معرفی و گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 • معرفی ارشد مهندسی نفت و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، بررسی تخصصی رشته مهندسی نفت
 • معرفی گرایش های ارشد مهندسی نفت ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مهندسی نفت ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مهندسی نفت
 • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مهندسی نفت
 • ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی نفت ، انتخاب رشته ارشد مهندسی نفت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی نفت”]

معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت:

با توجه به فعالیت جغرافیایی کشورمان و این که یکی از منابع مهم نفتی در جان به شمار می آید، پس تربیت نیروهای متخصص و آکادمیک برای بررسی ساختار زمین و خصوصیات صخره های حاوی ذخایر بسیار حائز اهمیت است این رشته به مدل های رایانه ای بسیار وابسته است زیرا اثرات و روش های گوناگون حفاری، باید با مدل های رایانه ای شبیه سازی شود. مهندسی نفت با کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در صدد تبیین روش هایی برای افزایش کشف ذخایر نفتی و کاهش هزینه های حفاری و مراحل تولید هستند. اکثر فارغ التحصیلان این رشته در پالایشگاه ها و همینطور در سطح بالای علمی در وزارت نفت به راحتی استخدام می شوند.

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی نفت:

 • گرایش مهندسی اکتشاف:

نخستین مرحله برای بهره برداری و برداشت نفت کشف حفره های نفتی است و این امر مهم توسط لرزه نگاری صورت می گیرد. مهندسین این گرایش با فرستادن امواج صوتی به اعماق زمین و پردازش و ارزیابی امواج برگشتی به وجود یا عدم ورود نفت در آن مکان پی می برند.

 • گرایش مهندسی حفاری:

دانش جویان این گرایش با طراحی و تولید تجهیزاتی که مناسب ترین بازده را هم بر محیط زیست و هم عملیات مهندسی استخراج نفت داشته باشند نقش بسزایی در بالا بردن راندمان کار خواهند داشت.

 • گرایش مهندسی مخازن نفت:

این گرایش با بررسی فشار و دما و عمق مخازن به این نتیجه می رسند که چه مقدار از نفت و گاز موجود قابل برداشت است.

[awsa-banners]

دروس و واحدهای الزامی و اختیاری رشته مهندسی نفت

گرایش مهندسی اکتشاف

دروس الزامیدروس اختیاری
ژئو فیزیک (جبرانی)مهندسی مخازن پیشرفته
زمین شناسی نفت (جبرانی)مباحث ویژه در مهندسی نفت
ژئوشیمی آلی (جبرانی)زمین شناسی مخزن
پترو فیزیک (جبرانی)تغییر داد های لرزه ای بازتابی
روش تحقیق (جبرانی)پردازش داده های لرزه ای
لرزه شناسینمودار گیری چاه پیشرفته
ژئوشیمی آلی نفت پیشرفتهزمین آمار پیشرفته
زمین شناسی تحت الارضتئوری انتشار امواج کشان
ارزیابی حوزه های رسوبیزمین شناسی نفت ایران
پترو فیزیک پیشرفتهکاربرد کامپیوتر در اکتشاف نفت
ریاضیات مهندسی پیشرفته
سمینار
پایان نامه

گرایش مهندسی حفاری

دروس الزامیدروس اختیاری
مبانی زمین شناسی نفت (جبرانی)مباحث ویژه در مهندسی نفت
مبانی مهندسی مخزن (جبرانی)تکمیل چاه و بهره افزایی
مبانی مهندسی حفاری و بهره برداری (جبرانی)آنالیز چاه آزمایی پیشرفته
ریاضیات مهندسی پیشرفتهمهندسی مخازن پیشرفته
مهندسی حفاری پیشرفتهجریان چند فازی در چاه و لوله
حفاری فرا ساحلیکنترل فوران
طراحی و برنامه ریزی چاه هامهندسی بهره برداری پیشرفته
سمینارسیالات حفاری پیشرفته
پایان نامهبرنامه نویسی کامپیوتر پیشرفته

گرایش مهندسی مخازن

دروس الزامیدروس اختیاری
مبانی زمین شناسی (جبرانی)مباحث ویژه در مهندسی نفت
مبانی مهندسی مخزن (جبرانی)روش های ازدیاد برداشت بر روش تزریق آب و گاز
مبانی مهندسی حفاری و بهره برداری (جبرانی)تشکیل هیدرو کربن های جامد
ریاضیات مهندسی پیشرفتهآنالیز چاه آزمایی پیشرفته
رفتار فاز های سیالات مخزنزمین آمار و مدل سازی فضایی مخزن
جریان سیالات در محیط های متخلخلمهندسی مخازن گازی پیشرفته
مهندسی مخازن ترکدارمهندسی بهره برداری پیشرفته
مدلسازی و شبیه سازی مخازنجریان های چند فازی در چاه و لوله
سمیناربرنامه نویسی کامپیوتر پیشرفته
پایان نامه

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • معرفی رشته ارشد مهندسی نفت ، معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، گرایش های ارشد مهندسی نفت
 • معرفی منابع کنکور ارشد مهندسی نفت ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی نفت
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی نفت ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
 • انتخاب رشته ارشد مهندسی نفت ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، معرفی منابع استاندارد ارشد مهندسی نفت
 • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مهندسی نفت ممکن است برایتان پیش آید.

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی نفت”]

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور