نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مهندسی مکانیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک”]

انتخاب رشته ی امسال، هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته:

انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد، امری است مهم و سرنوشت ساز و این موضوع باید با اطلاعات کامل و دقیق از انتخاب رشته و نحوه ی انجام آن صورت پیرد. لذا مرکز مشاوره طی تجربیات خود در این زمینه، تصمیم به ارائه ی نرم افزار انتخاب رشته نموده است که داوطلبان بتوانند انتخاب خود را تا حد ممکن دقیق و هوشمندانه با ضریب خطای مینیمم انجام دهند. در این نرم افزار، کاربران با استفاده از رتبه و تراز احتمالی خود می توانند میزان احتمال قبولی خود را در دانشگاه های مورد نظر خود بدست آورند. همچنین می توانند با استفاده از آن لیست کامل از دانشگاه هایی را که در سال گذشته، داوطلبان در آن ها پذیرفته شده اند را مشاهده نمایند.

اساس کار نرم افزار: این نرم افزار با استفاده از دیتابیس موجود که نتیجه ی جمع آوری ماه ها تلاش تیم نرم افزاری مرکز مشاوره می باشد، به آنالیز اطلاعات مورد نیاز پرداخته و نتیجه را با استفاده از الگوریتم تعریف شده استنتاج می نماید. از ویژگی های شاخص این نرم افزار، سرعت و دقت عمل آن و همچنین رابط کاربری ساده و یا بعبارتی کار کردن راحت با آن می باشد.

با کمان نرم افزار به سیل انتخاب هایت نشانه بگیر

با رتبه کجا قبول میشم؟

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان، نگرانی از محل قبولی می باشد چرا که داوطلبان ارشد، اکثراً در مرحله ای از زندگی قرار گرفته اند که امکان ادامه ی تحصیل در خارج از محل سکونت خود را با توجه به وضعیت تأهل و یا شاغل بودن و دلایل دیگر دارا نیستند و توجه به این موضوع در مقطع ارشد خیلی بیشتر از مقطع کارشناسی به چشم می خورد. لذا داوطلبان در هنگام انتخاب رشته ی خود باید توجه کامل به کد محل تحصیل انتخابی خود نمایند و با توجه به بومی و غیر بومی بودن،  دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند. در همین راستا نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد می تواند با استفاده از محل سکونت کاربر و رتبه و تراز احتمالی، امکان قبولی در دانشگاه های شهر محل سکونت و نزدیک ترین دانشگاه هایی که امکان تحصیل در دوره ی مورد نظر در آن ها وجود دارد را بررسی نماید. در جدول زیر می توانید نمونه کارنامه  های مختلف داوطلبان را در سال های گذشته مشاهده نمایید:

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی ۱۷.۷۸ ۱ ۳۶۹۰ ۱۹۴۷ ۱۹۸۸ ۳۰۴۰ مجاز ۱۹۴۷ ۱۲۶۱۶ مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی ۴۰ ۲ ۳۱۴۷ ۲۵۱۶ ۲۵۸۳ ۶۱۱۴ مجاز ۲۵۱۶ ۱۳۲۹۶ مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت ۳.۳۳ ۳ ۳۱۶۸ ۲۳۹۰ ۲۴۵۵ ۵۸۰۵ مجاز ۲۳۹۰ ۱۲۸۷۵ مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا ۱.۶۷ ۴ ۳۵۷۷ ۲۰۳۵ ۲۰۸۴ ۲۶۸۷ مجاز ۲۰۳۵ ۱۶۷۴۸ مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل ۱.۶۷ ۵ ۳۴۸۰ ۲۰۱۱ ۲۰۶۳ ۲۶۳۵ مجاز ۲۰۱۱ ۱۶۵۴۱ مجاز
ساخت و تولید سفید ۶ ۳۴۹۳ ۱۸۶۳ ۱۹۱۷ ۲۷۵۴ مجاز ۱۸۶۳ ۱۶۵۸۲ مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲ سفید ۷ ۳۳۶۲ ۲۲۰۰ ۲۲۶۳ ۳۱۶۴ مجاز ۲۲۰۰ ۷۷۵۷ مجاز
دروس پایه پزشکی سفید ۸ ۳۱۷۱ ۲۳۹۵ ۲۴۵۸ ۳۵۱۵ مجاز ۲۳۹۵ ۱۲۷۲۰ مجاز
نام  رشته ی امتحانی اول : مجموعه ی  رشته ی مکانیک  

معدل مؤثر: ۱۶.۵۲

 

 

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی ۳.۳۳ ۱ ۵۴۶۲ ۳۲۳ ۳۳۳ ۳۰۴۰ مجاز ۳۲۳ ۱۲۶۱۶ مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی ۳۳.۳۳ ۲ ۵۵۶۹ ۲۹۳ ۲۹۹ ۶۱۱۴ مجاز ۲۹۳ ۱۳۲۹۶ مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت ۶۰ ۳ ۵۹۱۸ ۲۲۷ ۲۳۳ ۵۸۰۵ مجاز ۲۲۷ ۱۲۸۷۵ مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا ۳۳.۳۳ ۴ ۵۴۵۴ ۳۳۳ ۳۴۰ ۲۶۸۷ مجاز ۳۳۳ ۱۶۷۴۸ مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل ۵ ۵ ۵۷۵۹ ۲۴۶ ۲۵۲ ۲۶۳۵ مجاز ۲۴۶ ۱۶۵۴۱ مجاز
ساخت و تولید سفید ۶ ۴۶۸۵ ۵۹۳ ۶۰۶ ۲۷۵۴ مجاز ۵۹۳ ۱۶۵۸۲ مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲ سفید ۷ ۵۲۷۸ ۳۷۷ ۳۸۵ ۳۱۶۴ مجاز ۳۷۷ ۷۷۵۷ مجاز
دروس پایه پزشکی سفید ۸ ۵۲۵۰ ۳۸۹ ۳۹۹ ۳۵۱۵ مجاز ۳۸۹ ۱۲۷۲۰ مجاز
معدل مؤثر: ۱۵.۹۱

 

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی ۷.۷۸ ۱ ۵۴۶۲ ۳۲۳ ۳۳۳ ۳۰۴۰ مجاز ۳۲۳ ۱۲۶۱۶ مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی ۳۳.۳۳ ۲ ۵۵۶۹ ۲۹۳ ۲۹۹ ۶۱۱۴ مجاز ۲۹۳ ۱۳۲۹۶ مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت ۴۶.۶۷ ۳ ۵۹۱۸ ۲۲۷ ۲۳۳ ۵۸۰۵ مجاز ۲۲۷ ۱۲۸۷۵ مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا ۴۵ ۴ ۵۴۵۴ ۳۳۳ ۳۴۰ ۲۶۸۷ مجاز ۳۳۳ ۱۶۷۴۸ مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل ۴۵ ۵ ۵۷۵۹ ۲۴۶ ۲۵۲ ۲۶۳۵ مجاز ۲۴۶ ۱۶۵۴۱ مجاز
ساخت و تولید سفید ۶ ۴۶۸۵ ۵۹۳ ۶۰۶ ۲۷۵۴ مجاز ۵۹۳ ۱۶۵۸۲ مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲ سفید ۷ ۵۲۷۸ ۳۷۷ ۳۸۵ ۳۱۶۴ مجاز ۳۷۷ ۷۷۵۷ مجاز
دروس پایه پزشکی سفید ۸ ۵۲۵۰ ۳۸۹ ۳۹۹ ۳۵۱۵ مجاز ۳۸۹ ۱۲۷۲۰ مجاز
معدل مؤثر: ۱۵.۲۰

 

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی سفید ۱ ۶۴۱۹ ۱۰۴ ۱۰۸ ۳۰۴۰ مجاز ۱۰۴ ۱۲۶۱۶ مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی سفید ۲ ۷۴۱۲ ۴۲ ۴۲ ۶۱۱۴ مجاز ۴۲ ۱۳۲۹۶ مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت ۷۰ ۳ ۷۵۸۳ ۳۹ ۳۹ ۵۸۰۵ مجاز ۳۹ ۱۲۸۷۵ مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا ۵۶.۶۷ ۴ ۶۷۷۱ ۷۹ ۸۱ ۲۶۸۷ مجاز ۷۹ ۱۶۷۴۸ مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل ۵۵ ۵ ۶۹۹۲ ۶۲ ۶۲ ۲۶۳۵ مجاز ۶۲ ۱۶۵۴۱ مجاز
ساخت و تولید سفید ۶ ۶۸۰۹ ۷۱ ۷۲ ۲۷۵۴ مجاز ۷۱ ۱۶۵۸۲ مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲ سفید ۷ ۷۰۷۲ ۵۲ ۵۲ ۳۱۶۴ مجاز ۵۲ ۷۷۵۷ مجاز
دروس پایه پزشکی سفید ۸ ۷۴۷۸ ۳۶ ۳۶ ۳۵۱۵ مجاز ۳۶ ۱۲۷۲۰ مجاز
معدل مؤثر: ۱۸.۴۳

 

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی سفید ۱ ۳۸۳۷ ۱۶۷۵ ۱۷۱۳ ۳۰۴۰ مجاز ۱۶۷۵ ۱۲۶۱۶ مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی ۱۰ ۲ ۴۲۱۰ ۱۰۳۵ ۱۰۶۳ ۶۱۱۴ مجاز ۱۰۳۵ ۱۳۲۹۶ مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت ۶۳.۳۳ ۳ ۴۷۸۱ ۶۸۰ ۶۹۵ ۵۸۰۵ مجاز ۶۸۰ ۱۲۸۷۵ مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا ۲۰ ۴ ۴۰۰۹ ۱۳۴۳ ۱۳۷۸ ۲۶۸۷ مجاز ۱۳۴۳ ۱۶۷۴۸ مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل سفید ۵ ۴۴۱۳ ۸۸۸ ۹۰۹ ۲۶۳۵ مجاز ۸۸۸ ۱۶۵۴۱ مجاز
ساخت و تولید سفید ۶ ۳۱۲۴ ۲۶۴۵ ۲۷۱۷ ۲۷۵۴ مجاز ۲۶۴۵ ۱۶۵۸۲ مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲ سفید ۷ ۳۷۹۷ ۱۵۲۴ ۱۵۶۳ ۳۱۶۴ مجاز ۱۵۲۴ ۷۷۵۷ مجاز
دروس پایه پزشکی سفید ۸ ۳۹۸۵ ۱۱۶۳ ۱۱۹۶ ۳۵۱۵ مجاز ۱۱۶۳ ۱۲۷۲۰ مجاز
معدل مؤثر: ۱۴.۷۰

 

با چه رتبه در چه رشته ای؟

پس از شهر محل تحصیل، رشته ی مورد علاقه، مهم ترین فاکتور برای انتخاب رشته ی داوطلبان می باشد. اینکه در رشته و گرایش مورد علاقه ی خود در مقطع ارشد به ادامه تحصیل بپردازند، یکی از ایده آل های داوطلبان می باشد اما باید به این نکته توجه نمود کهدر میدان نبرد نباید خیلی خوش بینانه به موضوع نگاه کرد. چرا که ممکن است نگاه خوش بینانه کمی ما را از واقعیت دور نماید. ما به داوطلبان توصیه می کنیم با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد و با توجه به رتبه  و تراز وارد شده، امکان قبولی در دانشگاه های مختلف را بررسی نمایند.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد مکانیک:

با استفاده از این نرم افزار می توان احتمال قبول شدن در رشته ی مکانیک را در گرایش های مختلف آن با توجه به دانشگاه های مورد نظر بررسی نمود. تمام تلاش در انتخاب رشته، انتخاب دقیق و هوشمندانه با استفاده از اطلاعاتی دقیق و کامل و جامع می باشد. لذا هر چه به موضوع واقع بینانه تر نگاه کنیم، می توانیم انتخابی به دور از احساسات داشته باشیم.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیک نمایید

 دقیق و هوشمندانه به سیبل انتخاب خود بزن

[postbox txt=”مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک”]
باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور