گواهی نامه بدون کارت پایان خدمت

گواهی نامه بدون کارت پایان خدمت

  • مشاوره درباره قانون دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت سربازی
  • آخرین جزئیات نحوه دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت ۹۷
  • جزئیات زمان طرح دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت
  • نحوه ثبت نام دریافت گواهینامه برای افراد بدون کارت پایان خدمت

[postbox txt=”گواهی نامه بدون کارت پایان خدمت”]

اواسط بهار سال گذشته اخباری مبنی بر صدور گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت شنیده شد که از برداشتن اجبار کارت پایان خدمت برای دریافت گواهینامه خبر می داد. امسال این خبر توسط ستاد راهور پلسیس ناجا تأیید شد و قرار شد از این پس متقاضیان دریافت گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت نباشند. بر این اساس در ادامه مطالب به ما نحوه دریافت گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت شرایط دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت و نیز ثبت نام و جزئیات این طرح استفاده می کنیم.

[typed string0=”بدون کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی بگیرید.” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

اخذ گواهینامه بدون کارت پایان خدمت:

قبلاً کسانی که قصد داشتند گواهینامه رانندگی بگیرند باید از نظر خدمت نظام وظیفه تکلیفشان مشخص شده بود. بنابراین بدون داشتن آن مشمولین خدمت سربازی نمی توانستند گواهینامه رانندگی بگیرند. در طی جلسه ای که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با رئیس مجلس شورای اسلامی داشت این قانون لغو گردید و اخذ گواهینامه بدون کارت پایان خدمت در دستور کار برای تهیه ابلاغیه و رسمی شدن قرار گرفت.

نحوه دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت:

معمولاً برای دریافت گواهینامه در یکی از آموزشگاههای رانندگی، متقاضی باید پرونده تشکیل دهد. یکی از مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهینامه، کارت پاین خدمت یا گواهی در حین خدمت یا اعزام به خدمت برای مشمولاً سربازی است.

تمامی کسانی که قبلاً برای دریافت گواهینامه رانندگی اقدام می کردند، نیازمند داشتن این ضابطه بودند.

۱- قبولی در آزمون اولیه در امتحان آیین نامه

۲- قبولی آزمون اولیه در امتحان عملی

۳- اصل مدارک هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه و کارت یا گواهی پایان خدمت سربازی بود.

مطابق با این ضوابط مشمولان خدمت سربازی بدون داشتن مدارک بند سوم نمی توانستند گواهینامه بگیرند. اما از این پس با تصویب مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح، شرط دارا بودن کارت پایان خدمت برداشته شد و متقاضیان دریافت گواهینامه می توانند مراحل دریافت آن را بدون محدودیت کارت پایان خدمت طی کنند و گواهینامه راهنندگی بگیرند.

[typed string0=”شرط کارت پایان خدمت در صدور گواهینامه رانندگی برداشته شد.” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

شرایط دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت:

شرایط دریافت گواهینام قبل از اجرایی شدن دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت ۹۶ مواردی همچون: ۱- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و گواهی اشتغال به تحصیل و نیز گواهی در حین خدمت یا اعزام به خدمت برای مشمولان سربازی بود. همان طور که شرایط دریافت گواهینامه رانندگی نشان می دهد، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا گواهی خدمت و اعزام به خدمت از ضوابط اصلی برای دریافت گواهی نامه است اما برداشتن شرط کارت پایان خدمت،متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی با طی مراحل مورد نظر و داشتن سایر شرایط جسمی و عمومی می توانند در جهت اخذ گواهینامه رانندگی بگیرند.

شرایط دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت:

شرایط دریافت گواهینامه قبل از اجرایی شدن دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت ۹۶ مواردی همچون: ۱- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و گواهی اشتغال به تحصیل و نیز گواهی در حین خدمت یا اعزام به خدمت برای مشمولان سربازی بود. همانطور که شرایط دریافت گواهینامه رانندگی نشان می دهد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا گواهی خدمت و اعزام به خدمت از ضوابط اصلی برای دریافت گواهینامه است اما با برداشتن  شرط کارت پایان خدمت، متقضایان دریافت گواهینامه رانندگی با طی مراحل مورد نظر و داشتن سایر شرایط جسمی و عمومی می توانند در جهت اخذ گواهینامه اقدام کنند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و متناسب با شرایط فردی خود با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

ثبت نام گواهینامه بدون کارت پایان خدمت:

مطابق با ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری صدمات وارد شده به شخص ثالث اجرایی شد و متقاضیان دریافت گواهینامه می توانند در مراکز آموزش رانندگی بدون کارت پایان خدمت اقدام به ثبت نام گواهینامه بدون کارت پایان خدمت نمایند. بنابراین نداشتن کارت پایان خدمت مانع شما ثبت نام گواهینامه بدون کارت پایان خدمت نمی شود.

جزئیات جدید طرح گوهینامه بدون کارت پایان خدمت سربازی:

در جلسه مشترک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس مجلس شورای اسلامی در اوایل پاییز توافقاتی در مورد قانون در ارتباط با واجدین و مشمولان خدمت سربازی انجام شد که حاکی از حذف اجبار داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت گواهینامه رانندگی بود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز استاد کل نیروهای مسلح بعد از این جلسه مشترک جزئیات بیشتری عنوان نمود و اعلام کرد که در اوایل آذرماه این طرح اجرایی خواهد شد.

با آغاز ماه آذر جزئیات جدید طرح گواهینامه بدون کارت پایان خدمت سربازی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد و تمام مشمولان خدمت وظیفه سربازی می توانند بدون کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی بگیرند. چرا که این طرح اجرایی شد.

[typed string0=”اول آذرماه ۱۳۹۶، دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت اجرایی شد.” typeSpeed=”50″ startDelay=”10″ backSpeed=”40″ backDelay=”500″ loopCount=”10″ loop=”10″]

زمان اجرای قانون گواهینامه بدون پایان خدمت:

یکم آذرماه مطابق با ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح شروع صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت سربازی را اجرایی و آغاز شد. متن ابلاغیه به شرح زیر است:

بر اساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و با استناد به ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری مربوط به خسارتهای وارده به شخص ثاثل در اثر حوادت مرتبط با وسایل نقلیه، از یکم آذرماه ۱۳۹۶ طرح صدور گواهینامه رانندگی خودرو و موتور سیکلت بدون داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت آغاز شد. بدین ترتیب تمام افراد بالای ۱۸ سال از امروز قادر هستند با مراجعه به آموزشگاه های مجاز و مورد تأیید نیروهای انتظامی، نسبت به دریافت گواهینامه رانندگی اقدام کنند.

بر طبق این ابلاغیه زمان اجرای قانون گواهینامه بدون پایان خدمت اول آذر ۱۳۹۶ می باشد.

[postbox txt=”گواهی نامه بدون کارت پایان خدمت”]

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • مشاوره درباره قانون دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت سربازی
  • آخرین جزئیات نحوه دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت ۹۷
  • جزئیات زمان طرح دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت
  • نحوه ثبت نام دریافت گواهینامه برای افراد بدون کارت پایان خدمت

 

[telne]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور