نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت مالی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت مالی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت مالی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت مالی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت مالی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت مالی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت مالی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی”]
انتخاب رشته امسال، هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته

انتخاب رشته صحیح می تواند تضمینی برای آینده شما چه در امر اشتغال و چه در فراگیری دانش باشد که با انتخاب هوشمندانه و با دقت می توانید به بهترین شکل ممکن آن را رقم بزنید. آن چه که نرم افزار خانه مشاوره برای شما فراهم نموده است نرم افزاری هوشمند و کاراست که نتیجه ی ماه ها و ساعت ها تلاش تیم تحقیقاتی و نرم افزاری این مجموعه برای هر چه بهتر شدن انتخاب رشته شما دانش آموختگان می باشد. با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ضریب و خطا شما به پایین ترین مقدار ممکن می رسد که ضریب انتخاب دقیق شما را بالا می برد. در بخش دیگر نرم افزار شما می توانید با وارد کردن رتبه و تراز احتمالی شانس قبولی خود را در رشته و گرایش مورد نظر بررسی نمایید. بارزترین ویژگی نرم افزار انتخاب رشته ارشد سرعت بالا و رابط کاربری آسان می باشد که با صرف کمترین زمان شما را با هدف نهاییتان که انتخاب رشته هوشمندانه است می رساند.

با چه رتبه ای در چه دانشگاهی می توانم ادامه تحصیل بدهم؟

اطلاع از اینکه چه دانشگاهی با چه رتبه هایی پذیرش می گیرد یکی از مهم ترین مسایل انتخاب واحد می باشد. زیرا ندانستن این موضوع و شرایط لازمه نمی توانیم انتخابی صحیح داشته باشیم. با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره و وارد کردن رتبه و تراز احتمالی خود از دانشگاه هایی که امکان قبولی با توجه به رتبه شما در آن وجود دارد مطلع شوید.

 

[awsa-banners]

در جدول زیر نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی برای چند نمونه دانشجو آورده شده است.

جدول نمونه کارنامه ارشد مدیریت مالی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالی ریسک حسابداری معدل نمره کل (تراز) رتبه
۴۲.۲۲ ۷۷.۷۸ ۷۸.۳۳ ۲۰ ۵۳.۳۳ ۲۶.۶۷ ۷۷.۷۸ ۶۲.۲۲ ۱۳.۵۱ ۸۷۱۹ ۴
۰ ۳۳.۳۳ ۳۸.۳۳ ۰ ۷۵ ۵۳.۳۳ ۶۸.۸۹ ۸۲.۲۲ ۱۷.۹۴ ۸۵۱۹ ۸
۰ ۴۶.۶۷ ۸۵ ۰ ۷۳.۳۳ ۲۶.۶۷ ۷۷.۷۸ ۶۸.۸۹ ۱۴.۰۲ ۸۳۳۱ ۹
۲۸.۸۹ ۰ ۵۱.۶۷ ۰ ۵۸.۳۳ ۵۷.۷۸ ۶۸.۸۹ ۶۲.۲۲ ۱۹.۸۷ ۸۲۶۶ ۱۰
۰ ۵۱.۱۱ ۸۱.۶۷ ۳۵.۵۶ ۵۱.۶۷ ۳۷.۷۸ ۶۲.۲۲ ۵۳.۳۳ ۱۵.۳۲ ۸۱۰۱ ۱۴
۰ ۰ ۴۰ ۴.۴۴ ۶۰ ۶۰ ۷۳.۳۳ ۸۴.۴۴ ۱۵.۷۱ ۸۰۵۲ ۱۶
۳۶.۶۷ ۶۴.۴۴ ۶۸.۳۳ ۰ ۷۰ ۳۵.۵۶ ۶۲.۲۲ ۴۰ ۱۵.۳۶ ۷۹۵۲ ۱۹
۱۸.۸۹ ۲۶.۶۷ ۶۸.۳۳ ۰ ۶۱.۶۷ ۵۵.۵۶ ۸۰ ۳۵.۵۶ ۱۴.۶۳ ۷۸۶۵ ۲۳
۳۴.۴۴ ۳۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۲۵.۵۶ ۶۳.۳۳ ۲۸.۸۹ ۵۵.۵۶ ۵۵.۵۶ ۱۵.۵۲ ۷۷۹۴ ۲۵
۰ ۴۴.۴۴ ۳۱.۶۷ ۰ ۴۸.۳۳ ۳۱.۱۱ ۸۴.۴۴ ۶۶.۶۷ ۱۹.۷۸ ۷۷۸۷ ۲۷
۰ ۶۲.۲۲ ۴۱.۶۷ ۰ ۷۰ ۳۵.۵۶ ۷۱.۱۱ ۴۸.۸۹ ۱۸.۰۴ ۷۷۴۵ ۳۱
۰ ۰ ۳۵ ۰ ۶۸.۳۳ ۵۵.۵۶ ۷۵.۵۶ ۶۶.۶۷ ۱۶.۳۱ ۷۶۷۸ ۳۳
۰ ۲۰ ۳۸.۳۳ ۱۶.۶۷ ۲۸.۳۳ ۷۳.۳۳ ۷۷.۷۸ ۴۶.۶۷ ۱۶.۵۶ ۷۵۰۲ ۴۱
۰ ۶۴.۴۴ ۴۱.۶۷ ۰ ۴۶.۶۷ ۴۶.۶۷ ۵۷.۷۸ ۵۵.۵۶ ۱۸.۱۱ ۷۴۸۹ ۴۲
۲۶.۶۷ ۳۵.۵۶ ۲۸.۳۳ ۲۵.۵۶ ۷۳.۳۳ ۴۰ ۵۱.۱۱ ۵۵.۵۶ ۱۵.۰۹ ۷۳۷۰ ۴۹
۰ ۲۰ ۴۸.۳۳ ۰ ۴۵ ۵۵.۵۶ ۸۲.۲۲ ۴۸.۸۹ ۱۴.۹۹ ۷۳۵۶ ۵۲
۰ ۰ ۴۰ ۵.۵۶ ۵۵ ۵۵.۵۶ ۵۵.۵۶ ۵۵.۵۶ ۱۸.۲۴ ۷۱۱۲ ۵۴
۰ ۰ ۲۵ ۶.۶۷ ۷۰ ۴۶.۶۷ ۷۷.۷۸ ۵۳.۳۳ ۱۵.۴۲ ۷۰۸۶ ۵۵
۰ ۰ ۶۱.۶۷ ۰ ۷۳.۳۳ ۴۴.۴۴ ۶۲.۲۲ ۵۱.۱۱ ۱۳.۵ ۷۰۴۰ ۵۸
۰ ۲۶.۶۷ ۴۵ ۱۱.۱۱ ۳۳.۳۳ ۲۶.۶۷ ۵۵.۵۶ ۶۲.۲۲ ۲۰ ۶۸۷۸ ۶۸
۰ ۵۵.۵۶ ۴۱.۶۷ ۱۴.۴۴ ۴۶.۶۷ ۲۴.۴۴ ۶۸.۸۹ ۳۵.۵۶ ۱۸.۳۱ ۶۸۷۷ ۶۹
۰ ۶۲.۲۲ ۰ ۳۶.۶۷ ۴۰ ۳۳.۳۳ ۴۲.۲۲ ۷۵.۵۶ ۱۶.۵۱ ۶۷۱۶ ۸۲
۰ ۰ ۵۸.۳۳ ۰ ۵۸.۳۳ ۳۱.۱۱ ۶۲.۲۲ ۴۸.۸۹ ۱۵.۷۱ ۶۶۱۸ ۸۶
۵.۵۶ ۳۳.۳۳ ۵۵ ۰ ۶۸.۳۳ ۱۵.۵۶ ۶۰ ۴۰ ۱۵.۱۶ ۶۵۱۴ ۹۰
۳۲.۲۲ ۵۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۰ ۱۸.۳۳ ۴۲.۲۲ ۴۸.۸۹ ۴۸.۸۹ ۱۵.۹۸ ۶۴۶۴ ۹۳
۰ ۰ ۹۳.۳۳ ۰ ۵۰ ۲۸.۸۹ ۴۴.۴۴ ۳۰.۹۵ ۱۷.۵۸ ۶۴۱۱ ۹۵
۲۴.۴۴ ۴۰ ۹۳.۳۳ ۵۱.۱۱ ۶۵ ۲.۲۲ ۱۱.۱۱ ۲۸.۸۹ ۱۵.۸۸ ۶۳۹۴ ۹۸
۰ ۷۱.۱۱ ۵۰ ۰ ۵۳.۳۳ ۱۵.۵۶ ۴۴.۴۴ ۴۴.۴۴ ۱۵.۶۷ ۶۳۴۵ ۱۰۲
۰ ۴۸.۸۹ ۲۰ ۲۴.۴۴ ۵۵ ۱۵.۵۶ ۵۵.۵۶ ۳۲.۳۳ ۱۷.۱۲ ۶۲۹۲ ۱۰۴
۰ ۴.۴۴ ۱۸.۳۳ -۱.۱ ۶۵ ۳۳.۳۳ ۶۸.۸۹ ۳۱.۱۱ ۱۸.۲۴ ۶۱۶۳ ۱۱۲
۱۱.۱۱ ۲۸.۸۹ ۴۰ ۰ ۳۱.۶۷ ۴۲.۲۲ ۳۳.۳۳ ۴۰ ۱۹.۴۶ ۶۱۰۴ ۱۱۶
۴۸.۸۹ ۷۷.۷۸ ۴۶.۶۷ ۴۶.۶۷ ۸۱.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۶۰۱۹ ۱۲۱
۰ ۷۱.۱۱ ۴۵ ۰ ۵۵ ۸.۸۹ ۳۵.۵۶ ۲۶.۶۷ ۲۰ ۵۹۹۱ ۱۲۵
۲۷.۷۸ ۲۶.۶۷ ۶۰ ۱۳.۳۳ ۴۶.۶۷ -۲.۲۱ ۵۱.۱۱ ۴۰ ۱۳.۹۱ ۵۸۴۶ ۱۴۱
۰ ۰ ۱۰ ۰ ۳۰ ۳۳.۳۳ ۸۴.۴۴ ۴۸.۸۹ ۱۴.۶۲ ۵۷۸۲ ۱۴۴
۰ ۰ ۳۵ ۱۷.۷۸ ۳۱.۶۷ ۴۴.۴۴ ۵۱.۱۱ ۲۶.۶۷ ۱۷.۶۶ ۵۷۴۵ ۱۴۷
۰ ۰ ۱۰ ۰ ۵۱.۶۷ ۴۰ ۵۳.۳۳ ۵۱.۱۱ ۵۶۹۰ ۱۵۴
۳۳.۳۳ ۶۸.۸۹ ۵۸.۳۳ ۵۵.۵۶ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹.۷۴ ۵۶۵۶ ۱۵۷
۰ ۰ ۶۱.۶۷ ۰ ۶۵ ۱۲.۳۳ ۴۴.۴۴ ۲۶.۶۷ ۱۵.۷۸ ۵۵۲۰ ۱۶۰
۷۵.۵۶ ۸۰ ۶۳.۳۳ ۶۱.۱۱ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲.۷۱ ۵۵۱۸ ۱۶۱
۱۸.۸۹ ۶۰ ۵۶.۶۷ ۵۸.۸۹ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹.۰۹ ۵۵۱۰ ۱۶۲
۳۸.۸۹ ۴۰ ۹۰ ۳۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۶.۹۳ ۵۵۰۷ ۱۶۳
۳.۳۳ ۰ ۶۰ ۰ ۳۸.۳۳ ۳۵.۵۶ ۴۴.۴۴ ۱۷.۷۸ ۱۶.۸۴ ۵۴۸۹ ۱۶۵
۶۱.۱۱ ۴۴.۴۴ ۶۰ ۴۴.۴۴ ۸۱.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۳.۸۱ ۵۳۶۳ ۱۸۰
۰ ۰ ۳۸.۳۳ ۰ ۴۰ ۱۵.۵۶ ۵۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۱۷.۸۷ ۵۳۲۳ ۱۸۱
۰ ۰ ۲۸.۳۳ -۱.۱ ۳۵ ۴۲.۲۲ ۶۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۶۸ ۵۲۸۸ ۱۸۶
۶۶.۶۷ ۹۱.۱۱ ۳۰ ۳۶.۶۷ ۶۸.۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵.۰۴ ۵۲۶۰ ۱۹۰
۰ ۶۸.۸۹ ۸۳.۳۳ ۴۲.۲۲ ۶۶.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵.۳۱ ۵۲۲۳ ۱۹۷
۴۸.۸۹ ۶۴.۴۴ ۶۵ ۴۳.۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۴۱ ۵۲۲۱ ۱۹۸
۴۵.۵۶ ۳۳.۳۳ ۸۵ ۴۳.۳۳ ۶۳.۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۱۴ ۵۲۰۱ ۲۰۱

 

با چه رتبه ای و در چه رشته ای می توانیم تحصیل کنیم؟

یکی از بخش های نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  امکان انتخاب رشته با توجه به رتبه ی احتمالی می باشد. داوطلبان با استفاده از رتبه و تراز احتمالی خود لیستی از رشته و گرایش های مختلف را که امکان تحصیل در آن ها وجود دارد را می توانند مشاهده کنند. لازم به ذکر است که ضریب خطا این نرم افزار با توجه به قیاس سال های گذشته به حداقل مقدار رسیده تا بتوانند داوطلبان انتخابی دقیق از رشته و گرایش خود داشته باشند.

بررسی احتمال قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر:

یکی از اساسی ترین دل مشغولی های دانش آموختگان احتمال قبول شدن در رشته مورد علاقه شان می باشد که نرم افزار انتخاب رشته ارشد مدیریت مالی  راه را برای تخمین این احتمال هموار ساخت هاست.

[bannerbk]

 

انتخاب رشته مدیریت مالی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت مالی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت مالی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت مالی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی”]
مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت مالی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت مالی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت مالی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت مالی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت مالی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت مالی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت مالی ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور