معرفی و گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

  • معرفی ارشد مهندسی پزشکی و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، بررسی تخصصی رشته مهندسی پزشکی
  • معرفی گرایش های ارشد مهندسی پزشکی ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مهندسی پزشکی ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مهندسی پزشکی
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی پزشکی ، انتخاب رشته ارشد مهندسی پزشکی ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی پزشکی”]

معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

این رشته که یکی از گرایش های مهندسی برق است وقت و تنوع در تشخیص را گسترش داده به طوری که تشخیص یک سری از بیماری های بدون دستگاه ها امکان پذیر نیست و از این طریق علم هندسی کمک شایان توجهی به علم پزشکی کرده است.

گرایش های کارشناسی ارشد  رشته مهندسی پزشکی:

۱- گرایش بیو الکتریک:

دانشجویان این رشته با آموزش و تخصص درصدد تجهیز، نگهداری و طراحی دستگاه های پزشکی هستند در واقع مهندسینی هستند که با زمینه های پزشکی نیز آشنایی دارند.

۲- گرایش بیومکانیک:

دانشجویان این رشته با بکارگیری مفاهیم مکانیکی در پزشکی نقش بسزایی در ساخت دست یا پای سیبرنتیکی و قلب مصنوعی دارند که برای عملکرد بهتر این اندام ها متخصص بیومکانیک باید در مورد نحوه ی حرکت اندام ها نظر بدهد.

۳- گرایش بیومواد:

دانشجویان این رشته با استفاده از بافت های زنده و مواد مصنوعی و کاشت آن ها در بدن انسان آشنا می شوند که با انتخاب مواد صحیح برای کاشت و پیوند در بدن انسان یکی از حساس ترین گرایش های رشته مهندسی پزشکی را از آن خود کرده است.

[awsa-banners]

دروس و واحد های الزامی و اختیاری رشته مهندسی پزشکی

گرایش بیو الکتریک

دروس الزامیدروس اختیاری
مدارهای الکتریکیکنترل دیجیتال
آزمایشگاه مدار (۱)شبکه های کامپیوتری
الکترونیک (۱)خواص مواد مهندسی
آزمایشگاه میکرو پروسسور (۱)آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
تکنیک پالسالکترونیک (۲)
سینمای کنترل خطیفیلترها و سنتز مدار
آزمایشگاه مدار منطقیدینامیک
مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستیمکانیک سیالات
ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوبگزارش نویسی فنی
آزمایشگاه الکترونیک (۱)کنترل صنعتی
میکرو پروسسور (۱)میکرو پروسسور(۲)
مخابرات آنالوگ و دیجیتالالکترومغناطیس
حفاظت الکترونیکی در سیستم های بیمارستانیالکترونیک صنعتی
اندازه گیری الکترونیکیبررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی
تجزیه و تحلیل سیستم هاجبر خطی
سمینارمقدمه ای بر رباتیک
پروژهترمودینامیک و انتقال حرارت
پدیده های بیو الکتریکی

گرایش بیو مکانیک

دروس الزامیدروس اختیاری
ریاضیات پیشرفته (۱)تحلیل حرکت بدن انسان
مکانیک محیط های پیوسته (۱)بیومکانیک پیشرفته
ابزار دقیق پزشکیمدلسازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی
بیومکانیک عمومیروش محاسبات عددی پیشرفته
فیزیولوژی آناتومی (۱) و (۲) ( جبرانی)طراحی سیستم های کنترلی
الکترونیک کاربردی و آزمایشگاه (جبرانی)سینماتیک و دینامیک ربات ها
آشنایی با تجهیزات پزشکی و کار آموزی (جبرانی)اجزاء محدود
اعضا و اندام های مصنوعی
مکاترونیک
بیومکانیک شغلی

گرایش بیومواد

دروس الزامیدروس اختیاری
ترمودینامیکتجزیه و تحلیل سیستم ها
شیمی عمومی (۱) و (۲)کنترل سیستم های خطی
خواص مواد مهندسیمهندسی سیستم های کنترل رهایش مواد بیولوژیکی
مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکیصدمات استخوانی
پدید های نفوذ، انتقال جرم و انتقال حرارتفیزیک بیومتریال
فرآیند شکل دهی و ساخت بیومتریال هانگرش سیستمی و مهندسی سیستم
پروتزهای بیومتریالمبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها
کارگاه آزمونهای بیولوژیکیاستانداردهای بیومتریال
شیمی آلی و آزمایشگاهاصول فیزیوتراپی
مکانیک سیالاتوسایل یکبار مصرف پزشکی
بیوشیمی
دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معرفی رشته ارشد مهندسی پزشکی ، معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، گرایش های ارشد مهندسی پزشکی
  • معرفی منابع کنکور ارشد مهندسی پزشکی ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی پزشکی
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی پزشکی ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
  • انتخاب رشته ارشد مهندسی پزشکی ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، معرفی منابع استاندارد ارشد مهندسی پزشکی
  • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ممکن است برایتان پیش آید.

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی پزشکی”]

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور