کسری خدمت ایثارگران

مرحله دوم ثبت نام طرح کسری خدمت و معافیت ایثارگران، شرایط معافیت مرحله دوم ثبت نام کسری خدمت و معافیت ایثارگران شرایط مع...
کسری خدمت ایثارگری : معاونت اجتماعی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در سال ۹۷ با تأکید بر بند (د) ماده ۸۸ برنامه توسعه، اعل...
شرایط کسری خدمت جانبازی (خانواده و فرزندان جانبازان) : مشمولان خدمت سربازی که پدر آن ها در جبهه و ۸ سال دفاع مقدس، جانبا...
کسری خدمت ایثارگری : معاونت اجتماعی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در سال ۹۷ با تأکید بر بند (د) ماده ۸۸ برنامه توسعه، اعل...
کسر خدمت فرزندان رزمندگان کسر خدمت فرزندان رزمندگان سال ۹۷، قوانین مربوط به کسر خدمت فرزندان رزمندگان، مشاوره کسر خدمت ...
در حال بارگذاری...
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور