب فلزات  است و ارائه روش های مناسب برای جلوگیری از آن می پردازند.

کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات:

دانشجویان در این رشته به راه های شکل دادن فلزات بر مبنای پارامترهای مورد نیاز از قبیل شکل دهی گرم و سرد فلزات، روش های سریع شکل دهی، سوپر پلاستیک می پردازند.

کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات:

دانشجویان در این رشته به راه های شکل دادن فلزات بر مبنای پارامترهای مورد نیاز از قبیل شکل دهی گرم و سرد فلزات، روش های سریع شکل دهی، سوپر پلاستیک می پردازند.

کارشناسی ارشد حفاظت و خوردگی موارد:

همانگونه که می دانیم یکی از پدیده هایی که باعث می شود عمر فلزات کاهش پیدا کند خوردگی آنها می باشد که این تخریب در اثر انجام واکنش های الکترو شیمیایی می باشد. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد توانایی استفاده پوشش مختلف بر روی فلزات و حفاظت فلزات از لحاظ خوردگی را در محیط های مختلف بدست می آورند.

کارشناسی ارشد استخراج فلزات:

کارشناس ارشد ریخته گری:

دانشجویان این رشته در زمینه ی ریخته گری قطعات، انتخاب مواد و روش های ریخته گری مناسب مهارت های لازم را پیدا کنند.

کارشناسی ارشد نانو فناوری – نانو مواد:

دانشجویان این رشته زمینه های پژوهشی و تحقیقی مناسبی را در این گرایش بدست می آورند. ساختار و ویژگی مواد در این گرایش در ابعاد نانومتر و میکرومتر مرد مطالعه قرار می گیرد و همچنین دانشجویان توانایی به کارگیری دانش نانو فناوری را بدست می آورند.

[awsa-banners]

دروس و واحدهای اجباری و اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالوژری)

گرایش جوشکاری

دروس اجباریاختیاری
روش های پیشرفته جوشکاری (اتصالات)مهندسی سطوح پیشرفته
متالورژی پیشرفته جوشجنبه های مکانیکی خوردگی در قطعات جوشکاری شده
فرآیندهای انجماد پیشرفتهمطالب ویژه
بازرسی و کنترل کیفی جوشچسب و اتصال مواد غیر فلزی
خطا در اندازه گیری و تحقیق موادشبیه سازی در مهندس مواد
سمینارنفوذ در جامدات
روش های نوین مطالعه مواد و آزمایشگاه

گرایش شکل دادن فلزات (اختیاری – اجباری)

دروس اجباریاختیاری
مکانیک محیط پیوستهاختیاری
ریاضیات مهندسی پیشرفتهنورد
تئوری پلاستیسیتهفورجینگ
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواداکستروژن و کشش
شکل دادن گرمشکل دادن سریع شکست
شکل پذیری فلزاتشکست
آزمایشگاه شکل دادن پیشرفتهطراحی قالب به کمک کامپیوتر
شکل دادن فلزات ۲ (جبرانی)ماشیکاری، سایش و روغن کاری
طراحی قالب – (جبرانی)ترمودینامیک پیشرفته مواد
خواص مکانیک مواد ۲ – (جبرانی)شکل دادن سوپر پلاستیک
انتخاب مواد فلزی – (جبرانی)مطالب ویژه
متالورژی سطح – (جبرانی)شکل دادن ورق
فرآیندهای انجماد
تغییر حالت های متالورژی
روش های پیشرفته مطالعه مواد
روش اجزاء محدود
نفوذ در جامدات
تئوری نابجایی ها

دانشجویان برای اطلاعات بیشتر از دروس گرایش های مهندسی مواد ( متالورژی)، به قسمت نرم افزار انتخاب رشته و یا انتخاب رشته تلفنی کارشناسی ارشد مراجعه نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معرفی رشته ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، گرایش های ارشد مهندسی مواد (متالورژی)
  • معرفی منابع کنکور ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی مواد (متالورژی)
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
  • انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ، معرفی منابع استاندارد ارشد مهندسی مواد (متالورژی)
  • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی) ممکن است برایتان پیش آید.

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد (متالورژی)”]

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور